Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жеке пайдалануға арналған тауарларды кедендік декларациялау.
Жеке пайдалануға арналған тауарларды кедендік декларациялауды жеке тұлғалар өздері кедендік шекара арқылы жүруі кезінде кеден органына тауарларды бір мезгілде көрсете отырып, жүзеге асырады.
Халықаралық почта жөнелтімдерімен жіберілетіндерді және кедендік транзиттің кедендік рәсімімен орналастырылатындарды қоспағанда, жеке пайдалануға арналған тауарларды декларациялау жолаушы кедендік декларациясын қолдана отырып, жазбаша нысанда жүргізіледі.
Жолаушы кедендік декларациясының нысаны, оны толтыру, беру және тіркеу тәртібі Кеден одағы комиссиясының шешімімен айқындалады.
Жеке тұлға өз қалауы бойынша кедендік декларациялауға жатпайтын жеке пайдалануға арналған тауарларға жолаушы кедендік декларациясын пайдалана отырып, жазбаша нысанда декларациялау жүргізуге құқылы.

Жазбаша нысанда кедендік декларациялауға:
1) алып жүрмейтін багажда өткізілетін немесе тасымалдаушы жеке тұлғаның мекенжайына жеткізетін жеке пайдалануға арналған тауарлар;
2) тарифтік емес және техникалық реттеу шараларынан басқа, оларға қатысты тыйымдар мен шектеулер қолданылатын кез келген тәсілмен өткізілетін жеке пайдалануға арналған тауарлар;
3) кез келген тәсілмен өткізілетін, оның ішінде құны және (немесе) саны мұндай тауарларды кедендік төлемдерді төлеуден босата отырып өткізудің нормаларынан асатын уақытша әкелінетін жеке пайдалануға арналған тауарлар;
4) кеден одағына қатысушы мемлекеттердің аумағында тіркелген, кеден одағының кедендік аумағынан уақытша әкетілетін және мұндай аумаққа кері әкелінетін жеке пайдалануға арналған көлік құралдарын қоспағанда, кез келген тәсілмен өткізілетін жеке пайдалануға арналған көлік құралдары;

Жеке пайдалануға арналған тауарларды декларациялауды декларант немесе декларанттың атынан әрекет ететін және оның тапсырмасы бойынша кеден өкілі жүргізеді.
Он алты жасқа толмаған жеке адамның жеке пайдалануға арналған тауарларын декларациялауды оны алып жүретін адам (ата-анасының бірі, осы адамның асырап алушысы, қамқоршысы немесе қорғаншысы, оны алып жүретін өзге де адам не алып жүретін адамдар болмаған кезде тасымалдаушының өкілі, ал ата-анасының, асырап алушылардың, қамқоршылардың немесе қорғаншылардың алып жүруінсіз кәмелеттік жасқа толмаған адамдар тобының ұйымдасып шығуы (кіруі) кезінде - топ жетекшісі не тасымалдаушының өкілі) жүргізеді.
Кеден одағына мүше мемлекеттің жеке тұлғасы немесе:
кедендік шекарадан өту кезінде алып жүретін багажда өткізілетін жеке пайдалануға арналған тауарларға қатысты иелік ету, пайдалану және (немесе) билік ету құқығы бар;
жеке пайдалануға арналған тауарларды, оның ішінде алып жүрмейтін багажда өткізілетін көлік құралдарын оларды кедендік шекара арқылы іс жүзінде өткізу үшін тасымалдаушыға берген (беретін);
халықаралық почта жөнелтімдерімен жіберілетін жеке пайдалануға арналған тауарлардың жөнелтушісі болатын;
өз атына тасымалдаушы жеткізетін тауар ретінде жеке пайдалануға арналған тауарлар, оның ішінде көлік құралдары түскен немесе осындай тауарларды кеден одағының кедендік аумағынан тыс жерлерге жіберетін;
өзіне иелену, пайдалану және (немесе) билік ету құқығы тиесілі, кедендік шекара арқылы өтетін, жеке пайдалануға арналған көлік құралында жүрген;
сот шешімімен немесе мұрагерлік құқығы бойынша кеден одағының кедендік аумағында кедендік бақылаудағы жеке пайдалануға арналған көлік құралын иелену, пайдалану және (немесе) билік ету құқығын иеленген;
кеден одағының кедендік аумағында кедендік бақылаудағы жеке пайдалануға арналған көлік құралына қатысты иелену, пайдалану және (немесе) билік ету құқығын иеленген.

2.Кедендік режимдердің жалпы сипаттамасы. Кедендік режимдерді таңдау мен өзгерту.

Кедендік режим –Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауар және транспорттық құралдардың өтуінің нақты тәртібі мен жағдайлары көрсетілген. Оларға жататындар: кедендік құжаттау кезінде қажетті шарттарды қадағалап дәйекті түрде орындау; нақты кедендік төлемдер жинау; лицензия беру және тауарларды сақтау үшін, тауарларды кедендік алып бару, кедендік құжаттау бойынша жоғары білімді, білікті маман аттестатын беру үшін түрлі кедендік алымдар жинау.

Сонымен, кедендiк режимдер екi жақты мiндет орындайды. Бiр жағынан, тауар мен транспорттық құралдардың өтуiн регламенттесе, екiншi жағынан, кедендiк режимдердiң ынталандырушы рөлi, әcipece, тауар иесiнiң коммерциялық операциялардан табыс және пайда алуында. Оған мысал, кедендiк қойма режимi бола алады, ол әкелiнген тауарларды бажсыз сақтауды максат етедi.

Көптеген елдер үшiн сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыруда тауарлар экспорты мен импорты басым болу рөлiн атқарады. Экспорт валюта түсiмдерiнiң негiзгі көзi ретiнде, ал импорт дамымаған салалардың өтемiн жасайтын қызмет ретiнде. Алайда, тауар елден шикiзат немесе өнiм түрiнде өндеу мақсатымен шығарылып, қайтадан дайын өнiм түрiнде қайтып келуi мүмкiн. Негiзгi 14 режимдiн атап өтейiк:

1) еркiн айналым үшiн тауарлар және транспорттық құралдарды шығару;

2) тауарлар және транспорттық құралдар экспорты;

3) тауарлар және транспорттық құралдар реимпорты;

4) тауарлар және транспорттық құралдар реэкспорты;

5) тауарлар және транспорттық құралдар транзитi;

б) кедендiк қойма;

7) бажсыз сауда дүкенi;

8) Қазақстан Республикасының территориясында тауарларды өңдеу;

9) кедендiк бақылау жағдайында тауарларды өңдеу;

10) тауарлар және транспорттық құралдарды уақытша кiргiзу және уақытша шығару;

11) еркiн кедендiк аймақ және еркiн қойма;

12) кедендiк территориядан тыс жерде тауарды өңдеу;

13) тауарларды жою;

14) мемлекет пайдасы үшiн тауарлардан бас тарту.

Еркiн айналым үшiн тауарлар шыгару -ол ең көп таралған кедендiк режимдердiң бipi. Бұл кедендiк режим шетелдiк өндiрiс тауарлары мен көлiк құралдарының және осы территорияға еркін енуін, тұтылуын, айналымын білдіреді. Тауар түсінігіне материалдық дүниеде қозғалатын кез келген затты жатқызады.

Бұл кедендік режим келесі негізгі үш жағдай орындалған кезде аяқталуы мұмкін: біріншіден, сәйкес кедендік төлемдер мен салықтарды төлеу; екіншіден, экономикалық саясат шараларын квоталау, лицензиялау, максималды баға белгілеу т.б. үшіншіден, кедендік дайындауды аяқтау. Басқаша айтқанда, бұл Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы тауарлардың өту процесі – еркін айналым және тұтыну үшін де тауар импорты деп те аталады.

2.Тауарлар экспорты-импортпен қатар халықаралык саудада кең таралған процесс болып табылады әане Қазақстан Республикасы үшiн қaзipгi таңда маңызды болып келедi. Осыған сәйкес тауарлар экспорты — тауарлардың Қазақстан Республикасының кедендік территориясынан шығарылуына арналады.

Қазақстан Республикасының Кеден Занымен экономикалық саясат шаралары анықталынып кедендік төлемдер мен алымдар төленгеннен кейiн ғана тауар территория шекарасынан шығарылады. Кедендiк дайындаудың барлық нысандылықтары орындалғаннан кейiн тауар иесi тауар шығаруды кедендiк декларацияға сәйкес жасау керек. Кедендiк декларация – кедендік дайындық кезiнде толтырылатын мiндеттi құжат, онда тауарлар және транспорттық құралдар жөнiндегi толық мағлұмат және олардың кедендiк режимi көрсетiледi.

Экспорт туралы айтқанда оның Қазақстан Республи­касы үшін маңыздылығын атап көрсету керек.Қaзipгi кезде республиканың сыртқы саудасы сауда балансының оң сальдосымен сипатталады. Алайда экспорттың үлкен бөлігін шикiзат және табиғи ресурстар құрайды.Бұл өнiмді шетелге сату және өңдеушi сала дайын өнiмдi өткізу кезiнде мағынаға ие бола алады. Экспорттың ши­кізаттық бағыттылығына оны сатып алатын шетел әрiп­тестеpi де өз әсерiн тигiзуде.

3.Тауарлар реимпортыдегенiмiз — Қазақстан Республикасында бұрын өндiрiлiп экспортталған және қайта кейiннен кеденге енгiзiлiп отырған режим. Мұнда импортталған тауарлармен салыстырғанда реимпорт­талған тауарларға кедендiк төлемдер салынбайды және квоталау, лицензиялау, ең аз жане ең көп баға қою деген сияқты шектеулер қойылмайды.

Кеден заңдылығы реимпортталатын тауарларға қатысты қалыптасатын жағдайларды белгiлейдi. Тауарлар­ ең алдымен, экспортталганнан бергi үш жыл мезгiл аралығында реимпорттала алады. Сонымен қатар, тауар — тасымалдау кезiндегi тозудан басқа өзгермеген түрде болуы керек.

ҰлттықБанктiң қайта қаржыландыру мөлшерлемесi дегенiмiз — ол белгiлi уақыт мерзiмiне берiлетiн несиеге қосымш берiлетiн несие пайызы.Қайта қаржыландыру мөлшерлемесi ақша қаражаттарына, сұранысына және республиканың инфляция деңгейiне байланысты болады.

4.Тауарларреэкспорты- бұлҚазақстан Республикасының кедендiк территориясынан ертерек импортгалған тауарларды, сонымен бiрге, аукционда, саудада, халықаралық тауар биржасында сатуға тағайындалған тауарларды шетке шыгарудың кедендiк тәртiбi. Тауарлар реэкспорты тауарлардың шеткешығаруды олардың төлеусiз, немесе кедендiк баж салығы қайтарумен, сонымен бipre, экономикалық саясат қолданып отырған шараларынан босатылуымен түсiндiрiледi. Реэкспортқа шетел ендiрiсiнiң тауарлары жатады.

Кедендiк құжаттарды толтыру мен кеден баж салығын төлеу процесiнде иемденушi немесе импорттық тауарларды тасымалдаушы көрсетiлген тауарлар реэкспортының мүмкiндiктерiн алдын ала көрсетуге құқығы бар. Егер импортер кеден органдарына реэкспорт үшiн тауарлар кiргiзгенiн хабарласа, онда бұдан келетiн ке­дендiк декларацияны қабылдаған күннен бастап 6 ай iшiнде тауардың реэкспортын жүзеге асырады немесе одан кеден баж салығынан босатылады. Ал экономикалық саясаттың шаралары оның қызметiне тартылмайды. Бiрақ әр түрлi күтпеген жағдайларға байланысты тауар­лар реэкспорты 6 ай iшiнде жузеге асырылмауы мумкiн.Бұндай жағдайда, тауар иемденушi немесе қандай да бiр тұлға кедендiк баж салығын, салықтарды төлеуге мiндеттi.

5.Тауарлар транзитi.Транзиттi кедендiк тәртiп ретінде қарастырмастан бұрын оған анықтама берелiк.Транзит дегенiмiз — тауарларды бip мемлекет­ екiншi мемлекеткенемесе үшiншi мемле­кеттің кедендiк территориясы арқылы тасымал­дауды,ягни бip елдiң екi кедендiк тексеру орныарасындаёы тауарлар қозозғалысы.

Қазақстан Республикасының Кеден заңында жүк иемденушi мен тасымалдаушыларға мынадай мiндеттемелер мен шарттар қойылған:

- жүк- жүктi жiберу nунктiнен шыққан кезiненбастап,өзiнiңбастапқыжагдайынсақапалуы керек.Тауарды керсетiлген пунктке жеткiзгенге дейiн оны пайдалану мақсатында қолданбау керек;

- жүк жөнелту органы белгiленген уақыттан кешжеткiзi.лмеуi керек.Тауар транзитiн жүзеге acыратын кез келген көлiк құралы үшiн 2000 км қашықтықта 1 ай мерзiм керсетiледi. Бiрақ әрбiр жүк үшiн тасымалдау уақыты жеке есептеледi. Кейбiр жағдайларда кеден органдары кедендiк алып баруды т.б. талап етедi.

Күтпеген жағдайларға, апаттар және т.б. қатысты тауарларды кеден территориясы арқылы өтудi тоқтатады. Осындай жағдайда, жүктi тасымалдаушы тұлга келеci шараларды мiндеттi турде сактауы керек:

— болган жағдай туралы, яғни жуктiң тұрған жерiн және транспорrгық құралды мiндеттi түрде Қазақстан Республикасының Кеден органына хабарлау;

— жуктi жақын кеден пунктiне жеткiзудi жузеге асыру.Егер жүк ары карай жеткiзуге жарамаса, онда Кеден органының екiлдерi жуктiц турган жерiне келедi.

Тасымалдаушы келтiрген шыгын орны Казакстан Републикасының Кеден Органьпиен толтырылмайды н~е барлык жауапкершiлiктi жук тасымалдаушы ез ~~ нына алады. Тауарларды затксыз беру, оларды ~Рсетiлген уакытта жеткiзбегенi ушiн тасымалдаушы ~iен салыгын телейдi. Тек адейi жойылмаган немесе ~ с ~ г кезiнде жогалган тауарларга гана кеден салыгы , ~ ~ ынбайды.

Кедендiк койма режимцнде -уш жыл мерзiм ~ :ще экспортка арналган тауарлар кедендiк телемдерсiз алады.

Кедендiк коймалар ашык жане жабык турде болады.

бipiншi турiмен кез келген тулгалар пайдаланады ал жабык турдегi коймалар накты тулгалардын тауарларын сактауга арналган.

Курылтайшыларга (иелерiне) кандай да бip кедендiктiн немесе казакстандык занды (жеке) тулганы жат тзуга бола т. Кедендiк ко» а кypy ушiн Орт кеден органы беретiн лицензия керек.

Кедендiк койма иесi накты мiндеттемелердi орындды жане кедендiк койма аркылы ететiн тауарла катысты кедендiк салыктар мен телемдердi бойынща жауапкершiлiктi тез мойнына алады.

Кедендiк койма иесiнiц мiндеттемелерi:

кедендiкбаг~ылаугакосымшакоймадасактлынатын тауарлардыtу жогалмауын баг~ылау;

кедендiк баКылаудвгtу жузеге асуын г~иындатпа

лиг,ензия шарттарыныц орындалуын кадага жане тауар ueлepiнity тауарларга кол жеткiз г~атысты Кеден органдарыныщ мiндетте лерiн орындау;

ecen ж‘ргiзу мен Кеден органдарына тауаржане айналым женiндегi гу-~жаттарды тапсрып отыру.

Кедендiк коймада Кеден органы беретiн тауар тiзiмiнен баска кез келген тауарлар сакталуы мумкiн.

Кедендiк коймага койылган тауарларды сак бойынша операциялар жасалуы мумкiн, сонымен кат оларды сатуга даярлык жасау операциялары, мы тауар партияларьш усактау, iрiктеу, кораптау, ка» кораптау, белгiлеу т.б. операциялары.

7. Ба,жсыз саудадүкенініңкедендiк режимi кедендiк бакылау мен аэропорт, порт, шекар еткелдерде белшек сауда жасауга арналган. Мунда дендiк баж салыктары жане салык алынбайды. Бажсыз сауда дукенiнiц иесi (курылтайшы казакстандык занды (жеке) тулга бола алады. Ол орталык кеден органынан соган сайкес лицензия керек. Бажсыз дукен иесi кедендiк зандылыктардыщ е желерiн бузган жагдайда органнан берiлген лиценз шак,ыртып алуга немесе токтатуга кук,ыгы бар.

Дукен иесiне мынадай бiрнеше мiндеттер койыла

Еркiн кедендiк аймак және еркiн кедендік режимi кезiнде шетел тауарлары сайкес территор • шекаралар мен орындарда кедендiк бажсыз орналастырылады жане пайдаланылады, ал казакстандық тауарлар экспорты, кедендiк режимiне сайкес шыгаруга пайдаланылатын импорттарда орналастырылады жане пайдаланылады.

Еркiн кедендiк аймак Казакстан Республикас. Министрлер Кабинетi шешiмiмен куралады, оныщ кьь аткаруы кеден зандътлык шартгарьпiа сайкес ке бул шешiм Кайта кайтарылады. Бул жагдайда еркiн дендiк аймак 6 ай аралыгында алынъш тасталады.

Еркiн койма куру ушiн орталык Кеден органь лицензиясы керек, оны зандылыктьщ бузылуы лицензияны шакырта немесе токтата алады.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал