Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Операції по обліку розрахунків по заробітній платі
 

          31.01   31.01     31.01   31.01   31.01 Розрахунково платіжні відомості №1     Табель облікового часу     Розрахунково платіжні відомості №1     Роз рахунок №1   Згідно даних розрахунково-платіжних відомостей нараховано заробітну плату працівникам сільськогосподарського підприємства в галузях і виробничих підрозділах:   Рослинництво: А) працівникам току на очищенні зерна -Озимої пшениці -Ячменю -Гороху   Б) працівникам на обслуговуванні основних засобів рослинництва   Е) іншим працівникам току   Тваринництво А) працівникам, зайнятим доглядом сільськогосподарських тварин по групам: -Основне стадо великої рогатої худоби -Молодняк ВРХ на відгодівлі -Основне стадо свиней -Молодняк свиней на вирощуванні та відгодівлі -Основне стадо курей -Молодняк курей на вирощуванні і відгодівлі -Вирощування молодняку коней -Бджільництво -Кормокухня   Б) працівникам, зайнятим обслуговуванням основних засобів.   3. Промислове виробництво А) Працівникам консервного цеху Б) Працівникам забійного цеху Г) Працівникам молокопереробного цеху   4.Допоміжні виробництва А)в ремонтній майстерні – працівникам, зайнятим ремонтом: -Вантажних автомобілів -Тракторів -Обладнання млина -Обладнання електростанції   Б) в ремонтній майстерні управлінському та обслуговуючому персоналу, ковалям, токарям, слюсарям   В) в авто гаражі -Водіям: Вантажних автомобілів Автобусів Легкових автомобілів -Працівникам, зайнятим обслуговуванням основних засобів   Г)працівникам енергетичних господарств: Газогосподарства Електростанції та електрогосподарства   Д)працівникам водогосподарства   Е)працівникам конюшні та їздовим   Ж)трактористам – машиністам на транспортних роботах тракторів Є)працівникам, зайнятим обслуговуванням основних засобів МТП   5. Управлінському персоналу А)рослинництва (1) Б) тваринництва (1) В) промислових виробництв (3)   6. господарському персоналу   7. Обслуговуючі виробництва та господарства А) працівникам їдальні (2) Б) працівникам будинку культури (2) В) працівникам дитячого садка Г) працівникам житлово-комунального господарства та лазні (6)   Нарахована заробітна плата працівникам адміністративно-управлінського апарату згідно штатного розпису: 1. Василик Л. М. 2. Федоренко Г. В. 3. Ісаєнко Г. О. 4. Микитенко А. Д. 5. Андрієнко О. В. 6. Бонд П. Г. 7. Іваненко ТР. О. 8. .Глазов А. Б. 9. Сидоренко О. Б. 10. Пашко Д. І. 11.Власов В. . 12. Ревенко І. В. 13. Іванчук Є. В. 14. Яцик О. Г. 15. Ляшко І. В. 16. Іванюта В. Т. 17.Аксаков П. П. 18. Зливко Г. Л. 19. Борисова Г. І. А) всі зазначені працівники відпрацювали повний календарний місяць, за виключенням: 1. Власов В. В. – з 16 січня перебував у черговій відпустці тривалістю 24 календарних дні; 2. Яцик О. Г. – з 10 січня перебувала на лікарняному тривалістю 12 календарних днів; Страховий стаж 5 років 4 місяці 3 дні. 3. Борисова Г. І. – з 18 січня перебувала у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю 5 робочих днів.   Здійснено утримання ПДФО, ЄСВ згідно діючого законодавства за умои, якщо: 1. Андрієнко О. В. , Яцик О. Г. – мають по 1 дитині. 2. Сидоренко А. Д. – має 2 дитини. 3. 3асилик Л. М., Ісаєнко Г. О. – мають по 3 дитини. Утримано з заробітної плати працівників профспілкові внески в розмірі 1% Утримано аліменти по виконавчих листах Зливко Г. Л. – 25%; Ревенко І. В. – 33% З інших працівників утримано прибутковий податок, внески до соціальних фондів та профспілкові внески.   Нараховано ЄСВ. Нараховано забезпечення наступних витрат на оплату відпусток 11,4% від суми нарахованої оплати плати.                                                                      
Операції по обліку основних засобі, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активі
    01.01     Від №1.1     Згідно статутних документів визначено капітал новоствореного підприємства – правонаступника реформованого колективного сільськогосподарського підприємства: Статутний капітал – 150000 грн. Пайовий капітал – 1875000 грн.      
    01.01     Від №1.2   Згідно установчої угоди, передаточного балансу, інвентаризаційних відомостей зараховано на баланс підприємства активи та пасиви реформованого колективного сільськогосподарського підприємства: Основні засоби – 1330165 грн. Знос основних засобів – 481500 грн. Малоцінні необоротні матеріальні активи – 8580 грн. Знос малоцінних необоротних матеріальних активів – 5507 грн. Матеріали сільськогосподарського призначення – 158363 грн. Паливо – 38597,5 грн. Тара – 39420 грн. Будівельні матеріали – 11960 грн. Запасні частини – 47240 грн. Тварини на вирощуванні та відгодівлі – 432550 грн. Малоцінні швидкозношувані предмети – 4250 грн. Незавершене виробництво в рослинництві – 10250 грн. Сільськогосподарська продукція – 291245 грн. Грошові документи – 25 грн. Фінансові інвестиції – 30000 грн. Розрахунки з покупцями і замовниками – 162381,5 грн. Розрахунки по страхуванню – 14370 грн. Розрахунки по оплаті праці – 38650 грн.      
  31.01   Розр-к №1   Нараховано амортизацію основних засобів згідно обраних методів амортизації та встановлених місячних норм.      
  15.01   Р.ф №129 накл. 4 Акт 1   На підставі договору про товарообмінну операцію з АТ «Агроспецснаб» по обміну сільськогосподарської продукції несільськогосподарську техніку одержано (1 подія) трактор ЮМЗ-80 1 шт. Сума бартерного контракту 60000 грн., в т. ч. ПДВ Грошовими коштами з розрахункового рахунку перераховано 5000 грн. Справедлива вартість переданої продукції визначена 55000 грн., в т. ч. ПДВ До первісної вартості включено транспортні витрати по доставці 30 т/км та витрати ремонтної майстерні по налагоджуванню Трактор оприбутковано складі основних засобів. Ліквідаційна вартість визначена в сумі 3400 грн. Термін експлуатації визначено 10 років. Спосіб амортизації – прямолінійний.      
  29.01 Акт №1 Згідно акту ліквідації основних засобів розібрано трактор ДТ-75 - первісна вартість - сума зносу - оприбутковано від розбирання запасні частини до двигуна - витрати ремонтної майстерні по розбиранню            
16.01 Р.Ф. №665 Оприбутковано придбане у ПАТ "Агроінфо" програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку "1С-бухгалтерія" "Підприємство 7.7". Крім того ПДВ. Строк амортизації визначено 3 роки.          
29.01 Акт Накл. 4001 Оприбутковано придбаний на Харківському ПАТ ХТЗ трактор Т-150М. Крім того ПДВ. До первісної вартості включено командировочні витрати, транспортні витрати 120 т/км та витрати ремонтної майстерні по налагоджуванню. Трактор оприбутковано в складі основних засобів. Ліквідаційна вартість визначена в сумі 5000 грн., строк експлуатації 12 років, метод амортизації прямолінійний. 50000 10000    
28.01 Акт виб.О 3 №2 Списано з балансу продане фірмі "Агро" нежиле приміщення в будинку адміністрації. Справедлива вартість визначена в сумі 15000 гри. Сума зносу 42000 гри. Визначено суму виручки від продажу в сумі 24000 грн.      
04.01 Акт № 1.1 Оприбутковано в складі нематеріальних активів придбані ліцензії на право проведення торгової діяльності, торгівлі продовольчими товарами та товарами побутової хімії, торгівлі алкогольними напоями. Строк амортизації визначено згідно терміну дії ліцензій.    
31.01 Від. №1.3 Списано первинну вартість проданих на фондовій біржі акцій ПАТ Полтаванафтопродукт за номінальною вартістю    
31.01 Акт №1.2 Оприбутковано в складі поточних фінансових інвестицій придбані облігації АТ "КрАЗ-ІВЕКО" за курсовою вартістю    
18.01 Ав.зві т№6 Згідно авансового звіту зав. господарством Ревенко І.В. оприбутковано на складі малоцінні необоротні активи: Комплект інструментів столярних 1шт х 80 грн. Крім того ПДВ. Каструлі алюмінієві 20л 2шт х 50 грн.; Каструлі алюмінієві 30л 1шт х 80 грн.; Тази емальовані Зшт.х 25 грн. Посуд придбано у фізичної особи, платника фіксованого податку, неплатника ПДВ      
23.01 Нак. № 22 Передано для використання в дитячий садок: каструлі алюмінієві 20л 1 шт; тази емальовані 2шт. Знос нараховано 100 %.    
Операції по обліку робіт і послуг    
31.01 Розр Нарахована квартирна плата з квартиронаймачів за січень місяць    
31.01 Розр. Нарахована плата батьків за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах за січень місяць    
31.01 Ав.зв, № 10 Визначена виручка від реалізації страв у їдальні в січні місяці. Оплата здійснена готівкою через підзвітну особу ти. їдальнею Сидоренко О.Б.    
31.01 Ав.зв, № 11 |Вичначена виручка лазні за надані послуги в січні місяці Оплата здійснена через підзвітну особу Коваленко С.М.    
31.01 Кальк.картки Визначено собівартість реалізованих страв у їдальні    
31.01 Розр. №1 Одержано послуги газопостачання для цехів і підрозділів підприємства: - механізований - тік 40м3; - ферма ВРХ (основ, стадо) 100 м3; - ферма молодняку ВРХ 100 м3; - свиноферма (основ, стадо) 120 м3; - свиноферма відгодівлі молодняку 130м3; птахоферма: - дорослі кури - 200 м3; - молодняк курей - 250 м3; - кормокухня 100 м3; - ремонтна майстерня (цехові витрати) 50 м3; - автопарк 50 м3; - машинно-тракторний парк 50 м3; - гужовий транспорт 30 м3; - водопостачання 10 м3; - газопостачання 10 м3; - електропостачання 10 м3; - загальновиробничі витрати рослинництва 20 м3; - загальновиробничі витрати тваринництва 25 м3; - забійна площадка 80 м3; - консервний цех 190 м3; - молокопереробний цех 170 м3; - адміністративні потреби 80 м3; - дитячий садок 200 м3; - будинок культури 100 м3; - їдальня 500 м3; - житлово-комунальне господарство 8000 м3. Планова собівартість 1 м3. постачання газу 8 грн„      
 
31.01 Розр. №2 Одержано послуги водопостачання для цехів і підрозділів підприємства: - механізований тік 40 м3; - ферма ВРХ (основ, стадо)1000 м3; - ферма молодняку ВРХ 1200 м3; - свиноферма (основ., стадо) 800 м3; - свиноферма відгодівлі молодняку 1300 м3; - птахоферма: - дорослі кури - 200 м3; - молодняк курей - 400 м3; - кормокухня 500 м3; - ремонтна майстерня(цехові витрати) 30 м3; - автопарк 80 м3; - машинно-тракторний Парк 100 м3; - гужовий транспорт 120 м3; - водопостачання 10 м3; - газопостачання 10 м3; - електропостачання 10м3; - загальновиробничі витрати рослинництва 10 м3; - загальновиробничі витрати тваринництва 15 м3; - забійна площадка 150 м3; - консервний цех 2000 м3; - молокопереробний цех 1300 м3; - адміністративні потреби 200 м3; - магазин 30 м3; - дитячий садок 150 м3; - будинок культури ЗО м3; - їдальня 200 м3; - житлово-комунальне господарство 300 м3. Планова собівартість 1 м3. постачання води 2 грн.      
31.01 Розр. №3 Одержано послуги електропостачання для цехів і підрозділів підприємства: - механізований тік 1000 кВт; - ферма ВРХ (основ, стадо) 5000 кВт; - ферма молодняку ВРХ 6000 кВт; - свиноферма (основ, стадо) 4000 кВт; - свиноферма відгодівлі молодняку 5000 кВт; - птахоферма: --дорослі кури - 2000 кВт; -- молодняк курей — 1500 кВт; - кормокухня 1000 кВт; - ремонтна майстерня (цехові витрати) 1500 кВт; - автопарк 1020 кВт; - машинно-тракторний парк 800 кВт; - гужовий транспорт 500 кВт; - водопостачання 2500 кВт; - газопостачання 3000 кВт; - електропостачання 300 кВт; - загальновиробничі витрати рослинництва400 кВт; - загальновиробничі витрати тваринництва 800 кВт; - забійна площадка 600 кВт; - консервний цех 1800 кВт; - молокопереробний цех 2300 кВт; - адміністративні потреби 1000 кВт; - дитячий садок 1400 кВт; - будинок культури 700 кВт; - їдальня 1850 кВт; - житлово-комунальне господарство 2800 кВт. Планова собівартість постачання 1 кВт. год. електроенергії - 3 грн.      
31.01 Розр. №4 Одержано послуги вантажного автотранспорту для цехів і підрозділів підприємства, при реалізації продукції та на сторону: - механізований тік 100 т/км; - ферма ВРХ (основ, стадо) 8000 т/км; - ферма молодняку ВРХ 6500 т/км; - свиноферма (основ, стадо) 4800 т/км; - свиноферма відгодівлі молодняку 5500 т/км; - птахоферма: - дорослі кури - 2800 т/км; - молодняк курей - 500 т/км; - кормокухня 130 т/км; - ремонтна майстерня(цехові витрати) 20 т/км; - автопарк 190 т/км; - машинно-тракторний парк 50 т/км; - гужовий транспорт 30 т/км; - водопостачання 100 т/км; - загальновиробничі витрати рослинництва 1300 т/км; - загальновиробничі витрати тваринництва 1600 т/км; - забійна площадка 800 т/км; - консервний цех 4300т/км; - -молокопереробний цех 2500 т/км; - адміністративні потреби 600 т/км; - їдальня 300 т/км; - житлово-комунальне господарство 500 т/км; - на сторону (приватна особа Варич С.С.)1000 т/км; - придбання матеріальних цінностей 400 т/км; - при реалізації сільськогосподарської продукції та тварин 9000 т/км; - придбання основних засобів: § Трактор Т-105М 120 т/км; § Трактор ЮМЗ 80 30 т/км; Планова собівартість авто послуг 10т/км – 5 грн.      
31.01 Розр.№5 Одержано послуги гужового транспорту для цехів і підрозділів підприємства: - механізований тік 20 к/днів; - ферма ВРХ (основ.стадо) 50 к/днів; - ферма молодняку ВРХ 100 к/днів; - свиноферма (основ.стадо) 125 к/днів; - свиноферма відгодівлі молодняку 100 к/днів; - птахоферма: - дорослі кури – 35 к/днів; - молодняк курей – 10 к/днів; - кормокухня 40 к/днів; - гужовий транспорт 20 к/днів; - загальновиробничі витрати рослинництва 40 к/днів; - забійна площадка 20 к/днів; - житлово–комунальне господарство 30 к/днів; Планова собівартість послуг живої тяглової сили 1 коне - день =7 грн.      
31.01 Розр.№6 Одержано транспортні послуги тракторів для цехів і підрозділів підприємства: - механізований тік 100 ет.га; - ферма ВРХ ( основ. стадо) 450 ет.га; - ферма молодняку ВРХ 650 ет.га; - свиноферма (основне стадо) 300 ет.га; - свиноферма відгодівлі молодняку 755 ет.га; - птахоферма: - дорослі кури – 220 ет.га; - молодняк курей – 30 ет.га; - кормокухня 80 ет.га; - ремонтна майстерня ( цехові витрати) 90 ет.га; - машинно – транспортний парк 750 ет.га; - гужовий транспорт 30 ет.га; - водопостачання 100 ет.га; - загально – виробничі витрати рослинництва 130 ет.га; - загально – виробничі витрати тваринництва 160 ет.га; - забійна площадка 80 ет.га; - концервний цех 40 ет.га; - молокопереробний цех 250 ет.га; - адміністративні потреби 60 ет.га; - їдальня 30 ет.га; - житлово – комунальне господарство 1500 ет.га; - придбання матеріальних цінностей 1400 ет.га; - при реалізації сільськогосподарської продукції та тварин 900 ет.га;   Планова собівартість транспортних послуг машинно – транспортного парку 10ет.га – 5 грн.      
31.01 Розр.№7 Закінчено ремонтом та списано на витрати виробництва витрати ремонтної майстерні по ремонту: - вантажних автомобілів - тракторів Визначено вартість послуг ремонтної майстерні: - по розбиранню трактора ДТ -75 130 грн.; - по налагодженню та обкатці придбаного трактора Т- 150М 150 грн.; Вартість незавершеного виробництва по ремонту тракторів визначена в сумі прямих витрат 2000грн.      
31.01 Розр.№8 Визначено суму транспортно–заготівельних витрат по доставці матеріалів на підприємство та здійснено їх розподіл.        
31.01 Розр.№9 Визначено суму транспортно–заготівельних витрат по завозу товарів у магазин та здійснено їх розподіл.      
31.01 Розр.№10 Визначено виручку від реалізації авто послуг на сторону приватній особі Варич С.С.    
31.01 Розр.№11 Визначено суму виручки від реалізації товарів у магазині та суму реалізованої торгівельної націнки за січень місяць        
31.01 Розр.№12 Визначено суму загальновиробничих витрат рослинництва та тваринництва та здійснено їх розділ між об’єктами обліку основного виробництва галузей.      
31.01 Розр.№13 Визначено суму адміністративних витрат та списано їх на фінансові результати діяльності.      
31.01 Розр.№14 Визначено суму витрат на збут та списано їх на фінансові результати діяльності.      
31.01 Розр.№15 Списано на фінансові результати діяльності інші операційні витрати, фінансові витрати, інші звичайні витрати.      
31.01 Розр.№16 Визначено доход підприємства від здійсненої діяльності.      
31.01 Розр.№17 Визначено фінансовий результат діяльності підприємства.      
                         

 


Додаток А

до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал