Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вказівки до виконання
 

Обсяг виробництва у натуральному вираженні (де позначено "базовий варіант") для розрахунків визначається як добуток обсягу виробництва за базовим варіантом та коефіцієнту. Він складається з однієї цілої та сотих, які відповідають порядковому номеру за студентським журналом академічної групи. Наприклад,

 

Номер за груповим журналом Коефі-цієнт Номер за груповим журналом Коефі-цієнт Номер за груповим журналом Коефі-цієнт
1,01 1,10 1,20
1,05 1,12 1,25

 

Розрахунок калькуляції собівартості продукції навести у таблиці 1.2.

Розрахунковою калькуляційною одиницею прийняти 1 шт. продукції.

У таблиці 1.2 стовпці 3,4,5,7 заповнюються тільки для статей калькуляції: "Сировина та основні матеріали"; "Допоміжні матеріали"; "Витрати на електроенергію". Графи 6 і 8 заповнюються для всіх статей калькуляції.

Витрати на одиницю продукції за статтями "Сировина та основні матеріали"; "Допоміжні матеріали"; "Витрати на електроенергію" розраховуються як добуток витратної норми і ціни на ресурс.

Витратна норма на весь обсяг виробництва за цими статтями визначається як добуток витратної норми на одиницю продукції та річного обсягу виробництва.

Результати розрахунків навести у табличній формі.

Зробити письмові висновки.

 

 

Таблиця 1.2 – Розрахунок калькуляції собівартості та ціни продукції

№ п/п     Показник Од. вимір. Витрати на одиницю продукції Витрати на весь обсяг виробництва
витрат-на норма ціна, грн. сума, грн. (ст.4хст.5) витрат-на норма сума, грн. (ст.7х ст.5)
Сировина та основні матеріали            
Допоміжні матеріали            
  Всього ряд. 1 і ряд. 2            
Транспортно-заготовчі витрати            
Витрати на електроенергію            
Основна та додаткова заробітна плата основних виробничих робітників            
Відрахування на соц. заходи            
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання            
Загальновиробничі витрати            
Загальногосподарські витрати            
Виробнича собівартість (ряд. 1+2+3+4+5+6+7+8+9)            
Позавиробничі витрати            
Повна собівартість (ряд. 10 + 11)            
Рентабельність (35% від ряд.12)            
Ціна без ПДВ (ряд.12+ряд.13)            
ПДВ (20% від ряд. 14)            
Ціна з урахуванням ПДВ (ряд.14 + ряд.15)            

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.028 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал