Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «Криміналістика» для ФПМ


 

у галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030402 «Правознавство», 7.03040102, 8.03040102 «Правоохоронна діяльність»

Факультет податкової міліції – «ПМП» «ПМСД», «ПММУ»
№ п/ п Змістові модулі Кількість годин
        Всього Лекції Семінарські Практичні заняття Індивідуально-консультативна робота Самостійна робота студента
Модуль 1 = 3 залікові кредити – 108 годин
ЗМ1 Загальні положення криміналістики
1. Історія розвитку криміналістики - - -
2. Предмет, завдання і система кримвналістики - -
3. Злочинна діяльність як об’єкт вивчення - - - -
4. Криміналістика і інші науки - -
5. Методи криміналістики - -
Всього по ЗМ1 -
ЗМ2 Криміналістична техніка та тактика
6. Загальні положення криміналістичної техніки - - -
7. Криміналістична ідентифікація і діагностика - -
8. Криміналістичне дослідження документів -
9. Трасологія -
10. Судова балістика і вибухова техніка     - - -
11. Встановлення особи за ознаками зовнішності -
12. Судова одорологія - - -
13. Кримінальна реєстрація - -
14. Загальні положення криміналістичної тактики   - - -
15. Криміналістична версія і планування розслідування   - -
16. Слідча ситуація і тактичне рішення - - -
17. Слідчий огляд - -
18. Обшук і виїмка - -
Всього по ЗМ 2   -
ВСЬОГО по 1 МОДУЛЮ Форма контролю - контрольний захід (2 год.) (тесові завдання) -
Модуль 2 = 1,31 залікових кредити - 47 годин
ЗМ 3 Криміналістична тактика
19. Допит і перевірка показань на місці -
20. Пред’явлення для впізнання -
21. Сдідчий експеримент -
22. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів - -
23. Взаємодія процесів розслідування - - -
24. Використання оперативно-розшукових даних при розслідуванні злочинів - - - -
25. Використання допомоги населення і засобів масової інформації при розслідуванні Контрольний захід - -   -
Всього по модулюІІ
Модуль ІІІ= 0,87 залікових кредитів – 34 год
ЗМ 4 Криміналістична методика
26. Загальні положення криміналістичної методики - - - -
27. Криміналістична характеристика злочинів - - - - - -
28. Розслідування злочинів проти життя і здоров’я громадян - -
29. Розслідування злочинів проти власності -
30. Розслідування податкових злочинів -
31. Розслідування посадових злочинів - - -
32. Розслідування злочинів проти громадської безпеки і здоров’я населення - - -
33. Особливості розслідування організованої злочинної діяльності - - - -
34. Позавидові методики - - - -
Форма контролю - контрольний захід (2 год.) (вирішення практичних ситуацій) Всього по модулю IІІ -
ВСЬОГО по 2, 3 МОДУЛЮ
Разом годин з курсу
Форма підсумкового контролю - іспит
                           

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал