Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СТРУКТКРА ДИСЦИПЛІНИ «Криміналістика» для ЗФН


 

 

у галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Право», 6.030402 «Правознавство»

ПБЗ
№ п/ п Назва розділів і тем Кількість годин
        Всього Лекції Семінарські Практичні заняття Консультаційна Самостійна робота студента
Розділ 1 Загальні положення криміналістики
1. Історія розвитку криміналістики - - - -
2. Предмет, завдання і система криміналістики - - -
3. Злочинна діяльність як об’єкт вивчення - - - -
4. Криміналістика і інші науки - - - -
5. Методи криміналістики - - -
Розділ 2 Криміналістична техніка
6. Загальні положення криміналістичної техніки - - - -
7. Криміналістична ідентифікація і діагностика - - -
8. Криміналістичне дослідження документів - - -
9. Трасологія - - -
10. Судова балістика і вибухова техніка     - - - -
11. Встановлення особи за ознаками зовнішності - - -
12. Судова одорологія - - - -
13. Кримінальна реєстрація - - - -
Розділ 3 Тактика проведення першочергових слідчих дій
14. Загальні положення криміналістичної тактики   - - - -
15. Криміналістична версія і планування розслідування   - - -
16. Слідча ситуація і тактичне рішення - - - -
17. Слідчий огляд - - -
18. Обшук і виїмка - - -
Розділ 4 Криміналістична тактика
19. Допит і перевірка показань на місці - - - -
20. Пред’явлення для впізнання - - - -
21. Сдідчий експеримент - - - -
22. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів - - -
23. Взаємодія процесів розслідування - - -
24. Використання оперативно-розшукових даних при розслідуванні злочинів - - - -
25. Використання допомоги населення і засобів масової інформації при розслідуванні - - - -
Розділ 5 Криміналістична методика
26. Загальні положення криміналістичної методики - - - -
27. Криміналістична характеристика злочинів - - - -
28. Розслідування злочинів проти життя і здоров’я громадян - - - -
29. Розслідування злочинів проти власності - - - -
30. Розслідування податкових злочинів - - - -
31. Розслідування посадових злочинів - - - -
32. Розслідування злочинів проти громадської безпеки і здоров’я населення - - - -
33. Особливості розслідування організованої злочинної діяльності - - - -
34. Позавидові методики - - - -
Разом годин з курсу 189/216 - 175/202
Форма підсумкового контролю – іспит
                             

  

Зміст дисципліни за змістовими модулями

 

ЗМ 1. Загальні положення криміналістики

(Теми 1-5)

 

ТЕМА 1. Історія розвитку криміналістики

План лекційного заняття

Виникнення і розвиток криміналістики у світі і в Україні.

Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні.

Історія виникнення і розвитку податкової служби в Україні.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.024 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал