Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливості здійснення фінансових інвестицій
Функціональна спрямованість підприємств визначає в якості пріоритетної форми здійснення реальних інвестицій. Однак на окремих етапах розвитку підприємства виправдано здійснення фінансових інвестицій. Така спрямованість інвестицій може бути викликана необхідністю ефективного використання інвестиційних ресурсів, що формуються до початку реального інвестування у наступних випадках:

  • коли кон’юнктура фінансового (у першу чергу фондового) ринку дозволяє отримати значно більший рівень прибутку на вкладений капітал, ніж операційна діяльність;
  • при наявності тимчасово вільних грошових активів, пов’язаних з сезонною діяльністю підприємства;
  • цілеспрямованого «захоплення» інших підприємств шляхом вкладення капіталу в їх статутні фонди або придбання значного пакету їх акцій.

 

Тому фіінансові інвестиції розглядаються як активна форма ефективного використання тимчасово вільного капіталу або як інструмент реалізації стратегічних цілей, пов’язаних з диверсифікацією операційної діяльності підприємства.

Здійснення фінансових інвестицій характеризується рядом особливостей, основними з яких є:

1. Фінансові інвестиції є незалежним видом господарської діяльності для підприємств реального сектору економіки.

2. Фінансові інвестиції є основним засобом здійснення підприємством зовнішнього інвестування.

3. У системі сукупних інвестиційних потреб підприємств реального сектору економіки фінансові інвестиції формують потреби другого рівня (вони здійснюються після того, як задоволені потреби у реальному інвестуванні).

4. Стратегічні фінансові інвестиції підприємства дозволяють йому реалізувати окремі стратегічні цілі більш швидким і дешевим шляхом.

5. Портфельні фінансові інвестиції використовуються підприємством реального сектору економіки з двома цілями: отримання додаткового доходу і протиінфляційного захисту.

6. Фінансові інвестиції надають підприємству найбільш широкий діапазон вибору інструментів інвестування за шкалою «доходність - ризик» (у порівнянні з реальним інвестуванням ця шкала значно ширша - вона включає групу як безризикових, так і високоризикових спекулятивних інструментів інвестування).

7. Фінансові інвестиції надають підприємству досить широкий діапазон вибору інструментів інвестування і за шкалою «доходнісь - ліквідність».

8. Процес обгрунтування управлінських рішень, повязаних із здійсненням фінансових інвестицій, є більш простим і менш трудомісткім.

9. Висока змінюваність кон’юнктури фінансового ринку у порівнянні з товарним визначає необхідність здійснення більш активного моніторингу у процесі фінансоваго інвестування.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал