Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Етап - опрацювання рекомендованої літератури .


Студентів № 21.

Години.

Дисципліна: Анатомія людини

Тема: Вікові особливості внутрішніх чоловічих та жіночих статевих органів.

Викладач: Рибальченко Віталій Валентинович

 

Курс, група: І курс, групи 11, 12, 13. Спеціальність: 5.12010102 «сестринська справа»

І. Актуальність теми: У житті чоловіка і жінки виділяють декілька періодів: внутрішньоутробного розвитку; дитинства (від моменту народження до початку статевого дозрівання); статевого дозрівання; статевій зрілості; перехідний і старіння.

ІІ. Навчальні цілі:

Знати: 1. Вікові і циклічні особливості будови жіночої статевої системи

2. Вікові особливості будови чоловічої статевої системи

Вміти: 1. Характеризувати основні періоди розвитку жіночої статевої системи.

2. Характеризувати основні періоди розвитку чоловічої статевої системи.

 

ІІІ. Матеріали доаудиторної та аудиторної самостійної роботи:

ІІІ.а. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми. Для вивчення теми

необхідно:

Знати Вміти З дисципліни
1. Внутрішні та зовнішні чоловічі статеві органи. - Знаходити на таблицях та муляжах зовнішні та внутрішні чоловічі статеві органи.     Анатомія та фізіологія людини.  
2. Внутрішні жіночі статеві органи. - Знаходити на таблицях та муляжах зовнішні та внутрішні жіночі статеві органи. Анатомія та фізіологія людини.
3. Зовнішні жіночі статеві органи. - Пояснювати фізіологічну дію гормонів. Анатомія та фізіологія людини.

 

ІІІ.б. Рекомендована література:

Основна: ФедонюкЯ.І. Анатомія та фізіологія з патологією.— Тернопіль: Укрмед-книга, 2001. -

С. 518-530

Додаткова: - Очкуренко О.М., Федотов О.В. Анатомія людини. — К.: Вища шк., 1992. —

С. 229 -245.

Лекція № 8.

ІІІ.в. Основні етапи роботи:

етап - опрацювання рекомендованої літератури.

Завдання Зверніть увагу
1.Прочитати статтю І «Вікові і циклічні особливості будови жіночої статевої системи». (З рекомендованої літератури або з додатка № 1.). 1. На періоди розвитку жінки. 2. На значення менструального циклу. 3. На тривалість менструального циклу.
2.Прочитати статтю ІІ «Деякі вікові особливості будови і функції чоловічих і жіночих статевих органів». (З рекомендованої літератури або з додатка № 1.). 1. На періоди в розвитку жіночих та чоловічих статевих органів. 2. На особливості періодів, їх тривалість.

 

2 етап - виконання завдань для самоконтролю:

Завдання Зверніть увагу
1.Прочитавши статтю № 1 «Вікові і циклічні особливості будови жіночої статевої системи» випишіть незнайомі для вас слова (якщо є такі). (З рекомендованої літератури або з додатка № 1.). 1. На періоди розвитку жінки. 2. На значення менструального циклу. 3. На тривалість менструального циклу.
2.Випишіть зі статті №2 «Деякі вікові особливості будови і функції чоловічих і жіночих статевих органів», головні відмінності періодів. (З рекомендованої літератури або з додатка № 1.). 1. На періоди в розвитку жіночих та чоловічих статевих органів. 2. На особливості періодів, їх тривалість.

 

 

3 етап - закріплення знань та навичок. Після вивчення теми необхідно:

Знати Вміти
1. Вікові і циклічні особливості будови жіночої статевої системи   1. Характеризувати основні періоди розвитку жіночої статевої системи.  
2. Вікові особливості будови чоловічої статевої системи   2. Характеризувати основні періоди розвитку чоловічої статевої системи.

 

ІV. Додаткові завдання (матеріали позааудиторної роботи):

Розгляньте малюнок на якому показаний шлях сперматозоїдів під час статевого акту. (з додатка № 2)

Додатки до СПРС № 21:


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.