Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст теми. Імунітет – це спосіб захисту організму, несприятність до речовин з антигенними властивостями
Імунітет – це спосіб захисту організму, несприятність до речовин з антигенними властивостями. В процесі еволюції в організмі людини склалася імунна система, яка захищає організм від генетично чужорідних клітин чи речовин, які утворюються в організмі або потрпляють зовні. Органи імунної системи « охороняють» постійність внутрішнього середовища організма протягом всього життя. В них утворюються імуннокомпетентні клітини ( лімфоцити, плазмоциди ), які розпізнають і знищують чужорідні речовини, які несуть « ознаки генетично чужорідної інформації». Чужорідні сполуки, які здатні викликати імунну відповідь називаються антигени ( АГ ).

Органи імунної системи поділяють на:

- первинні: кістковий мозок, вилочкова залоза;

- вторинні: лімфатичні вузли, селезінка, лімфоїдні утворення травної і дихальної систем.

Органи імунної системи розташовуються в тілі людини не хаотично, а в місцях втручання в організм чужорідних речовин, утворюючи захисні зони (мигдалики кільця Пирогова, лімфоїдні утворення кишечника, дихальних шляхів, лімфатичні вузли на шляху руху лімфи ).

Особливістю імунної системи є рання закладка в період ембріогенезу, тому у новонародженої дитини уже сформована ця система, яка продовжує формуватися в період росту ( дитячий, підлітковий період ).

Загальна маса органів імунної системи ( без кісткового мозку – 1,5 – 2 кг ), приблизно 1012лімфоїдних клітин ).

Розрізняють клітинний і гуморальний імунітет

Клітинний імунітет направлений на знищення чужорідних клітин, обумовлений дією Т-кілерів ( відторгнення пересаджених органів, знищення мікробів ). Одна Т-кілер вбиває одну чужорідну клітину.

Гуморальний імунітет обумовлений утворенням антитіл гама-глобуліни, дія яких направлена на зв’язування антигену в комплекси антиген-антитіло ( на поверхні антитіла є ділянки, які відповідають стереохімічній структурі антигена, як ключ відповідає замку ). ß-лімфоцити один раз зустрівшись з чужим білком-антигеном, набувають здатність запам’ятовувати його, клітини імунологічної пам’яті, виробляти лімфоїдні органи і протягом всього життя виробляють гама-глобуліни.

З однго лімфоцита, який колись зустрівся з антигеном, виростає клан клітин, як виробляють антитіла лише проти певного антигену.

В процесі еволюції сформувались дві системи захисту організму:

І неспецифічна – клітинна і гуморальна

ІІ специфічна – клітина і гуморальна

І Неспецифічні системи здатні знешкоджувати ті чужорідні речовини, з якими організм раніш не контактував, види його:

- неспецифічний клітинний імунітет ( фагоцитоз )

- неспецифічний гуморальний імунітет забезпечується захисними речовинами плазми крові – лізоцим, інтерферон, тощо.ІІ Специфічна система базується на досвіді попереднього контакту з антигеном, до якого вже вироблена специфічна несприятливість ( антитіло ).

-Специфічний клітинний імунітет забезпечується Т-лімфоцитами, які утворюють комплекс антиген-антитіло. При зустрічі з антигеном одна частина Т-лімфоцитів зв’язує і руйнує антиген, а частина довго живучих Т-лімфоцитів утворює групу Т-клітин імунологічної пам’яті.

-Спецефічний гуморальний імунітет утворюється ß-клітинами лімфоїдної тканини, які після зустрічі з антигеном здатні:

1. запам’ятовувати антиген, бо частина ß- лімфоцитів перетворюється в клітини імунологічної пам’яті.

2. частина ß-лімфоцитів перетворюється в плазмоциди, які виділяють в плазму гуморальні антитіла ( імуноглобуліни ).

При повторній зустрічі плазмоциди з антигеном розвивається потужна гуморальна відповідь ( алергічна реакція на пилок, лікарські речовини ).

Види імунітету

Залежно від механізмів, які формують несприятливість організму до патогенних агентів, виділяють такі види імунітету:

1. Видовий, природжений, він передається спадково з покоління в покоління.

2. Набутий природній імунітет, він не передається спадково, а виникає внаслідок перенесення інфекційної хвороби:

- це природній активний імунітет

- природній пасивний імунітет виникає при передачі антитіл від матері до дитини

3.Набутий штучний імунітет створюється шляхом в організм готових антитіл (це штучний пасивний)

Або введення вакцин, тобто ослаблених вірусів, бактерій – це штучний активний імунітет.Завдання №1.Прочитайте по підручнику с. 363, опорний конспект, складіть усну розповідь, як розумієте термін (набутий імунітет)

 

 

Завдання №2.Дайте відповіді на запитання:

1. Що таке імунітет ?

 

2. Види природного активного імунітету ?

 

3. Чим відрізняються первинні і вторинні органи імунітету ?

 

 

4. Що таке клітинний імунітет ?

 

 

5. Що таке гуморальний імунітет ?

 

 

6. Яка різниця між специфічною і неспецифічною системами імунітету ?

 

 

7. Поясніть терміни Т-лімфоцити, ß-лімфоцити.

 

 

ТЕМА №24: « РОТОВІ ЗАЛОЗИ: ВЕЛИКІ І МАЛІ СЛИННІ ЗАЛОЗИ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА».

 

Цілі: знатитопографію і будову великих слинних залоз

Вмітипальпувати привушну слинну залозу

 

Наочні посібники та література до теми:

Л-1 стор. 416 – 417

Л-4, стор. 159 - 160

Л-5, том ІІ, мал. № 408, 412

 

План навчального матеріалу для самостійного опрацювання:

 

Ротові залози, топографія, будова:

- малі слинні залози

- великі слинні залози ( привушна, піднижньощелепна, під’язикова )

 

Завдання №1.Складіть логічну схему: « Ротові залози»

 

Завдання №2.Виконайте вимоги орієнтовної карти самостійної роботи з літературою

№ з/п Питання Методичні вказівки ( вимоги ) Самостійна робота  
Малі слинні залози Прочитайте Л-1, с.159. Назвіть малі слинні залози Залози присінка: 1. 2. 3. Залози власне ротової порожнини: 1. 2. 3.
Великі слинні залози Роздивіться мал.анатоміч ного атласа № 408, 412,     назвіть великі слинні залози 1.   2.   3.  
Розташування великих слинних залоз Роздивіться мал. анатоміч ного атласа № 408, 412 Визначте розташування залоз: Під’язикова –   Піднижньощелепна –   Привушна –  
Протоки залоз Роздивіться мал..атласа № 408, 412. Визначте місце відкриття проток залоз: Під’язикової слинної залози –   Під нижньощелепної –   Привушної –  

Завдання №3.Складіть таблицю: « Топографія та будова великих слинних залоз»

 

№ з/п Питання Топографія, будова Протока слинної залози
Під’язикова слинна залоза      
Піднижньощелеп на слинна залоза    
Привушна слинна залоза    

 

Завдання №4.Дайте відповідь на питання самоконтролю:

1. Назвіть малі слинні залози.

 

2. Назвіть великі слинні залози.

 

3. Протока якої слинної залози відкривається в присінок рота ?

 

4. Протоки яких слинних залоз відкриваються у власне порожнину рота ?

 

5. Яка топографія привушної залози ?

 

6. Назвіть відомі захворювання слинних залоз.

Завдання №5.Вирішіть ситуаційні задачі.

Задача

Під час огляду ротової порожнини, стоматолог помітив стрічку гною, що витікала з отвору слизової щоки на рівні верхнього другого великого корінного зуба. Це свідчить про ураження:

a. слизової оболонки щоки

b. щічного м’яза

c. привушної слинної залози

d. підщелепної слинної залози

 

Відповідь:

 

Задача

У дитини пальпується збільшена залоза, яка розташована біля вушної раковини, в поза щелепній ямці. Вивідна протока проходить через жувальний м’яз і відкривається в присінок ротової порожнини на щоці, на рівні ІІ великого кутнього зуба.

Назвіть залозу:

a. під’язикова

b. піднижньощелепна

c. привушна

d. щічна

Відповідь:

 

ТЕМА №25: « ВІДМІННОСТІ БУДОВИ ТОНКОЇ І ТОВСТОЇ КИШКИ»

Цілі: знатибудову тонкої і товстої кишок

Вмітивідрізняти на муляжах та великих препаратах тонку кишку від товстої

 

Наочні посібники та література до теми:

Торс людини ( розбірний )

Таблиця: « Травна система»

Л-1 ср. 433 – 434, 440 - 442

Л-4, с 169 - 175

Л-5, том ІІ, мал. № 448, 449, 451, 453, 454

 

План навчального матеріалу для самостійного опрацювання:

 

Відмінності будови тонкої і товстої кишок.

 

Завдання №1.Прочитайте Л-1, с. 433 – 434. Роздивіться малюнки анатомічного атласа № 448, 449.

Дайте відповіді на питання самоконтролю: « Топографія і будова тонкої кишки»

 

1. Назвіть відділи тонкої кишки

 

 

2. Охарактеризуйте порожню і клубову кишку ( положення петель, довжина

 

 

3. Назвіть оболонки стінки тонкої кишки

 

 

4. Охарактеризуйте будову ворсинки

 

 

5. Як вкриті очеревиною різні відділи тонкої кишки ?

 

 

6. Дайте характеристику м’язовій оболонці тонкої кишки.

 

 

Завдання №2.Прочитайте Л-1, с. 440 – 442. Роздивіться малюнки анатомічного атласа № 451, 452, 454.

Дайте відповіді на питання: « Топографія: будова товстої кишки».

1. Назвіть відділи товстої кишки.

 

 

2. Назвіть частини ободової кишки.

 

 

3. Яка топографія сліпої кишки і черевоподібного відростка ?

 

 

4. Дайте характеристику оболонкам стінки товстої кишки:

- Слизова

 

- м’язова

 

- серозна

 

 

Завдання №3.Заповніть таблицю: « Порівняльна характеристика будови тонкої і товстої кишок»

№ з/п Ознака Тонка кишка Товста кишка
Розташування    
Відділи    
Довжина    
Діаметр    
Колір    
Наявність випинань    
Наявність жирових привісок    
  Будова стінки 1.Слизова оболонка - складки - ворсинки - кишкові залози - утвори лімфоїдної тканини   2. М’язова оболонка - кількість шарів гладких м’язових клітин -назва шарів -наявність поздов- них стрічок   3.Зовнішня оболонка Очеревина    

Завдання №4.Замалювати будову стінки тонкої і товстої кишки, зробити позначення.

Завдання №5.Вирішіть ситуаційну задачу.

Задача

Під час операції знайдена в черевній порожнині пошкоджена кишка діаметром біля 6 см, з нерівними контурами ( має випини або гаустри )

є поздовжні стрічки та сальникові привіски. Яка це кишка ?

a. порожня

b. клубова

c. 12-ти пала кишка

d. товста кишка

Відповідь:

 

Задача

Під час операції хворого з приводу защемленої грижі у грижовому мішку хірургом виявлена кишка, яка має випини, стрічки та сальникові привіски. Який відділ кишки защемився ?

a. порожня

b. клубова

c. пряма

d. сигмоподібна

Відповідь:

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.061 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал