Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


С х е м а а н а л і з у у р о к у


Школа, клас, урок _________ Учитель ______________

Тема ______ Місце уроку в системі (розділі) _____ Мета. _______ Тип уроку: ______

 

Необхідно будувати кожен урок як урок мислення – спілкування, де істина постає як суперечка про істину, тобто як проблемно-пошуковий діалог

О. Митник

Складові уроку Показники, які аналізуються  
  Організація уроку (3 б.) міра залучення учнів до визначення теми і завдань уроку, усвідомлення учнями мети своєї діяльності на уроці; плануванні роботи на урок; вдалість мотивації навчальної діяльності, виникнення в учнів бажанняздобувати нові знання, уміння; міра участі учнів в організації уроку, розподіл часу на основні етапи уроку;  
  Зміст уроку (12 б.) відповідність структури уроку його змісту і меті; послідовність, логічний зв’язок між основними етапами уроку; особистісна орієнтація освіти: врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; наявність диференціації й інтеграції змісту навчання; створення ситуації вибору; доцільність вибору завдань з точки зору активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів; зміна видів діяльності протягом уроку та їх доцільність; *результативність роботи (системність і глибина засвоєння знань, упровадження компетентнісного підходу (учень має уявлення, знає, розуміє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює), у т.ч. уміння учнями оцінювати (висловлювати оцінні судження, аргументувати оцінки в балах) висловити своє ставлення до змісту матеріалу, до процесу і результату навчання; зміст домашнього завдання, диференціація його за рівнем складності  
  Засоби навчання (8б.) Доцільність застосування використаних сучасних технологій, методів та прийомів. Діалогічний характер навчання: дієвість інтерактивних методів (спілкування учнів, обмін думками, рольова участь кожного), взаємонавчання, взаємодопомога у підсистемах «учитель-клас», «учитель-учень», «учень-учень», «учень-клас»; Організація самостійної творчої роботи учнів; види контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів; організація рефлексії учнів стосовно сприйнятого і зробленого на уроці; доцільність використання наочних та технічних засобів  
  Психологічна атмосфера уроку (4 б.) настрій учнів на уроці; прийоми стимулювання зацікавленості учнів до навчального матеріалу: створення ефекту здивування, захоплення, сумніву, недовіри тощо; створення ситуації успіху  
  професіоналізм та педагогічна культура вчителя на уроці (3 б.) рівень знань учителя зі свого предмету; знання вчителем вікових і психологічних особливостей учнів класу; винахідливість учителя, гнучкість у формулюванні питань у процесі вивчення теми; вміння вчителя здійснювати проблемно-пошуковий діалог з учнями; прояв вчителем натхнення, фантазії, артистизму, індивідуального педагогічного стилю; дотримання вчителем норм педагогічної етики  

Результат: 27–30 балів – високий рівень; 22–26 балів – достатній рівень;

21–15 балів – середній рівень; 14 балів і нижченизький рівень проведення уроку.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.