Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання № 10
Розрахувати норматив оборотних коштів із сировини та матеріалів з урахуванням змін, приріст (нестачу) нормативу оборотних коштів за такими даними:

• Витрати на сировину і матеріали за рік 350 тис. грн

• Частка цих витрат у IV кварталі 30 %

• Норма запасу 28 днів Передбачається в плановому році:

• Зменшити норму запасу оборотних коштів на 2 дні

• Збільшити денні витрати на оборотні кошти на 1,5 тис. грн

Розв'язання:

1) Витрати на сировину і матеріали в IV кварталі базисного року становили: 350 • 0,3 = 105 (т.г).

2) Одноденні витрати в IV кварталі базисного року становлять: 105 : 90= 1,17 (тис. грн).

3) Норматив оборотних коштів з сировини і матеріалів у базисному році: 1,17 • 28 = 32,76 (т.г).

4) Норма запасу оборотних коштів у плановому році з урахуванням змін: 28-2 = 26 (днів).

5) Одноденні витрати оборотних коштів у плановому році з урахуванням змін: 1,17+1,5 =2,67(тг).

6) Норматив оборотних коштів із сировини та матеріалів у плановому році: 2,67 • 26 = 69,42 (тг).

7) Приріст нормативу оборотних коштів: 69,42 - 32,76 = 33,4 (тис грн).

 

Завдання № 11

Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві за такими даними:

• Виробнича собівартість виробу, 480 грн у тому числі:

• Одноразові витрати в перший день виробництва становлять 75 %

• Одноденні витрати з незавершеного виробництва 16 тис. грн

• Тривалість виробничого циклу 25 днів

Розв'язання:

1) Сума одноразових витрат на виробництво виробу становить: 480 • 0,75 = 360 (грн).

2) Сума наступних витрат, які включаються у собівартість продукції: 480 - 360 = 120 (тис. грн).

3) Коефіцієнт зростання витрат дорівнює: (360 + 0,5 • 120): 480 = 0,88.

4) Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві становить: 16 • 25 • 0,88 = 352 (тг).

 

Завдання № 12

Визначити економічним методом норматив оборотних коштів на підприємстві на плановий рік та його приріст (зменшення) за такими даними:

• Норматив оборотних коштів на початок планового року, 5300 тис. грн

у тому числі:

• Невиробничий норматив 750 тис. грн Передбачається в плановому році:

• Збільшення виробничої програми на 8 %

• Прискорення обертання оборотних коштів на 2 %

Розв'язання:

1) Виробничий норматив оборотних коштів на початок року становив: 5300 - 750 = 4550 (тг).

2) Виробничий норматив оборотних коштів на плановий рік становить; 4550 • 108 % : 100 % = 4914 (тис. грн).

3) Невиробничий норматив оборотних коштів на плановий рік становить: 750 • 104 % : 100 % = 780 (тис. грн).

4) Загальний норматив оборотних коштів на плановий рік становить: 4914 + 780 = 5694 (тг).

5) Очікувана сума вивільнення з обігу оборотних коштів у зв'язку з прискоренням їх обертання:

5694 • 2 % : 100 % = 113,9 (тис. грн).

6) Норматив оборотних коштів на плановий рік з урахуванням прискорення їх обертання:

5694 -113,9 = 5580,1 (тис. грн).

7) Приріст нормативу оборотних коштів у плановому році становить: 5580,1 - 5300 – 280,1

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал