Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стаціонарна теплопровідність через циліндричну стінку.
Переважна кількість теплообмінних апаратів виконуються з круглих труб. Тому визначення теплового потоку для цього випадку має велике практичне значення.

Розглянемо відрізок труби (Рис.) довжиною l , внутрішня поверхня якої має температуру , а зовнішня . Температура змінюється лише в радіальному напрямку. Через внутрішню поверхню і зовнішню проходить один і той самий тепловий потік Q. Однак величини поверхонь і різні. В цьому і полягає відмінність теплопровідності у циліндричній та плоскій стінках. Враховуючи, що в даному випадку , запишемо рівняння

у вигляді (11)

Із цього рівняння видно, що падіння температури dt у елементарному шарі товщиною dr тим менше , чим більше радіус цього шару r.

Інтегрування попереднього виразу в межах від до та від до при дає:

. (12)

Замінивши відношення радіусів відношенням діаметрів, отримаємо формулу для потужності теплового потоку через циліндричну стінку:

. (13)

Якщо труба складається з n неоднорідних шарів, що щільно прилягають один до одного (рис) то тепловий потік визначають з рівняння

. (14)

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал