Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок виконання роботи. 2.1. Використовуючи першу формулу Ерланга, визначити число каналів обслуговування, що забезпечать задану імовірність втрат Р( >0)


2.1. Використовуючи першу формулу Ерланга, визначити число каналів обслуговування, що забезпечать задану імовірність втрат Р ( > 0), для трьох найпростіших потоків:

Ерл, Ерл, Ерл.

Значення Р( > 0) = N/ 1000, де N – номер по журналу

2.2. Привести таблицю і графіки залежностей Ev (L) (в одній системі координат):

v Ev (L) v Ev (L) v Ev (L)
           
           
.   .   .  

 

2.3. Для всіх трьох випадків підрахувати пропускну здатність СМО з втратами.

Зробити висновки.

3. Контрольні питання.

3.1. Привести I формулу Ерланга.

3.2. Яка послідовність структурного синтезу СМО з явними втратами?

3.3. Як визначається пропускна здатність усієї СМО з явними втратами та її окремих каналів?

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

структурний синтез СМО з очікуванням

Мета: Вивчити другий розподіл Ерланга і характеристики якості систем з чергами та освоїти методи структурного синтезу СМО.

1. Теоретичні відомості

1.1 Другий розподіл Ерланга

v- канальна СМО обслуговує найпростіший потік викликів. Час обслуговування одного виклику - випадкова величина, розподілена за експоненціальним законом з параметром прийнятим за одиницю часу (h= 1у.о.ч.). Параметр потоку виклику L, можна розглядати як інтенсивність навантаження, що надходить. При зайнятості всіх v виходів виклик, що надійшов, стає в чергу й обслуговується після деякого чекання. Загальне число викликів, що знаходяться в системі на обслуговуванні та в черзі, позначимо та назвемо станом системи. При величина i характеризує число зайнятих виходів у системі, при число зайнятих виходів дорівнює v, а різниця є довжина черги. Параметр потоку звільнень визначається числом зайнятих виходів і в першому випадку, при , залежить від стану системи i, а у другому, при , має постійне значення v.

Рисунок 7.1. Граф станів СМО з чеканням

Зазначимо, що при інтенсивності навантаження, що надходить L, рівній або більшій числа каналів системи v, з імовірністю 1 будуть постійно зайняті усі канали і черга буде необмежено зростати. Тому, щоб система могла функціонувати нормально и черга не росла безмежно, необхідно дотримуватися умови .

Імовірність того, що система в сталому режимі знаходиться в стані i (Pi.) визначаємо згідно другого розподілу Ерланга:

(7.1)

1.2 Характеристики якості систем M/M/V/W

До основних характеристик якості систем M/M/V/W відносять:

- Імовірність чекання для виклику, що надійшов.

Для найпростішого потоку викликів вона співпадає з імовірністю зайнятості усіх виходів у системі, тобто з імовірністю втрат за часом:

(7.2)

Вираз (7.2) називається другою формулою Ерланга.

Слід зазначити, що завжди , тобто при однаковій інтенсивності поступального навантаження імовірність чекання в системі з чеканням вище, ніж імовірність втрати виклику в системі з явними втратами Зазначене перевищення втрат пояснюється тим, що при звільненні виходу в системі з явними втратами він дається виклику, що надходить, а в системі з очікуванням при наявності черги - що очікує. Виклик, що знову надійшов, у цьому випадку, вимушений ставати в чергу.

- Інтенсивність обслугованого навантаження.

(7.3)

Через відсутність явних втрат повідомлень інтенсивність навантаження, що надходить, збігається з інтенсивністю обслугованого навантаження і надлишкове навантаження відсутнє. Оскільки для найпростішого потоку інтенсивність потенційного навантаження дорівнює інтенсивності навантаження, що надходить, втрачене навантаження також відсутнє. Проте не завжди в системі з очікуванням втрати по навантаженню дорівнюють нулю. При обслуговуванні примітивного потоку (така модель тут не розглядається) джерело, за рахунок очікування в середньому менше знаходиться у вільному стані, чим у системі без втрат. Це призводить до зниження інтенсивності потоку викликів і навантаження, що надходить, стає менше потенційного навантаження. І хоча усі виклики, що надходять, обслуговуються (рівність (7.3) вірна), втрати по навантаженню мають місце.

- Імовірність перевищення довжини черги заданої величинип.

(7.4)

- Середня довжина черги.

(7.5)

Величина є інтенсивність навантаження, утворюваної викликами, що очікують, а - інтенсивність потоку затриманих викликів, де кожний затриманий виклик у середньому очікує . Тоді

. (7.6)

- Середня тривалість очікування.

Для затриманого виклику:

, (7.7)

для будь-якого виклику, що надійшов:

(7.8)

Величини та виражені в умовних одиницях часу.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.