Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Довідковий матеріал. Проектування виконання мулярських робіт необхідно починати з вивчення видів і характеристик конструктивних елементів кам’яних будівель і споруд.




Проектування виконання мулярських робіт необхідно починати з вивчення видів і характеристик конструктивних елементів кам’яних будівель і споруд.

За складністю виконання зовнішніх стін розрізняють такі види кладки: проста – зі складними частинами до 10% площі стін; стіни середньої складності – зі складними частинами до 20% площі стін; особливо складні стіни – зі складними частинами понад 40% площі стін.

Обсяг робіт з улаштування кам’яної кладки стін виконується окремо за зовнішніми і внутрішніми стінами, перегородками завтовшки ¼ і ½ цегли (гіпсової плити або штучного блоку), за матеріалом, товщиною кладки стін приямків і каналів. До складу кам’яної кладки входять монтаж збірних конструкцій, влаштування і перестановка підмостей або риштувань, подача на робоче місце цегли і розчину.

Обсяг кладки стін визначають за формулою

V = (F-P) b, (4.1)

де F – площа стін, м2; P – площа віконних і дверних прорізів, м2; b – товщина стін, м.

Площа стін дорівнює розгорнутій довжині стіни, помноженій на її висоту. Висота стін визначається від обрізу фундаменту до верху карниза або до верху останнього ряду кладки. До цього обсягу кладки слід додавати обсяг архітектурних деталей: пілястр, карнизів, парапетів, лоджій, еркерів тощо. Обсяг кладки охоплює також обсяг гнізд, штраб, ніш опалення, вентиляційних і димових каналів. До обсягу кладки не належить обсяг конструкцій та обладнання (з/б й металеві перемички і балки, сантехнічні блоки тощо). У курсовому проекті за влаштування багатошарових зовнішніх стін до обсягу кладки не входить обсяг плитного утеплювача.

Обсяг робіт з влаштування перегородок вираховують за проектною площею відніманням прорізів. Висоту перегородок визначають розміром від перекриття до підлоги.

Обсяг використання складових кладки стіни або перегородки залежить від товщини і складності виконання.

Розрахунок доцільно виконувати за такою табличною формою (табл. 4.1).

Залежно від загальної трудомісткості виконання робіт і планового терміну визначаємо кількісний склад комплексної бригади

(4.2)

де Tз – загальна трудомісткість виконання робіт, люд.-днів; Tп – плановий термін виконання робіт, днів; пр. – плановий коефіцієнт перевиконання норм виробітку

Із них монтажників

(4.3)

де Tм – трудомісткість виконання монтажних робіт.

Довжину фронту робіт ланки визначаємо:

 

(4.4)

де N – кількісний склад ланки; C – тривалість зміни, Kпр – коефіцієнт, який враховує кількість прорізів у стінах; Hч – норма часу в люд.-днів; b – товщина стіни; h – висота яруса, що виконується за зміну.

Змінна потреба в цеглі на об’єкті, шт.:



(4.5)

де Vk – загальний обсяг цегляної кладки; qц. – норма витрати матеріалу на 1м3; Tпплановий термін виконання робіт, змін.

Аналогічно визначаємо потребу в розчині.

Таблиця 4.1

Визначення обсягів цегляної кладки за ярусами і захватами

 

Вісь стіни Довжина стіни Відмітки Висота стіни, м   Формула підра-хунку площі стіни. Площа, м2 Товщина стіни, м Обсяг кладки, м3  
    від     до  
стіни про-різів стіни за відсут-ності прорізів  
 

 

Приклад: Визначити трудомісткість робіт, склад комплексної бригади мулярів, розміщення на захватці при зведенні поверху житлового будинку.

Висота поверху hп = 2,8 м. Кладка зовнішніх стін завтовшки у 2 цегли – середньої складності, під розшивку, внутрішніх – впустошовку. Планова тривалість робіт – 4 зміни. План типового поверху – на рис. 4.1.

 

 

    Рис. 4.1. План типового поверху.

Підрахунок обсягів робіт, які доцільно представити через табл. 4.1, показують, що загальний обсяг мулярських робіт становить 103 м3.

Калькуляцію трудовитрат за обсягом робіт типового поверху представлено в табл. 4.2.

Таблиця 4.2.

Калькуляція трудовитрат

 

№ з\п Обгр. за ЕНиР Назва робіт Од. вим. Обсяг Н.часу л/год Тру-доємн. л/год   Склад ланки
  § 3-3   Кладка зовнішніх стін під розшивку в 2 цегли м3   70,2   3,5   245,7   Муляр 4р-1; 3р-1
§ 3-3   Кладка внутрішніх стін у 1,5 цегли під штукатурку м3   23,3   3,6   83,88   Муляр 4р-1; 3р-1
§ 3-3   Кладка внутрішніх стін у 1цеглу під штукатурку м3   2,3   3,8   8,74     Муляр 4р-1; 3р-1
§ 3-11   Кладка перегородок у 0,5 цегли під штукатурку м3   60,4     0,61     36,84     Муляр 4р-1; 3р-1
§ 6-1-14   Заповнення прорізів   100 м перим 1,44   7,0   10,08   Тесля 4р-1; 2р-1
§ 4-1-7   Влаштування панелей перекриття пл. до 10 м2   1 ел.         0,76 0,19 21,28 5,32 Монт. 4р-1; 3р-2; 2р-1; маш 5р-1
§ 4-1-9 Влаштування сходових маршів і майданчиків до 1 т 1 ел. 0,96 0,24 3,84 0,96 Монт. 4р-2; 3р-1; 2р-1; маш 5р-1
§ 1-6 Подача краном цегли 1000 шт. 41,2 0,74 0,37 30,49 15,24 маш 5р-1; Такел-2р-2
§ 1-6 Подача краном розчину м3   25,75 0,42 0,21 10,81 5,41  
§ 3-16 Влаштування інвентарних підмостей м2   0,117 0,039 10,3 3,43 Тесля 4р-1; 2р-2; маш 4р-1
Сумарна трудомісткість без врахування машиніста 461,96  
Трудовитрати машиніста 30,36  
Трудовитрати виконання монтажних робіт 107,08  
Сумарні трудовитрати 492,32  

 



Визначаємо кількісний склад комплексної бригади за формулою 4.2, коли пр- = 1,25

де монтажники згідно із залежністю 4.3, становлять:

Звідси приймаємо склад комплексної бригади:

- муляри – 8ос.

- монтажники – 3 ос.

- машиніст баштового крана – 1 ос.

Виконання робіт на захватці можна організувати трьома методами:

- без поярусної спеціалізації ланок;

- з поярусною спеціалізацією;

- поточно-кільцевим методом без поярусного виділення ділянок.

Обираємо метод кладки без поярусної спеціалізації.

Для кладки зовнішніх стін завтовшки у 2 цегли і внутрішніх стін ланка із 3-х осіб – ланка «трійка», для кладки перегородок – з двох – ланка «двійка».

Питомий обсяг робіт кладки, виконаний «трійкою»:

Vп=338,3/375,1=0,9.

Визначаємо кількість ланок і мулярів у них:

- у «трійці» 8 · 0,9 ≈ 7 приймаємо дві ланки;

- відповідно на кладці внутрішніх стін і перегородок буде працювати 1 ланка «двійка».

Довжину фронту робіт визначаємо за формулою 4.4, де Kпр= 1,24; h = 1,4м.

Для ланки «трійка»:

Для ланки «двійка»

Для забезпечення безперебійної роботи бригади необхідно, щоб кількість цегли і розчину відповідала її змінній потребі.

Змінну потребу в цеглі і розчині визначають за формулою 4.5:

З урахуванням того, що на піддоні за вкладання цегли в середньому поміщається 250 шт. то необхідна кількість піддонів дорівнює:

n = 10300/250 = 41,2 ≈ 42 шт.

Змінна потреба в розчині (за витрати на 1м3 муру – 0,25 м3 розчину) становитиме:

ЗАНЯТТЯ № 5

ТЕМА: Монолітні бетонні і залізобетонні роботи. Розрахунок основних елементів опалубки.

МЕТА: Набуття навичок розрахунку основних елементів опалубки для монолітніх бетонних і залізобетонних робіт.

Варіанти завдань подає викладач індивідуально (див. дод.).

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал