Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стаття 2. Застосування Закону
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про захист від недобросовісної конкуренції

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.164 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР N 237/96-ВР від 07.06.96, ВВР, 1996, N 36, ст.165 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36 N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 N 2783-III ( 2783-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.51 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008, ВВР, 2009, N 15, ст.204

{ У тексті Закону слова "господарюючий суб'єкт (підприємець)" і "підприємницька діяльність" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "суб'єкт господарювання" та "господарська діяльність" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008

Цей Закон визначає правові засади захисту суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції.

Закон спрямований на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових відносин.

Г л а в а 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Недобросовісна конкуренція
Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. { Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 }

Недобросовісною конкуренцією є дії у конкуренції, зокрема визначені главами 2-4 цього Закону. { Частина друга статті 1 в редакції Закону N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 }

Терміни, які вживаються для цілей цього Закону, визначені Законом України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ). { Частина третя статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 }

Стаття 2. Застосування Закону

Закон застосовується до відносин, у яких беруть участь суб'єкти господарювання у зв'язку з недобросовісною конкуренцією, у тому числі у разі вчинення ними дій за межами України, якщо ці дії мають чи можуть мати негативний вплив на конкуренцію на її території, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

{ Стаття 2 в редакції Закону N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 }

Стаття 3. Законодавство України про захист від
недобросовісної конкуренції
Відносини, пов'язані з захистом від недобросовісної конкуренції, регулюються цим Законом, Законом України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ), Законом України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ), "Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року" ( 995_123 ), міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іншими актами законодавства, виданими на підставі законів чи постанов Верховної Ради України.

{ Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 }


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал