Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Медичне значення.
Дата_____________________

Практичне заняття №12

Тема: Медична паразитологія. Найпростіші (Protozoa), їх

медичне значення.

Мета:

Знати:

1.Загальну характеристику Найпростіших (Protozoa).

2.Медичне значення паразитичних найпростіших.

3.Морфологію, цикли розвитку, шляхи зараження, лабораторну

діагностика, профілактику захворювань, які спричиняють

представники Типу Ціліофори (Ciliophora), клас Сітостомати

(Citostomatea). Тип Апікомплекси (Apicomplexa), клас

Споровики (Sporozoa).

 

 

Вміти:

1.Характеризувати морфологію, цикли розвитку паразитичних найпростіших,

шляхи зараження та профілактику протозойних захворювань.

2.Диференціювати паразитів людини з Підцарства Найпростіші.

3.Складати життєві цикли паразитичних найпростіших.

4.Мікроскопувати мікропрепарати.

5.Розв’язувати ситуаційні задачі й виконувати тестові завдання з теми “Медична протозоологія”.

Оснащення:інструкції, мікроскопи, мікропрепарати «Паразитичні

найпростіші», мультимедійна презентація.

 

ХІД РОБОТИ:

№ п/п Завдання Вказівки до виконання
Дослідити під мікроскопом мікропрепарати паразитичних найпростіших Відрегулюйте мікроскоп (об’єктив х 40) і розгляньте при середньому збільшенні постійні мікропрепарати: малярійних плазмодіїв: - збудник триденної малярії (Plasmodium vivax); - збудник чотириденної малярії (Plasmodium malariae); - збудник тропічної малярії (Plasmodium falciparum); - збудник малярії типу триденної (Plasmodium ovale). - токсоплазми токсоплазма (Toxoplazma gondii); - балантидія (Balantidium coli).

2.Заповніть таблицю:

 

№ п/п Назва паразита і його малюнок Медичне значення Шляхи потрапляння в організм Локалізація в організмі Тварини розповсюджувачі Методи діагностики Заходи профілактики хвороби, яку спричиняє паразит
Plasmodium vivax)            
Plasmodium malariae            
Plasmodium falciparum            
Plasmodium ovale            
Toxoplazma gondii            
Balantidium coli            

 

3.Розв’язати ситуаційні задачі:

 

1.До поліклініки звернувся працівник свиноферми зі скар­гами на часті рідкі випорожнення з домішками слизу і крові. Лікар на основі цих симптомів запідозрив балантидіаз. Під час протозоологічного дослідження фекалій виявлено цисти з дво­ма ядрами різного розміру. Чи можна стверджувати, що у хво­рого балантидіаз?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.На донорському пункті в людей, які хочуть здати кров, лікарі завжди запитують про те, на які інвазійні, інфекційні та ві­русні хвороби вони хворіли. Під час такого опитування з'ясува­лося, що один з імовірних донорів хворів на малярію. Чи може така людина бути донор?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.У пробі піску, взятого на пляжі дитячого санаторію, ви­явлено ооцисти токсоплазми. Чи є небезпека зараження дітей, що лікуються в цьому санаторії, на токсоплазмоз?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.У жінки народилася мертва дитина з вадами розвитку. Яке протозойне захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель плода? Як при цьому могло відбутися внутрішньоутробне зараження плода? Який матеріал необхідно викорис­тати для лабораторної діагностики, щоб визначити ймовірного збудника хвороби?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.Самка малярійного комара напилася крові людини, хворої на малярію. Скільки ооцист малярійного плазмодія утво­риться в організмі комара, якщо в ньому опинилося три макрогаметоцити і два мікрогаметоцити?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал