Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Блок №1 Базалық пәндер: Өсімдіктер физиологиясы
 

Күрделілік деңгейі Сұрақ   Тарау Жауап А) (дұрыс) Жауап В) Жауап С) Жауап D) Жауап Е)
Мономердің құрамындағы биополимерлі аминқышқылы- бұл Ақуыз Май Көмірсу Ферменттер Дәрумендер
Ақуыз және липидтер- бұл Липопротеидтер Глико протеидтер Метало протеидтер Хромо протеидтер Амино протеидтер
Жоғарғы молекулярлы полинуклеотид, тұқымқуалаушылық ақпаратты сақтайтын- жасушаның негізгі бөлігі Дезоксирибоз нуклеин қышқылы Аминоқышқылы Фосфор қышқылы Азот қышқылы Күкірт қышқылы
Диссоциланған простетикалық топ қалай аталады Кофермент Липаза Изомераза Гидромаза Трансфераза
Моносахарид түзеді: Энергиялық қордын резервін Ыдырауын АТФ-тің түзілуін Зат алмасуын Тыныс алу және ашу процесін
Липидтер мен ақуыздардың кешені- бұл: Липопротеидтер, күрделі липидтер Қарапайым липидтер Фосфолипидтер Гликолипидтер Протеидтер
Өсімдікте биохимиялық реакцияға қатысатын, биологиялықбелсенділгі төменгі молекулярлы табиғи органикалық зат: Дәрумендер Ферменттер Күкіртбактериялары Сүтқышқылы бактериялары Фосфатидтер
Өсімдік құрамындағы дәрумендер санының тәуелділігі: Өсімдіктің түрлік және оның физиологиялық жағдайына байланыстылығына Цитоплазмадағы тұздардың концентрациясына Өсімдіктің химиялық құрамына Топырақ рН -на Өсімдіктегі су құрамына
Күрделі құрылым, құрамына целлюлоза,гемицелюлоза, полигалотуранидтер және ақуыз кіретін - бұл: Жасуша қабығы Цитоплазма Жасуша қабырғасы Протопласт Вакуоль
Жасушалардың арасындағы үздіксіз байланысты қалыптастыратын, байланысқан протопласт қалай аталады: Симпласт Протопласт Гелиопласт Тонопласт Витопласт
Жасуша қаңқасының қызметті: Жасуша қабырғасын Жасуша қабатын Мембрана Цитоплазма Протопласт
Протопласт неден тұрады: Ядро және цитоплазмадан Ядро және вакуолден Ядро және митохондриядан Цитоплазма және рибосомадан Цитоплазма және митохондриядан
Цитоплазмалық жасушадан, ядродан ажыратылған және бұтақталған толы каналдар мен қуыстан тұратын мембраналы органиод- бұл: Эндоплазматикалық т ор Гольджи аппарат Митохондрия Вакуоль Рибосома
Судың жоғары дәрежедегі тұтқырлығы қалай аталады: Адсорбция Десорбция Ассимиляция Су молекулалар полярлығы Осмос
Ақуыз молекулаларының және иондардың гидротациясын, коллоиод тұрақтылығын,су құрамын анықтайтын су қасиеті қалай аталады: Молекула полярлығы Осмостық қысым Осмос Тургор Адсорбция
Қай химиялық элемент цитоплаз қалпақты плазмолизін тудырады: Кальций Темір Марганец Калий и цезий Магний
Ерітікштің жартылай өткізгіш мембрана арқылы ерітіндіге өтуі қалай аталады? Осмос Тургор Адсорбцией Десорбцией Ассимиляцией
Егер ішкі ерітінді сыртқы ерітіндіге қарағанда концентірлі болып, сусызданып, цитоплазманың жасуша қабықшасынан ажырауы қалай аталады: Плазмолиз Деплазмолиз Өсімдіктің жасы Гутация Осмос
Клетка шырынының осмостық қысымы тең осмостық қысымды ерітінді қалай аталады: Изотоникалық Гипертоникалық Тургор Цитоплазматикалық Гипотоникалық
Цитоплазма плазмолизінің пішіні ненің көрсеткіші болып табылады: Цитоплазма тұтқырлығы Жасуша қабықшасының босаңсуы Жасуша тығыздығы Жасуша серпімділігі Дөңес жасуша
Фотосинтездің жарық сатысы жүретін орын қалай аталады: Мембрана жүйесі Гольджи аппараты Рибосома Лизосома Митохондрия
Цитоплазмадағы судың белсенділігі неге байланысты: Зат алмасуға Тұздың құрамымен және агроэкологиялық аймағы Ауаның өткізгіш жағдайы Ылғалдылыққа Калий тұздарының құрамы және марганецке
«Өсімдіктің көз жасы» немен реттеледі: Тамыр қысымы Сабақтағы су қысымы Артық су мөлшері Су дефициті Сору күші
Зақымданбаған өсімдіктен пасоканың жапырақтар арқылы бөлінуі қалай аталады: Гуттация Плазмолиз Деплазмолиз Осмос Адсорбция
Гуттация кезіндегі бөлінген ылғалдың элементтері қандай химиялық элемент құрамына кіреді: Кальций тұзы және натрий хлор Калии тұзы және сульфат железа Магний және кальций карбонаты Темір және азот Аммиак және күкірт
Мембраналық жүйенің құрамына кіретін ерітіндіге толы жалпақ қапшықтар қалай аталады: Тилакоид Крист Грана Пластид Пигмент
Фотосинтездің қараңғылық сатысы қайда жүреді: Хлоропласт стомасында Флоэмада Ксилемада Ламеллада Мезофиллде
Электрондардың қозу күйіне ұшырататын химиялық қосылыс қалай аталады: Пигменттер Ферменттер Витаминдер Ақуыздар Майлар
Қай пигмент фотосинтез реакцияларына энергия тасмалдайды: Қозу Қосымша Негізгі Бүйірлік Бейтарап
Хлорофилдің жарық фотонын интенсивті неғұрлым сіңіретін пигменті: Көк және қызыл Көк және жасыл Жасыл және сары Сары және қызыл Жасыл және қызыл
Мембранада липидтердің мөлшері қашан көбейеді: Мембрана қартайып бұзылғанда Жас жасушада Энергиялық алмасуда Иондық алмасуда Ылғалдың төменділігі
Қай пигменттер электрондарын жоғалтады: Қозған Бейтарап Негізгі Қосымша Бүйірлік
Фотосинтез процесін алғаш ашқан ғалым: Тимирязев Менделеев Сеченов Мечников Мичурин
Негізгі тыныс алу материалы: Көмірсу Май Ақуыз Дәрумен Фермент
Тыныс алу кезінде май мен ақуызды көбіне жоятын: Тұқым Тамыр Өскін Сабақ Жеміс
Микроағзалардың көмегімен тыныс алу және ашу процесінде органикалық заттардың ыдырауы: Шіріту Тыныс алу Ашу Тотығу Тотықсыздану
Өсімдік мүшесінің жерге бағытталып өсу құбылысы: Тропизм Настии Мутации Фотопериодизм Антогонизм
Өсімдік мүшесінің жеке дамуы не деп аталады: Онтогенез Филогенез Фитогенез Зоогенез Анабиоз
Хлорофиллдің қай спектрдің фатондары жарықты қарқынды сіңіреді: Көк және қызыл Сары және көгілдір Сары және қызыл Жасыл Ақ және қызыл
Өсімдікке күн ұзақтығы мен түннің қатынасы қалай аталады: Фотопериодизм Фототропизм Тропизм Геотропизм Настия
Мүшелердің даму кезеңі аталады: Филогенез Морфогенез Гиногенез Гистогенез Органогенез
Лейкопласттың түсі: Түссіз Қызыл Сары Жасыл Көк
Жасушадағы тургор және осмос қысымына тәуелді: Вакуоль Митохондрия Ядрошық Эндоплазмалық тор Цитоплазма
Жануарлар жасушасына тән емес: Пластид К. Гольджи Рибосома Мезосома Митохондрия
Өсу және дамуға әсер ететін регулятораға жатпайды: Пестицидтер Ауксиндер Гиббереллиндер Кинетиндер Ингибиторлар
Факторлардың бір жақты әсер етуінен өсімдік мүшелерінің майысуы қалай аталады: Тропизм Настия Геотропизм Нутация Фототропизм
АТФ –ты синтездейді: Митохондрия Пластид Рибосома Гольджи жиынтығы Эндоплазмалық тор
ДНК – ң нуклеотидті құрылысы жайлы ақпаратты көшіруі қалай аталады? Транскрипция Трансляция Трансформация Трансдукция Транслокация
Биосинтездеудің 1-ші этапында не жүреді? Аминқышқыл дарын активтендіру Активті аминқышлдарын ауыстыру Аминқышқыл дарының құрылуы Линиялық молекула көлемін ұлғайтады Полипептидік тізбек синтезі
Бөтен генетикалық ақпаратты клеткаға ендіретін плазмида н/е вирус қалай аталады. Вектор Оперон Репрессор Регулятор Кодон

 Өсімдік шаруашылығы (таңдау компонент)

Қиындық деңгейі Тест сұрақтары Тақырып бөлімі Жауап варианты А (дұрыс) Жауап варианты В Жауап варианты С Жауап вариантыD Жауап варианты Е
Бидай, қара бидай, арпа дақылдарының тұқым тазалығын анықтау үшін алынатын өлшем мөлшерін атаңыз (г)
Қыша ,рапс,жоңышқа,дақылдарының тұқым таззалығын анықтау үшін алынатын өлшем мөлшерін анықтау.
Анализ үшін алынған сынамадан 7-10 күн ішінде толық өтіп шыққан тұқымдардың проценті ….. деп аталады Лабораториялық өнгіштік Өну қуаты Егістік өнгіштік Тіршілік қабілет-тілігі Өну жылдам-дығы
Бір тәулікте өніп шыққан тұқымдардың орташа саны ... білдіреді Өну біртектілігін Тіршілік қабілеттін Өсу қуатын Өсу күшін Өнгіштігін
Себу материалындағы тірі тұқымдардың проценттік мөлшері … деп аталады Тіршілік қабілеттін Өсу күшін Өсу қуатын Өнгіштігін Өну біртектілі-гін
Мал азықтық және қант қызылшаларының 1000 тұқымының салмағын анықтау үшін неше өлшем алынады
Салмағы мен көлемі бойынша тұқымдардың біртекті болуы … деп аталады Тегістілігі 1000 тұқым салмағы Себу жарамдылығы І рілігі Тазалығы
Тұқым өну қабілетін оқтайлы жағдайларда сақтап қалу қабілеті … деп аталады Биологиялық ұзақ мерзімділік Тіршілік қабілеттігі Себу жарамдылығы Тыныштық күйі Өнгіштік
Дәнді дақылдардың нормадағы ылғалдылығы % 14-15 8-10 10-12 16-17 6-8
Сіпсебасты дақылдардың гүлдеуі гүл шоғырының қай бөлігінен басталады Жоғарғы Беткі Ортаңғы Қырынан Төменгі
Жүгері собығы бойына гүл қатарларының саны (дән) 8-16 12-18 14-20 10-18 6-12
Нан пісіру үшін глиодин және глютинин қатынастары қандай болуы керек 3:1 1:4 1:2 1:1 3:3
Кеуіп бара жатқан май құрамында йод саны қандай 130 төмен 85-130 85 төмен 85 жоғары 130 астам
Жартылай кеуіп бара жатқан май құрамында йод саны қандай 85-130 130 төмен 85 төмен 85 жоғары 130 астам
Құмайдың транспирациялық коэффициенті
Асбұршақ және жасымық көктеу кезеңінде қандай аязды көтере алады (0 С) 8 дейін
Қант қызылшасының ортаңғы ярустағы жапырақтарының орташа тіршілік узақтығы (күн) 60-70 40-50 10-20 30-40 20-30
Қандай температурада қант қызылшасының фотосинтез процесі жақсы жүреді (0С) 20-22 12-16 18-20 8-10 10-12
Қант қызылшасының транспирациялық коэффициенті 240-400 120-130 130-220 200-240 115-135
Кәдімгі технология үшін арамшөптермен ластанған алқаптарға қант қызылшасының оңтайлы себу мөлшері (дана 1м қатарға) 35-38 25-30 30-35 18-22 20-25
Картоп түйнектерінің оңтайлы өсу температурасы (0С) 18-20 12-15 10-12 16-17 14-16
Кеш пісетін картоп сорттарының вегетация кезеңі бойына қажетті активті температуралар жиынтығы (0С) 1400-1600 1200-1300 1000-1300 1000-1400 900-1200
Қарбыз және асқабақтың тұқымдарын себу тереңдігі (см) 6-8 2-3 5-6 3-4 1-2
Суармалы жерлерде жоңышқаны себу мөлшері (кг/га) 14-16 8-10 10-12 12-14 13-15
Түйе жонышқаның кеш пісетін формаларының вегетациялық кезеңінің ұзақтығы (күн) 120-135 100-110 110-120 80-95 95-100
Майлы күнбағыс себетінің диаметрі (см) 10-20 20-30 30-40 40-50 25-35
Күнбағыстың транспирациялық коэффициенті 470-570 200-300 250-350 350-450 600-700
Күнбағыс өсімдігі биіктігі қандай болғанда қатараралық өңдеу жұмыстарын тоқтатады (см) 60-70 30-40 40-50 50-60 20-30
Судан шөбі тұқымының оңтайлы өсу температурасы (0С) 20-30 8-15 10-20 15-18 12-16
Қандай аудандастырылған тары сорты стандартқа алынады Уральское 109 Уильское Саратов-ское 3 Оренбург-ское Кинельское
Шаршының төрт бұрышына тұқымды жалғыздап орналастыратын жүгері егісі қалай аталады Шаршы қатарлы Тар қатарлы Тегіс Ленталы
Грек тіліндегі “технология” сөзін аударыңыз шеберлік экология Сертификат-тау стандарттау агрономия
Ноқат өнімін жинаудың қай әдісі ең жақсы болып табылады 1 фазалы 2 фазалы Қатар Ерте Кеш
Латын тіліндегі “ интенсивті” сөзін аударыңыз Күштеу Герригация Потенциал Қиын Ауыр
Далалық дақылдарды себудің оңтайлы мерзімін топырақтың қандай қасиеті анықтайды Биология лық пісуі Тығыздығы Қаттылығы Физикалық пісуі Су сыйымды-лығы
Күріштің қазіргі кездегі сорттарын атаңыз Узрос, Узбекский 5 Дубовский 129 Донецкий 8, Целинный Саратов- ская 44, Саратов-ская 45 Астрхан-ский, Волгоград-ский Молдав-ский, Крымский
Батыс Қазақстан облысы үшін арпаның қандай сорты стандарт болып есептеледі Донецкий 8 Медикум Гордеум Кинельский Оренбург-ский
Шаруашылықта пайдалануына байланысты картоп сорттаы қалай бөлінеді Асханалық,әмбебап, техникалық Ерте және кеш Ерте және орташа Орташа және кеш Бөлінбейді
БҚО үшін қарақұмықтың қай сорты стандарт болып саналады Сумчанна Деметра Богатырь Кимельская Оренбург-ская
Дәнегінің айдары жоқ дақылды атаңыз Арпа Қара бидай Күздік бидай Жаздық бидай Сұлы
Жүгері, асбұршақ, ноқат дақылдарының тұқым тазалығын анықтау үшін алынатын өлшем мөлшерін атаңыз (г)
Механикалық құрамы бойынша қандай топырақтарда ертерек жаздық дақылдар себіледі Жеңіл Орташа Ауыр Сазды Құмды
Бидайдың латынша атауын көрсетіңіз Triticum Hordeum Avena Zea Oryza
Сұлының латынша атауын көрсетіңіз Avena Triticum Hordeum Zea Oryza
Қара бидайдың латынша атауын көрсетіңіз Secale Triticum Hordeum Zea Oryza
Жүгерінің латынша атауын көрсетіңіз Zea Panicum Secale Triticum Hordeum
Күріштің латынша атауын көрсетіңіз Oryza Panicum Secale Triticum Hordeum
Картоптың латынша атауын көрсетіңіз Solanum tuberosum Sorghum Panicum Secale Triticum
Төмендегі бидайлардың қайсысы диплоидты бидайға жатады Жабайы бір дәнді Тургидум Польша Вана бидайы Грибобой бидайы
Төмендегі бидайлардың қайсысы тетроплоидты бидайға жатады Тургидум Мах бидайы Спельта Вана бидайы Грибобой бидайы

Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал