Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Технологія OpenCL
OpenCL (Open Computing Language – відкрита мова обчислень) – надає каркас для написання комп’ютерних програм, пов’язаних з паралельними обчисленнями на різних графічних і центральних процесорах (GPU та CPU). До складу OpenCL входять мова програмування, яка базується на стандарті ANSI C99, і інтерфейс програмування застосувань (API). OpenCL забезпечує паралелізм на рівні інструкцій і на рівні даних і є реалізацією технології GPGPU. OpenCL – відкритий стандарт.

Мета OpenCL полягає в тому, щоб доповнити OpenGL і OpenAL, які є відкритими галузевими стандартами для тривимірної комп’ютерної графіки і звуку, можливостями GPU. OpenCL розробляється і підтримується некомерційним консорціумом Khronos Group, до якого входять багато крупних компаній, включаючи Apple, AMD, Intel, NVIDIA, Sun Microsystems, Sony.

Відкриті системи та об’єктно-орієнтований підхід

У зв’язку із застосуванням підходу відкритих систем вельми перспективним напрямком представляється об’єктно-орієнтований стиль проектування та програмування. Об’єктно-орієнтованим системам притаманні такі властивості:

ü Інкапсуляція (приховування реалізації) – дані та процедури об’єкта приховуються від зовнішнього користувача, і зв’язок з об’єктом обмежується набором повідомлень, які «розуміє» об’єкт;

ü Поліморфізм (багатозначність повідомлень) – однакові повідомлення по-різному розуміються різними об’єктами, в залежності від їх класу;

ü Динамічне (пізніше) зв’язування – значення імені (область пам’яті для даних або текст програми для процедур) стає відомим тільки під час виконання програми;

ü Абстрактні типи даних – об’єднання даних і операцій для опису нових типів, що дозволяють використовувати нові типи нарівні з вже існуючими;

ü Успадкування – дозволяє при створенні нових об’єктів використовувати властивості вже існуючих об’єктів, описуючи наново лише ті властивості, які відрізняються.

Зауважимо, що основні властивості відкритих систем добре підтримуються об’єктно-орієнтованим підходом до реалізації системи.

Властивості відкритих систем Дружність (до користувача) Мобільність (платформи) Масштабованість (нові функції і області застосування) Інтероперабельність (інші системи, користувач)
Властивості об’єктно-орієнтованих систем програмування Об’єктне подання предметної області, найбільш зручне людині Інкапсуляція (приховування реалізації) Успадкування, абстрактні типи даних Поліморфізм, динамічне зв’язування

.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал