Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Охарактеризуйте такі поняття об’єктно-орієнтованої парадиґми, як клас, об’єкт, повідомлення та метод.
 

Об’єктно-орієнтована парадигма –новий підхід до розробки програмного забезпечення.Об’єктно-орієнтована парадигмаполягає в передачі повідомлень об’єктам. Для цього необхідно, щоб об’єкти визначалися разом з повідомленнями, на які вони будуть реагувати, на відміну від процедурного програмування, де спочатку визначаються структури даних, які потім передаються в процедури як параметри.

Об’єкт –це абстрактне поняття, що включає інформацію про стан і чітко визначену множину протоколу доступу (повідомлення, які опрацьовують об’єкт). Об’єкт об’єднує всобі дані і методи, які працюють з цими даними.

Повідомлення –це спеціальний символ, ідентифікатор або ключове слово з або без параметрів, яке показує дію, що використовується об’єктом. При заданні повідомлення вказується ім’я об’єкта, якому воно передається.

Метод –це функція (ряд виразів), що знаходиться всередині об’єкта і може змінювати деякі властивості цього об’єкта. Метод визначає реакцію об’єкта на повідомлення.

Клас -це група об’єктів, що мають спільні властивості. Класи організовуються ієрархічно, причому підкласи наслідують властивості класів, що їх породили.

Отже, об’єктиналежать до певних класів; Об’єкти опрацьовують повідомлення відповідно до методів, які задані в описі класу. Об’єкти також мають змінні стану, які визначені в описі класу. Ці змінні можуть мати однакові або різні значення у різних екземплярах об’єктів даного класу.

 

Означте такі базові властивості об’єктно-орієнтованого програмування як абстрагування, наслідування, інкапсуляція та поліморфізм.

ООП Мова повинна володіти властивостями абстракції, інкапсуляції, наслідування і поліморфізму.

1. Абстракція –процес мисленого відділення несуттєвих характеристик об’єктів реального світу та виділення тих властивостей, які є важливими для розв’язання даної задачі.

2. Інкапсуляція –поєднання в одному об’єкті даних та методів, що мають доcтуп до цих даних. Передбачає захист даних від стороннього втручання та дозволяє цілком змінити реалізацію об’єкта. В ООП одиниця інкапсуляції – об’єкт.

3. Наслідування (успадкування) –полягає у передачі властивостей (атрибутів) від основного (базового, батьківського) класу до іншого (похідного). Ілюстрація цього – класи в біології..

4. Поліморфізм –здатність різних об’єктів по-різному реагувати на одне і те ж повідомлення. Тобто, конкретна форма повідомлення визначається і зв’язується з об’єктом під час виконання програми.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал