Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Каріотипи і морфологія хромосом
Методичні вказівки до лабораторних робіт

ГЕНЕТИКА З ОСНОВАМИ СЕЛЕКЦІЇ

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань:0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 0101 Педагогічна освіта

6.010.100. Педагогіка і методика середньої освіти

Біологія. Спеціалізація: практична психологія

Спеціалізація: основи аграрного виробництва

Курс(и) навчання: ІІІ-й. Семестр(и): 6-й

 

 

Укладач – доцент Буйдін Валерій Васильович

 

 

Полтава – 2010


УДК 575: 631.527(072)

ББК 28.04р30

Генетика з основами селекції. Методичні вказівки до лабораторних робіт.- Полтава: 2010.- 103 с.

 

 

Укладач методичних вказівок: Буйдін Валерій Васильович, канд. біол. наук, доцент кафедри ботаніки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

 

 


Передмова

 

 

Генетика – основа сучасної біології – наука, яка має велике значення для різних галузей життя й діяльності людини: сільського господарства, медицини, екології, педагогіки.

Ефективним засобом поглиблення загально-біологічної підготовки, розвитку пізнавальної зацікавленості, самостійного мислення і формування творчих здібностей майбутніх вчителів біології є виконання лабораторних робіт. На лабораторних заняттях студенти повинні закріпити набуті теоретичні знання про закономірності спадковості і мінливості ознак організмів, молекулярні основи спадковості, генетику популяцій, генетику людини та медичну генетику, розвивати навички самостійної роботи, формувати уміння правильно аналізувати отримані результати.

Дані методичні рекомендації покликані допомогти студентам таким чином організувати свою роботу, щоб вона була найбільш ефективною і лабораторне заняття завершувалося виконанням всіх завдань, передбачених робочою програмою курсу «Генетика з основами селекції». Лабораторні роботи описані за такою схемою: спочатку визначається тема і мета, потім подаються основні теоретичні відомості та методичні поради, хід виконання роботи. До ряду тем, де це передбачено програмою, приведені методика розв'язування задач і вправи та завдання для самостійного розв'язку, наведені запитання для самоконтролю знань.

У методичних рекомендаціях подано матеріал, який сприятиме кращому засвоєнню курсу, викликатиме інтерес до нього; його з успіхом можна використати при вивченні основ генетики і селекції в шкільному курсі біології.

 


Лабораторна робота №1

Тема: Каріотипи і морфологія хромосом

Матеріали та обладнання:постійні препарати каріотипів рослин та тварин різних видів, фіксовані та зафарбовані в ацетоорсеїні корінці цибулі чи ячменю, предметні і накривні скельця, леза бритви, фільтрувальний папір, спиртівки, препарувальні голки, мікроскоп, імерсійна олія, 45%-на оцтова кислота, олівець.

Мета: Ознайомитись із каріотипами різних організмів, вивчити морфологію хромосом. Розглянути гігантські хромосоми із слинних залоз личинок комах.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал