Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Програма робот


Лабораторна робота № 35

ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВАКУУМНОГО НАСОСА ТА
МОЛОКОВАКУУМНИХ МАГІСТРАЛЕЙ

МЕТА РОБОТИ

 
 
 

1 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

1.1 Завдання для самостійної підготовки

Вивчити:

- зоотехнічні вимоги до машинного доїння [1, с.202…203];

- елементи вакуумної системи доїльної установки [1, с.213…216].

Скласти звіт по роботі:

- номер, найменування та мета роботи;

- елементи вакуумної системи доїльної установки.

1.2 Питання для самопідготовки

1.2.1 Зоотехнічні вимоги до машинного доїння.

1.2.2 Елементи вакуумної системи доїльної установки.

1.2.3 Призначення вакуум-проводів.

1.2.4 Призначення вакуумметрів.

1.3 Рекомендована література

1 Механізація виробництва продукції тваринництва /І.І. Ревенко, Г.М. Кукта, В.М. Манько та ін..; За ред. І.І. Ревенка. – К.: Урожай, 1994 -264с.

2 Скляр О. Г. Механізація технологічних процесів у тваринництві: навч. посібник/ О.Г.Скляр, Н.І.Болтянська. – Мелітополь: Колор Принт, 2012. – 720 с.

3 Ревенко І.І. Машини та обладнання для тваринництва: підручник / І.І. Ревенко, М.В. Брагінець, В.І. Ребенко. – К.: Кондор, 2009. – 730 с.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Програма робот

2.1.1 Виконуючи роботу студенту необхідно вивчити:

- принцип дії та конструкцію приладу КИ-4840М;

- схеми підключення приладу КИ-4840М до вакуумної магістралі.

Ознайомитися:

- із методикою перевірки герметичності молоко-вакуумних магістралей;

- із методикою перевірки засміченості вакуум-проводів.

Скласти звіт та захистити роботу.

2.2 Оформлення звіту

2.2.1 Елементи вакуумної системи доїльної установки (самостійно):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Призначення та будова індикатора КИ-4840М.
 
 
 
Рисунок 1- Схема контрольного індикатора КИ - 4840М:
 
2.3.3 Визначення фактичної подачі насоса, герметичності та засміченості молоко-вакуумних магістралей.
Рисунок 2 - Схеми підключення індикатора КИ-4840М:

1) Визначення подачі вакуумного насоса

Якщо фактично отримане значення подачі для даної марки вакуумного насоса менше допустимого (таблиця 1), він підлягає ремонту або заміні.

 

 

Таблиця 1 - Результати експерименту по визначенню подачі вакуумного насоса

Марка доїльної установки Номінальна подача насоса, Qн, м3/год. Фактична подача насоса, Qф1, м3/год. Допустима подача насоса, Qд, м3/год.   Висновок
         
2) Перевірка герметичності молоко-вакуумних магістралей
Різниця між фактичною подачею вакуумного насоса Qф1, визначеною раніше, і подачею, одержаною в цьому випадку Qф2 характеризує наявність і кількість підсмоктування повітря в молоковакуумпроводах.

Таблиця 2 - Результати експерименту по перевірці герметичності молоко-вакуумних магістралей

Марка доїльної установки Фактична подача насоса, Qф1, м3/год. Подача насоса при перевірці, Qф2, м3/год. Допустиме підсмоктування повітря, м3/год.   Висновок
         
3) Перевірка засміченості вакуум-проводів
Порівнюють значення фактичної подачі вакуумного насоса Qф1 і отриманого при цих вимірюваннях Qф3. Різниця показань характеризує ступінь засміченості вакуум-проводу. Якщо ця різниці вище допустимої, вакуумні магістралі промивають 3% - ним розчином каустичної соди.

Таблиця 3 - Результати експерименту по перевірці засміченості молоко-вакуумних магістралей

Марка доїльної установки Фактична подача насоса, Qф1, м3/год. Подача насоса при перевірці, Qф3, м3/год. Допустиме зниження пропускної здатності вакуум-проводу, м3/год. Висновок
         
Висновки по роботі:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роботу виконав _______________________________________

Роботу прийняв ________________________________________


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.