Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання № 5. Розрахувати обсяг виручки від реалізації продукції за оптови ми цінами (з ПДВ) за такими даними: Назва виробів Залишки на початок року
Практичні завдання.

Завдання № 1

Розрахувати обсяг виручки від реалізації продукції за оптови ми цінами (з ПДВ) за такими даними:

Назва виробів Залишки на початок року, шт. Очікуваний обсяг товарної продукції Залишки на кінець року, шт. Собівартість одиниці продукції, грн. Рентабельність продукції, %
А
Б
В

Розв'язання:

1) Обсяг виручки від реалізації продукції за оптовими цінами без ПДВ:

за виробом А: (120+1700-100) • 250 • 1,1 = 473 000 (грн);

за виробом Б: (170 + 2000 -80) • 290 • 1,17 = 709 137 (грн);

за виробом В: (250 + 3000-190) • 350 • 1,15 = 1 231 650 (грн);

473 000 + 709 137 +1 231650 = 2 413 787 (грн).

2) Обсяг виручки від реалізації продукції за оптовими цінами з ПДВ: 2 413 787 • 1,2 = 2 896 544

 

Завдання № 2

Визначити величину валового і чистого доходів підприємства за податковим обліком за такими даними:

• Виручка від реалізації продукції без ПДВ 1200 тис. грн.

• Матеріальні витрати на виготовлення

продукції 690 тис. грн.

• Амортизаційні відрахування у складі

собівартості реалізованої продукції 90 тис. грн.

• Витрати на заробітну плату 120 тис. грн.

Розв'язання:

1) Валовий дохід: 1200 - 690 - 90 - 420 (тис. грн).

2) Чистий дохід: 420 - 90 = 330 (тис. грн).

 

Завдання № З

Визначити загальну величину доходу підприємства, величину грошових надходжень, чистий дохід, прибуток від реалізації продукції, рентабельність реалізованої продукції за такими даними:

• Обсяг реалізованої продукції у вільних

відпускних цінах з ПДВ 12 600 тис. грн

• Собівартість реалізованої продукції, 8200 тис. грн утому числі:

• виплати на оплату праці 1700 тис. грн

• матеріальні та прирівняні до них витрати 6000 тис. грн

• Дохід від реалізації цінних паперів 35 тис. грн

• Дохід від здачі майна в оренду 19 тис. грн

• Позареалізаційні витрати (штрафи, пені) 20 тис. грн

Розв'язання:

1) Величина грошових надходжень: 12 600 + 35 +19 - 20 = 12 634 (тис. грн).

2) Загальний дохід підприємства: (12 600 - 12 600 • 0,1667) + 35 +19 – 20 = 10 534 (тис. грн).

3) Чистий дохід: 10 534 - 6000 -1700 = 2834 (тис. грн).

4) Прибуток від реалізації продукції: 12 600 -12 600 • 0,1667 - 8200 = 2300 (тис. грн).

5) Рентабельність реалізованої продукції: 2300 : 8200 • 100 % = 28 %.

 

Завдання № 4

Визначити оптову ціну виробу, відпускну ціну з акцизним збором без ПДВ, суму акцизного збору для сплати в бюджет, вільну відпускну ціну підакцизного виробу з податком на додану вартість, виручку від реалізації товару та рентабельність виробу за такими даними:• Собівартість підакцизного виробу 380 грн

• Прибуток 80 грн

• Ставка акцизного збору 12 %

• Ставка податку на додану вартість 20 %

• Кількість реалізованих виробів 700 шт.

Розв'язання:

1) Оптова ціна виробу: 380 + 80 = 460 (грн).

2) Відпускна ціна виробу з акцизним збором без ПДВ: 460 • 1,12 = 552 (грн).

3) Сума акцизного збору для сплати в бюджет: 460 • 0,12 = 55,2 (грн).

4) Вільна відпускна ціна виробу з ПДВ: 552 • 1,2 = 662,4 (грн).

5) Виручка від реалізації товару: 662,4 • 700 = 463 680 (грн).

6) Рентабельність виробу: 80 • 380-100% =21%.

 

Завдання № 5

Визначити загальний (балансовий) прибуток, чистий прибуток і розподілити його, рентабельність реалізованої продукції за такими даними:

• Виручка від реалізації продукції за оптовими

цінами (з ПДВ) 1860 тис. грн

• Собівартість реалізованої продукції 1100 тис. грн

• Прибуток від позареалізаційних операцій 85 тис. грн

• Прибуток від фінансово-інвестиційних операцій 54 тис. грн

• Збитки від надзвичайних ситуацій 18 тис. грн

• Витрати на збут 16 тис. грн

• Податки на прибуток 200 тис. грн

Відрахування від чистого прибутку:

• На виплату засновникам 25 %

• В резервний фонд 15 %

• Інші виплати 60 %

Розв'язання:

1) Сума ПДВ у складі виручки від реалізації: 1860 • 0,1667 = 310 (тис. грн).

2) Прибуток від реалізації продукції: 1860 - 1100 - 310 = 450 (тис. грн).

3) Балансовий прибуток: 459 + 85 + 54 - 18 - 16 = 555 (тис. грн).

4) Чистий прибуток: 555 - 200 - 16 = 355 (тис. грн).5) Відрахування від чистого прибутку:

• на виплату засновникам 355 • 0,25 = 89 (тис. грн);

• в резервний фонд 355 • 0,15 = 53 (тис. грн);

• інше використання 355 • 0,6 = 213 (тис. грн).

6) Рентабельність реалізованої продукції: 355 • 1100 • 100 % = 32,3 %.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал