Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристичні значення показників фінансової безпеки та їх вагові коефіцієнти
 

Таблиця 10

Характеристичні значення показників бюджетної безпеки

та їх вагові коефіцієнти

 

№ з/п Показники Нижня границя (xнгр) Нижній поріг (xнпор) Норма нижня (xнопт) Норма верхня (xвопт) Верхній поріг (xвпор) Верхня границя (xвгр) Вагові коефіцієнти (aij)
Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет (без урахування доходів Пенсійного фонду) , % 0,17
Відношення дефіциту (-), профіциту (+) державного бюджету до ВВП, % -5 -3 0,17
Покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх запозичень, % 0,17
Дефіцит(-)/профіцит(+) торго-вельного балансу, % до загального обсягу зовнішньої торгівлі -10 -5 0,17
Обсяг трансфертів з державного бюджету, % до ВВП 0,16
Амплітуда коливань бюджетних видатків на одну особу між регіонами України, % 0,16

 

 

Таблиця 11

Характеристичні значення показників грошово-кредитної безпеки

та їх вагові коефіцієнти

 

№ з/п Показники Нижня границя (xнгр) Нижній поріг (xнпор) Норма нижня (xнопт) Норма верхня (xвопт) Верхній поріг (xвпор) Верхня границя (xвгр) Вагові коефіцієнти (aij)
Відношення обсягу грошового агрегату М3 до ВВП (рівень монети-зації), % 0,17
Відношення ВВП до обсягу грошового агрегату М2 (швидкість обігу), кількість обертів 0,5 0,17
Обсяг готівки, % до ВВП 0,16
Рівень інфляції (до грудня попереднього року), % 0,17
Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитів, наданих комерційними банками, % 0,17
Рівень середньої процентної ставки кредитів комерційних банків відносно інфляції, % 0,16
                   

  

Таблиця 12

 

Характеристичні значення показників валютної безпеки

та їх вагові коефіцієнти

 

№ з/п Показники Нижня границя (xнгр) Нижній поріг (xнпор) Норма нижня (xнопт) Норма верхня (xвопт) Верхній поріг (xвпор) Верхня границя (xвгр) Вагові коефіцієнти (aij)
Індекс зміни офіційного курсу гривні до долара США до показників попереднього періоду, % 97,5 102,5 0,342
Відношення обсягів депозитів в іноземній валюті до загальних обсягів депозитів (рівень доларизації), % 0,332
Валові міжнародні резерви України, місяці імпорту 0,5 0,326

 

Таблиця 13

 

Характеристичні значення показників боргової безпеки

та їх вагові коефіцієнти

 

№ з/п Показники Нижня границя (xнгр) Нижній поріг (xнпор) Норма нижня (xнопт) Норма верхня (xвопт) Верхній поріг (xвпор) Верхня границя (xвгр) Вагові коефіцієнти (aij)
Відношення загального обсягу державного боргу до ВВП, % 0,168
Відношення обсягу зовнішнього боргу до ВВП, % 0,169
Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу, дол. США 0,205
Відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, % 0,037
Відношення відсоткових платежів з обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, % 0,033
Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування зовнішнього боргу до доходу державного бюджету, % 0,027
Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП, % 0,164
Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування внутрішнього боргу до доходів державного бюджету, % 0,038
Відношення заборгованості уряду за державними цінними паперами до ВВП, % 0,159

 Таблиця 14

 

Характеристичні значення показників безпеки страхового ринку

та їх вагові коефіцієнти

 

№ з/п Показники Нижня границя (xнгр) Нижній поріг (xнпор) Норма нижня (xнопт) Норма верхня (xвопт) Верхній поріг (xвпор) Верхня границя (xвгр) Вагові коефіцієнти (aij)
Показник проникнення страхування (страхові премії до ВВП), % 0,167
Показник "щільності страхування" (страхові премії на одну особу), дол. США 0,167
Частка довгострокового страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій, % 0,167
Рівень страхових виплат, % 0,167
Частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам, % 0,167
Частка сукупного обсягу статутних капіталів страхових компаній, що належать нерезидентам у загальному їх обсязі, % 0,167

 

Таблиця 15

 

Характеристичні значення показників безпеки фондового ринку

та їх вагові коефіцієнти

 

№ з/п Показники Нижня границя (xнгр) Нижній поріг (xнпор) Норма нижня (xнопт) Норма верхня (xвопт) Верхній поріг (xвпор) Верхня границя (xвгр) Вагові коефіцієнти (aij)
Відношення обсягу номінальної капіталізації ринку акцій до ВВП, % 0,34
Дохідність облігацій внутрішньої державної позики, % 0,33
Частка покриття державними цінними паперами внутрішнього державного боргу, % 0,33

 

Таблиця 16

 

Характеристичні значення показників банківської безпеки

та їх вагові коефіцієнти

 

№ з/п Показники Нижня границя (xнгр) Нижній поріг (xнпор) Норма нижня (xнопт) Норма верхня (xвопт) Верхній поріг (xвпор) Верхня границя (xвгр) Вагові коефіцієнти (aij)
Частка іноземного банківського капіталу в загальному обсязі банківського капіталу, % 0,45
Обсяг кредитування банками реального сектору економіки, % до ВВП 12,5 0,55

______________________________

 

 


[1] Буде включено до розрахунку за умови розрахунку Державним комітетом статистики України темпів росту продуктивності праці в Україні.

[2] Буде включено до розрахунку за умови розрахунку Державним комітетом статистики України темпів росту продуктивності праці в Україні.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал