Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теги структури тіла HTML-документа
Теги розілів розмежують частини документа:

ü <h1> - заголовок 1-го рівня. Тег об’єднує семантичний зміст документа (заголовок 1-го рівня) та його представлення (великий шрифт);

ü <h2> та <h3> - використовуються для задання підзаголовків документа 2-го та 3-го рівнів;

ü <hr> - формування горизонтальної лінії (має атрибут width);

ü <p> - формування нового абзацу.

Теги представлення формують зовнішній вигляд документа при його відображенні в web-браузері:

ü <b> - жирний шрифт;

ü <i> - курсив;

ü <blink> - мерехтіння тексту;

ü <basefont> - розмір базового шрифта;

ü <center> - центрування тексту;

ü <br> - форматування довгих цитат.

Теги списків дозволяють відображувати списки у різні способи:

ü <li> - починає новий елемент списка;

ü <ol> - нумерований список;

ü <ul> - невпорядкований список;

ü <dl> - списки означень (мають вбудовані теги:

o <dt> - для термінів, що визначаються,

o <dd> - безпосередні визначення).

Гіперпосилання. HTML-документ може містити посилання на інші ресурси HTML. Такий механізм реалізується за допомогою концепції URL. Для реалізації механізму використовується елемент

<a href=”URL”>текст якоря</a>

При формуванні елемента використовують тег <a>.

Графічні зображення. Формуються за допомогою тегів img та fig. Тег img дозволяє відображати рисунок

<img src=”ім’я файла” alt=текст>

Текст відображається за допомогою атрибуту align (значення top, middle, bottom).

Тег fig дозволяє монтувати графічний образ із обтіканням тексту. Можливе використання атрибуту align.

Таблиці формуються за допомогою тега <table>. Атрибут border = число формує прямокутник із заданою товщиною:

ü <tr> - початок кожного рядка в таблиці;

ü <td> - початок поточного елемента в рядку;

ü <th> - заголовок таблиці;

ü <caption> - підпис до таблиці.

Також в HTML використовуються наступні теги:

ü <link> - розв’язання задач пошуку документів за ключовими словами

<link rel="stylesheet" href="ie.css">

<link rel="alternate" type="application/rss+xml"

title="htmlbook" href="http://htmlbook.ru/rss.xml">

<link rel="shortcut icon" href="http://htmlbook.ru/favicon.ico">

ü <applet> - вбудовування аплетів

<applet code="Clock.class" width="60" height="10">ü <object> - включення одного HTML-документу в інший

<object type="application/x-shockwave-flash"

data="images/mouse.swf" width="400" height="300">

ü <meta> - застосування стилевої інформації

<meta charset="utf-8">

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">

<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">

ü <form> - застосування спеціальних елементів управління

<form action="handler.php">

<p><input type="radio" name="answer" value="a1"><br>

</form>

Фрейми

Фрейми (кадр, рамка) дозволяють реалізувати багатовіконність, що розв’язує багато проблем. Фрейми дозволяють:

ü Одночасно працювати із текстом та меню;

ü Одночасно працювати із текстовими меню та графікою;

ü Використовувати фрагменти, які часто повторюються.

Створення фрейма здійснюється за допомогою фрейма <frameset>. Тег <frame src=”name1”> дозволяє описати перший фрейм, тобто надати ім’я гіпертекстовому документу. Другий фрейм описується тегом <frame src=”name2 name=”main”>. Якщо web-браузер не підтримує фрейми, то між тегами <noframes></noframes> розташовується текст, який сприймає web-браузер.

Тег <frame> має найбільшу кількість атрибутів і дозволяє налаштовувати властивості фрейма. Основні атрибути:

ü name – задає ім’я фрейма;

ü marginwidth – формує горизонтальний відступ (від 1 до 6) між фреймом та його границею;ü marginheighh – вертикальний відступ (від 1 до 6) між фреймом та його границею;

ü scrolling- прокручування фрейма. Підатрибут scrolling=yes дозволяє створювати смуги прокручування, а scrolling=no – забороняє. Підатрибут scrolling=auto дозволяє відображати смуги прокручування в залежності від властивостей web-браузера;

ü noresize – означає фіксований розмір фрейма;

ü src – задає гіпертекстовий документ для цього фрейма.

У наступному прикладі сторінка складається із 2-х вертикальних фреймів. У лівому буде перелік статей, а у правому загальна інформація.

<frameset cols=”20%,80%”>

<framesrc=”menu_art.htm”>

<framesrc=”hello.htm” name=”main”>

<noframe></noframe>

</frameset>


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.027 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал