Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
«Основи внутрішньої медицини, 5 курс («Лікувальна справа», «Педіатрія»)

 

 1. Есенціальна артеріальна гіпертензія: этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 2. Вторинна артеріальна гіпертензія: класифікація, патогенез ниркових і ендокринних гіпертензій, клініка, діагностика. Лікування.
 3. Атеросклероз: чинники ризику, патогенез, класифікація, клінічні форми (по локалізації), діагностика. Лікування.
 4. ІХС, стенокардія: чинники ризику, патогенез, класифікація, клінічні форми, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 5. ІХС, інфаркт міокарду: этіопатогенез, класифікація, клінічні форми, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 6. Ускладнення гострого інфаркту міокарду: клініка, діагностика. Невідкладна допомога.
 7. Порушення серцевого ритму (фібриляція і трепотіння передсердь) : этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика. Лікування.
 8. Порушення сердечного ритму (пароксизмальні надшлуночкові тахікардії) : этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика. Лікування.
 9. Порушення сердевого ритму (фібриляція і трепетання шлуночков): этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика. Лікування.
 10. Порушення сердечного ритму (пароксизмальні тахікардії з широким комплексом QRS): этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика. Лікування.
 11. Хронічна серцева недостатність: этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика. Лікування.
 12. Гостра серцева недостатність: этіопатогенез, класифікація, клінічні форми, діагностика. Невідкладна допомога.
 13. Набуті вади серця (мітральний стеноз, мітральна недостатність: етіологія, гемодинамічні порушення, класифікація, клініка, діагностика. Лікування.
 14. Набуті вади серця (аортальний стеноз, аортальна недостатність) : етіологія, гемодинамічні порушення, класифікація, клініка, діагностика. Лікування.
 15. Вроджені вади серця: етіологія, гемодинамічні порушення, класифікація, клініка, діагностика (відкрита артеріальна протока, дефекти перетинок). Лікування.
 16. Вроджені вади серця: етіологія, гемодинамічні порушення, класифікація, клініка, діагностика (коарктація аорти, дефекти перетинок). Лікування.
 17. Вроджені вади серця: етіологія, гемодинамічні порушення, класифікація, клініка, діагностика (вади Фалло, ізольований стеноз легеневої артерії). Лікування.
 18. Міокардит: этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальний діагноз. Лікування.
 19. Кардіоміопатії (первинні): этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальний діагноз. Лікування.
 20. Кардіоміопатії (вторинні): этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальний діагноз. Лікування.
 21. Інфекційний ендокардит: этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальний діагноз. Лікування.
 22. Тромбоемболія легеневої артерії: этіопатогенез, клініка, діагностика, диференціальний діагноз. Лікування.
 23. Нейроциркуляторна дистонія: этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальний діагноз. Лікування.
 24. Основні симптоми в гастроентерологічній патології, методи дослідження
 25. Хронічний гастрит: этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 26. Виразкова хвороба: этиопатогенез, класифікація, клініка діагноста, диференціальна діагностика. Лікування.
 27. Хронічний холецистит: этіопатогенез, класифікація, клініка діагноста, диференціальна діагностика. Лікування.
 28. Хронічний панкреатит: этіопатогенез, класифікація, клініка діагноста, диференціальна діагностика. Лікування.
 29. Хронічний гепатит: этіопатогенез, класифікація, клініка діагноста, диференціальна діагностика. Лікування.
 30. Цироз печінки: этіопатогенез, класифікація, клініка діагноста, диференціальна діагностика. Лікування.
 31. Неспецифічний виразковий коліт: этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 32. Целіакія, кишкові энтеропатії: этіопатогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 33. Желче кам’яна хвороба: этіопатогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 34. Дискінезії жовчних шляхів: этіопатогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 35. Гострий лейкоз (лейкемія): етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 36. Хронічна лімфоцітарна лейкемія: этіопатогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 37. Хронічна міелоїдна лейкемія: этіопатогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 38. Мієломна хвороба: этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 39. Лімфогранулематоз: этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 40. Залізодефіцитні анемії: этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 41. В12-дефіцитна анемія: этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 42. Набуті гемолітичні анемії: этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 43. Гемофілія: этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 44. Хвороба Верльгофа: этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 45. Еритема: этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 46. Гостра міелоидна лейкемія: этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 47. Гостра лімфобластна лейкемія: этіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування.
 48. Особливості розвитку та лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів похилого віку.*
 49. Основні напрямки модифікації способу життя у пацієнтів з артеріальною гіпертензією.*
 50. Сучасні засоби оцінки загального серцево-судинного ризику у пацієнтів.*
 51. Основні напрямки модифікації способу життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця.*
 52. Сучасні заходи з реваскуляризації при веденні пацієнтів з інфарктом міокарда.*
 53. Сучасні інструментальні методи діагностики та лікування пацієнтів з порушеннями серцевого ритму та провідності.*
 54. Основні напрямки модифікації способу життя у пацієнтів з серцевою недостатністю.*
 55. Сучасні показання для оперативного втручання при вроджених вадах серця.*
 56. Сучасні показання для оперативного втручання при набутих вадах серця.*
 57. Сучасні методи діагностики та лікування пацієнтів з міокардитами та кардіоміопатіями.*
 58. Сучасні методи діагностики та лікування пацієнтів з перикардитами ендокардитами.*
 59. Сучасні методи діагностики та лікування пацієнтів з тромбоемболєю легеневої артерії.*
 60. Основи діагностики та лікування пацієнтів з малими аномаліями розвитку серця.*
 61. Сучасні методи діагностики Helicobacter pilori.*
 62. Основні напрямки модифікації способу життя у пацієнтів з гастроезофагеальною рефлексною хворобою.*
 63. Основні дієтичні заходи при шлункових диспепсіях.*
 64. Виразки шлунку та 12-палої кишки при захворюваннях інших органів та систем.*
 65. Основні напрямки модифікації способу життя у пацієнтів з захворюваннями тонкої та товстої кишки.*
 66. Основні напрямки модифікації способу життя у пацієнтів з жовчнокам’яною хворобою, хронічним холециститом та функціональними біліарними порушеннями.*
 67. Основні напрямки модифікації способу життя у пацієнтів з хронічними панкреатитами.*
 68. Основні напрямки модифікації способу життя у пацієнтів з хронічними гепатитами.*
 69. Основні напрямки модифікації способу життя у пацієнтів з цирозами печінки.*
 70. Діагностика та лікування пацієнтів з гемолітичними анеміями.*
 71. Сучасні стратегії лікування пацієнтів з гострими та хронічними лейкеміями*
 72. Сучасні стратегії лікування пацієнтів з лімфомами та мієломною хворобою*
 73. Сучасні стратегії лікування пацієнтів з гемофіліями та тромбоцитопенічною пурпурою.*

_________________________________________________________________________________________

* Питання, які вивчалися студентами самостійно, згідно методичних рекомендацій для самостійної роботи

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал