Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання. 1. Вивчіть вірш П. Вольвача напам’ять.
1. Вивчіть вірш П. Вольвача напам’ять.

2. Зробіть добірку поезій П. Вольвача, в яких звучать філософські роздуми над місцем людини у світ, утверджується ідея гармонізації відносин людини й світу, особистості й суспільства в цілому.

3. Проаналізуйте своєрідність постмодерністського стилю П. Вольвача, зверніть увагу на такі риси автора: еклектичне поєднання образів та алегорій, рим та віршованої прози; різних стилів, різних шарів лексики; майстерність сюрреалістичних колажів; тяжіння до асоціативного образного мислення.

Питання для перевірки знань

1. Чому П. Вольвача вважають відроджувачем волюнтаристичної ліричної традиції в українській поезії?

2. Схарактеризуйте образ ліричного героя в поезії П. Вольвача. Чому улюбленим персонажем лірики є волюнтарист-махновець, затиснений у бетонних бруках?

3. Доведіть, що рефлексії ліричного героя П. Вольвача – це внутрішній світ східноукраїнського пролетарія, що сприймає дійсність як жорстоку реальність.

4. Проаналізуйте образ грунту («Маргінес», «Бруки і стерні») і образ крові («Кров зухвала») крізь призму романтичного бачення долі українця.

5. Яку роль відіграє мотив утраченого Раю, який поет знаходить у різних історичних паралелях південних народів («Пальми Півдня»)?

6. Яку роль в урбаністичній ліриці П.Вольвача відіграють урбанізовані осучаснені пейзажі з конкретикою міста?

7. Розкрийте роль у поезії елементів просторіч.

8. Чи мав рацію Б. Пастух, коли твердив, що віршам збірки «Вірші на розі» притаманна аритмія, жорсткий, джихатівський темп? [Пастух Богдан. Поетична гравітація, с. 14].

9. Розкрийте культурологічний світ збірки «Судинна пошта».

10. Яку роль відіграють постаті М. Вінграновського, О. Ульяненка, М. Холодного, Солов’я та ін.?

11. Зіставте тему життя уркаганів із передмість Запоріжжя у збірці «Судинна пошта» та романі «Кляса».

12. Доведіть, що саме з Південного Сходу гряде грядуща епоха у поезії П. Вольвача.

13. Порівняйте громадянську лірику, в якій автор порушує актуальні проблеми й робить зріз суперечливих соціальних процесів сьогодення, із типологічно подібною поезією Є. Маланюка, Федеріко Гарсіа Лорки, Б.-І. Антонича, В. Симоненка.

14. Прокоментуйте вислови дослідників про поета:

«Павло Вольвач настільки вписався в кон’юктуру патріотичної тематики, сповнивши її автентикою східно-українських сучасних реалій, глибиною почуттів, що цього талановитого і потужного голосу не можливо було не почути. П.Вольвачеві найважче будує доказувати свою поетичну спроможність в освоєнні інших етико-естетичних пластів» [Баран Є. , Від поза.., 149].

«Рефлексії ліричного героя Павла Вольвача – це внутрішній світ східноукраїнського пролетарія, що сприймає світ як жорстоку реальність. Поет уміло стилізує нехитрі думки українського робітника, що має свою мораль і свою точку зору на земне щастя» [Даниленко В. Лісоруб, С. 143].

«Усамітнений і затятий поет-воїін все частіше бере в руки вогненного меча, від чого ллється «Кров зухвала» на всіх «Маргінесах». Близький де в чому Паулю Цегляну і Хайме Сабінасу, Вольвач зводить безхребетні філософські патякання до мінімуму, віддаючи перевагу емоції, виводячи на поверхню енергетичний віддих урбанізованого дискурсу» [Терлецький В. Рік останнього, с. 6].

Тема 9.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал