Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розподіл балів та критерії оцінювання практики
Сума балів ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою Критерії
90 – 100 А відмінно - дотримання правил внутрішнього розпорядку бази практики, професійної етики у спілкування з керівниками практики; - успішність виконання програми та завдань практики; - активність, ініціативність у процесі виконання завдань; - систематичність і якість ведення щоденника практики; - повнота, логічність і стилістична досконалість звіту про проходження практики; - змістовність, цілісність і лаконізм доповіді та відповідей на запитання на заключній конференції
80-89 В дуже добре - дотримання правил внутрішнього розпорядку бази практики, професійної етики у спілкування з керівниками практики, одногрупниками тощо; - достатньо якісне виконання програми та завдань практики, однак наявні деякі неточності; - активність у процесі виконання завдань; - систематичність і якість ведення щоденника практики; - повнота, логічна структурованість звіту про проходження практики; - невпевненість, деякі неточності у доповіді на заключній конференції та відповіді на додаткові запитання
65-79 С добре - дотримання правил внутрішнього розпорядку бази практики, професійної етики у спілкування з керівниками практики, одногрупниками тощо; - деякі негрубі порушення у виконанні програми та завдань практики; - активність у процесі виконання завдань; - порушення у веденні щоденника практики; - недостатня структурованість звіту про проходження практики; - невпевненість, неточності та помилки у доповіді на заключній конференції та відповідях на додаткові запитання
55-64 D задовільно - дотримання правил внутрішнього розпорядку бази практики, професійної етики у спілкування з керівниками практики, одногрупниками тощо; - порушення та недбалість у виконанні програми та завдань практики; - незацікавленість у процесі виконання завдань; - порушення у веденні щоденника практики; - порушення структури, неповнота звіту про проходження практики; - невпевненість, неточності та помилки у доповіді на заключній конференції та перекручення інформації у відповідях на додаткові запитання
50-54 Е достатньо - недотримання правил внутрішнього розпорядку бази практики, професійної етики у спілкування з керівниками практики, одногрупниками тощо; - часті порушення у виконанні програми та завдань практики; - пасивність, незацікавленість у процесі виконання завдань; - порушення у веденні щоденника практики; - неструктурованість, неповнота, помилки у звіті про проходження практики; - невпевненість, неточності та помилки у доповіді на заключній конференції та незнання відповідей на додаткові запитання
35-49 FX незадовільно з можливістю повторного складання - недотримання правил внутрішнього розпорядку бази практики, професійної етики у спілкування з керівниками практики, одногрупниками тощо; - часті порушення у виконанні програми та завдань практики; - пасивність, незацікавленість у процесі виконання завдань; - порушення у веденні щоденника практики; - неструктурованість, неповнота, помилки у звіті про проходження практики; - невпевненість, неточності та помилки у доповіді на заключній конференції та незнання відповідей на додаткові запитання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни - пропуск без поважних причин ознайомлення запропонованих соціальних служб; - порушення правил внутрішнього розпорядку бази практики, професійної етики у спілкування з керівниками практики, одногрупниками тощо; - часті та серйозні порушення у виконанні програми та завдань практики; - пасивність, незацікавленість у процесі виконання завдань; - грубі порушення, ігнорування правил ведення щоденника практики; - неструктурованість, неповнота, грубі помилки у звіті про проходження практики; - помилки у доповіді на заключній конференції та незнання відповідей на додаткові запитання

Данная страница нарушает авторские права?

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.