Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лекція №9. Цикли теплових двигунів
 

Робочим тілом ДВЗ є суміш газів, що утворюються при згоранні палива. Джерелом теплоти високої температури є паливо, яке згорає в циліндрі. При розширенні продуктів згорання теплота згорання палива частково перетворюється в роботу, а решта віддається в навколишнє середовище.

Уся різниця в існуючих двигунах залежить від того, за яким термодинамічним процесом здійснюється підведення теплоти:

– в ізохорному процесі – цикл Отто;

– в ізобарному процесі – цикл Дизеля;

– в ізохорно-ізобарному – цикл Тринклера.

Термодинамічний замкнутий зворотний цикл для ДВЗ можна побудувати тільки за наступних умов:

– продукти згорання палива вважати ідеальним газом;

– знехтувати аеродинамічним опором при проходженні газів через впускний і випускний клапани й не враховувати процеси заповнення циліндра газом та виштовхуванням його із циліндра;

– вважати процес згорання палива (підведення теплоти) і випуску газів в атмосферне повітря (відведення теплоти) зворотними термодинамічними процесами;

– вважати процеси стискування й розширення адіабатними і зворотними.

 

На рис.12показаний у Р-υ і T-S - координатах ідеальний цикл ДВЗ з ізохорним підведенням теплоти q1 у процесі 2-3 та ізохорним відведенням теплоти q2 у процесі 4-1.

Рис.12 Цикл Отто в р-υ і T-S - координатах

 

Характеристиками циклу є такі параметри:

− показник стискування;

− показник підвищення тиску.

Кількість підведеної теплоти q1і відведеної теплоти q2 визначається за залежностями

 

q1 = C×(T3 – T2); q2 = C×(T4 – T1), кДж/кг.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.022 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал