Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тематика занять, обсяг і оцінка виконуваної роботи
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Факультет будівництва Кафедра технології та

Nbsp;   та архітектури організації будівництва

Технологія будівництва

Методичні рекомендації для

проведення практичних занять зі студентами

ОКР Бакалавр 6.060102 «Архітектура будівель та споруд»

 

Львів 2014

 

 

Укладач: к.т.н., доц. А.В. Мазурак

 

Відповідальний за випуск: к.т.н., доц. Ю.Є.Фамуляк

 

Рецензент: к.т.н., доц. В.В. Білозір

 

 

Редактор: Н.В. Скосарева

Коректор: Д.В. Митякинська

 

 

Oacute; Львівський національний аграрний університет, 2014

 

Зміст

 

Стор.

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вступ…………………………………………………….. Тематика занять, обсяг і оцінка виконаної роботи . ЗАНЯТТЯ №1……………………………………........ ЗАНЯТТЯ №2……………………………………........ ЗАНЯТТЯ №3…………………………………………. ЗАНЯТТЯ №4…………………………………………. ЗАНЯТТЯ №5…………………………………………. ЗАНЯТТЯ №6……………………………………........ ЗАНЯТТЯ №7……………………………………….... ЗАНЯТТЯ №8……………………………………….... Бібліографічний список………………………………... Додатки………………………………………………….

 

Вступ

Будівництво – найважливіша галузь народного господарства нашої країни, яка забезпечує розширення та безперервне відновлення основних фондів, створення матеріально-технічної бази. Продукцією будівництва є нові будинки і споруди, їх реконструкція, ремонт, відновлення, а також їх розширення, пересування та посилення.

Будівництво на селі є тією основою сільського господарства, від міцності якої значною мірою залежать докорінні зміни в економіці, темпи розширеного відтворення виробництва, наш добробут.

Будівельна галузь, як і все народне господарство, виконує свою програму в нелегких умовах переходу до ринкових відносин. Різке зростання цін на матеріали, обладнання, енергоносії призвело до значного підвищення вартості будівництва і зниження інвестиційної спроможності замовників. Проте враховуючи і ці труднощі, будівельна галузь знаходить шляхи виходу з кризи, зважаючи на всі деталі й особливості сучасного будівельного виробництва. У сьогоднішніх умовах для покращення стану будівництва найефективнішим чинником стає розробка і вдосконалення технології будівельного виробництва із залученням вітчизняних напрацювань теоретичного плану і передового досвіду використання новітніх технологій із-за кордону.

Технологічні методи безперервно вдосконалюються, наслідуючи загальний прогрес науки і техніки. Використання сучасніших легких матеріалів і виробів, високоміцних цементів і сталі, сучасних конструктивних рішень, відібраних на основі варіантного порівняння з кращими світовими показниками, з урахуванням технологічності прийнятих будівельних рішень, за допомогою автоматизованих систем проектування тощо дає змогу знижувати матеріаломісткість, енергоємність і собівартість будівництва. 

Тематика занять, обсяг і оцінка виконуваної роботи

№ роботи Тема, питання, які вивчаються К-сть год. К-сть балів
Визначення обсягів будівельно-монтажних робіт. Підготовка нарядів (завдань)
Водовідлив і водозниження
Підрахунок обсягу земляних робіт під час планування будівельного майданчика
Виконання мулярських робіт
Монолітні бетонні і залізобетонні роботи. Розрахунок основних елементів опалубки
Вибір методу монтажу. Підбір крана за технічними показниками
Виконання оздоблювальних робіт. Підготовка калькуляцій
Розрахунок і виконання календарного планування. Підготовка календарного графіку будівельних процесів
  Всього

 

 

ЗАНЯТТЯ №1

ТЕМА: Визначення обсягів будівельно-монтажних робіт. Підготовка нарядів (завдань)

МЕТА: Набуття навичок під час проведення геометричних замірів визначення обсягів робіт та ознайомлення із складом робіт при підготовці нарядів завдань.

Варіанти завдань подає викладач індивідуально (типові проекти тощо). 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал