Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оскарження постанов у справах про порушення митних правил та його суб’єкти
Право на оскарження постанови у справі про адміністра­тивне правопорушення — одна з найбільш важливих гарантій захисту прав особи, яка притягу­ється до адміністративної відповідальності.

Постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, стосовно якої її винесено, або її представником. Крім цих осіб, від їх імені скаргу можуть по- 11 ні захисники. Постанова місцевого суду (судді) про накла- ііння адміністративного стягнення може бути оскаржена в іиеляційному порядку протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Скаргу на постанову у справі може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. У разі пропуску зазна­ченого строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до роз­гляду скарги. Не зупиняється виконання постанов про засто­сування попередження, тому що такі постанови виконуються шляхом їх оголошення, тобто на момент оскарження вони вже виконані. Скарга на постанову у справі про адмі­ністративне правопорушення розглядаються правомочними органами в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законодавством.

При цьому правомочний орган при розгляді скарги громадянина на постанову у справі про адміністративні правопорушення перевіряє законність та обгрунтованість винесеної постанови, розбирається в суті скарги або протесту і приймає відповідне рішення.

Орган (посадова особа) після розгляду скарги приймає одне з наступних рішень:

1) залишає постанову без зміни, а скаргу — без задоволення. Такий варіант рішення можливий в тих випадках, коли аргументи, викладені в скарзі або протесті, суперечать доказам у справі.

2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд. Підставами для скасування постанови можуть бути неповне встановлення обставин, які мають значення для прийняття рішення у справі, недоведеність обставин, які орган, що роз­глянув справу, вважає встановленими, невідповідність висновків, викладених в рішенні, обставинам справи, порушення чи непра­вильне застосування законодавчих норм;

3) скасовує постанову і закриває справу. Орган (посадова особа), який розглядає скаргу зобов'язаний це зро­бити, якщо немає достатніх доказів для притягнення особи до адміністративної відповідальності, а додаткове дослідження або новий розгляд нічого не дадуть.

4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

Постанова у справі про адміністративне правопорушення підлягає також скасуванню, якщо буде встановлено, що її винесено органом (посадовою особою), неправомочним вирішу­вати цю справу. В цьому разі справа надсилається на розгляд органу (посадовій особі), уповноваженому її розглядати відпо­відно до МК.

Копія рішення за скаргою на постанову у справі протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. В МК зазначено про оскарження рішення за скаргою, тобто право на оскарження в цьому разі надається. Однак за послі- іонного оскарження рішення вищого органу (вищої посадової особи) може бути оскаржено до суду.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал