Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутність методів і функцій менеджменту.
Методи менеджменту

 

1. Сутність методів менеджменту.

2. Адміністративні методи менеджменту.

3. Економічні методи менеджменту.

4. Соціально-психологічні методи менеджменту

 

Сутність методів і функцій менеджменту.

 

Метод менеджменту — науково обґрунтований, дозволений законом спосіб дії на об’єкти управління для найбільш правильного оперативного розв’язання управлінських завдань та досягнення максимальної ефективності управління

Усі методи, які використовуються в процесі управління, практично пов’язані між собою, доповнюють один одного, використовуються в органічній єдності.

Правильне, розумне поєднання різних методів є одним із важливих напрямів удосконалення управління на сучасному етапі.

Мета методів — забезпечення гармонії, органічного поєднання індивідуальних, колективних і суспільних інтересів.

 

Засоби впливу:

Адміністративні – регламент, норматив, відповідальність, дисципліна, організаційні вимоги;

Економічні – фонди, оплата, статті витрат, податок, ціна, кредит, аренда, дотації, відрахування, санкції, страхування;

Соціально-психологічні– установки, соціальна структура, психологічний мікроклімат, традиція, соціальна норма, стиль спілкування

 

В залежності від використовуємих засобів впливу відокремлюють адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи менеджменту.

 

 

 

Ефект управління– оптимальна комбінація методів управління

 

2. Адміністративні методи менеджменту.

 

Адміністративні методи управління - це засоби здійснення управлінських впливів на управляєму систему, що базуються на владі та дисципліні.

 

 

Основні характеристики адміністративних методів управління:

· Прямий та швидкий вплив на управляємий об’єкт

· Однозначне розв’язання виконавцями ситуації, що склалася

· Обов’язкове виконання розпоряджень та наказів

 

Форми адміністративного впливу:

 

Загальні правила оперативного розпорядництва:

1. Розпорядження повинно супроводжуватися наступним контролем та перевіркою виконання

2. Розпорядження повинно бути вичерпним та кратким

3. Вказівка повинна бути конкретною

4. Розпорядження повинно бути точним та ясним

5. Розпорядження повинно бути адресним

6. Необхідно перевіряти, як певні розпорядження зрозумілі та сприйняті виконавцем

7. Розпорядження повинно містити завдання на тривалий відрізок часу

8. Необхідно уникати категоричної форми розпорядження

 

3. Економічні методи менеджменту 

Економічні методи мнеджменту - це сукупність способів впливу на економічні інтереси об’єкту управління, що засновані на свідомому виконанні вимог економічних законів та категорій.

 

Основні характеристики економічних методів менеджменту:

1. Є основною системи мотивації

2. Створюють об’єкту управління умови для виконання його економічних інтересів

3. Спонукають управляємий об’єкт діяти в потрібному для управлінського органу напрямі без особливого його втручання

4. Поступова і тривала дія на об’єкт управління

5. Дають можливість для об’єкта управління вибір засобів та методів у виконанні поставлених завдань

6. При порушеннях не супроводжуються стягненнями, але негативно впливають на економічні інтереси об’єкта управління

 

Економічні методи управління поділяються на:

 

 

 

Планове ведення господсрства

План економічного розвитку – основна форма забезпечення балансу між:

 

 

Госпрозрахунковий розрахунок

Це метод ведення господарства, заснований на:

· порівнянні витрат підприємства на виробництво продукції з результатами господарської діяльності

· повному відшкодуванні витрат на виробництво за рахунок отриманих доходів

· забезпеченні рентабельності виробництва

· матеріальній зацікавленості робітників в результатах праці

· економномній траті ресурсів

 

 

Оплата праці - це основний мотив трудової діяльності та грошовий вимірювач вартості робочої сили

Основні функції заработної плати:

Відтворювальна – забезпеченя можливості відтворення робочої силиСтимулююча – підвищення зацікавленості в розвитку виробництва

Соціальна – сприяє реалізації принципу соціальної справедливості

Обліково-виробнича – Характеризує ступень участі живої праці в процесі створення ціни продукта, її питому вагу в сукупності витрат виробництва

 

 

Економічний аналіз дозволяє виявити резерви виробництва, запобігати штрафним санкціям, більш раціонально використовувати товарно-матеріальні цінності, грошову готівку

 

 

Ціноутворення є регулятором товарно-грошових відносин та економічним інструментом в порівнянні доходів та витрат, ціни та собівартості продукції.

 

 

4. Соціально-психологічні методи менеджменту

 

Це способи здійснення управлінського впливу, що базується на використанні закономірностей психології та соціології

 

За масштабом та способом дії соціально-психологічні методи поділяються на:

1. Соціологічні методи – спрямовані на групу людей та їх взаємодію в процесі спільної діяльності

2. Психологічні методи – спрямовані на особистість конкретної людини

 

Соціологічні методи менеджменту дозволяють:

· Визначити призначення та місце співробітника в колективі

· Виявити лідерів та забезпечити їх підтримк

· Пов’язати мотивацію людей з кінцевими результатми роботи

· Забезпечити ефективні комунікації

· Забезпечити розвязання конфліктів в колективі

 

До соціологічних методів менеджменту відносяться:

· Соціальне планування

· Соціологічні методи дослідження

· Партнерство

· Змагання

· Управління конфліктами

· Управлінське спілкування

 

Методи соціального впливу:

· Методи управління окремими групами

· Моральне стимулювання колективної ініціативи

· Моральне стимулювання творчої активності працівників

· Методи управління індивідуально-особистісною поведінкою

· Моральне стимулювання особистої інніціативи

· Виховання та навчання

· Особистий приклад

 

До психологічних методів менеджменту відносяться:

· Психологічне планування

· Типи особистості (організаторський, аналітичний, інженерний, творчий, інтуітивний)

· Темперамент (сангвінік, флегматик, холерик, меланхолік)

· Риси характеру (екстраверт, інтроверт)

· Способи психологічного впливу

 

Методи психологічного впливу:

· Формування та розвиток первинних колективів

· Гуманізація праці (дизайн робочих місць, наявність сучаних технічних засобів праці)

· Психологічна мотивація

· Психологічні методи відбору і навчання співробітників

· Формування оптимального психологічного клімату на підприємстві

· Стиль керівництва

· Культура управління

· Етика управлінської діяльності

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал