Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організація праці менеджера
1. Особливості трудової діяльності менеджера.

2. Організація робочого місця менеджера.

3. Особливості оплати праці менеджерів

4. Підвищення кваліфікації менеджера

5. Сутність і значення поділу праці в організації.

6. Професійний відбір та підбір менеджерів.

7. Ринок освітніх послуг з підготовки менеджерів в Україні й світі.

8. Підвищення професійного і культурного рівня менеджера.

9. Контрактна форма найму і стимулювання діяльності менеджерів.

10. Особливості організації оплати праці менеджерів.

11. Функції менеджменту: загальні та специфічні.

12. Гігієна розумової праці. Режим праці й відпочинку.

13. Підготовка і самоосвіта менеджера

14. Самоаналіз і вдосконалення діяльності менеджера.

15. Творчий характер діяльності менеджера.

16. Самоконтроль в діяльності менеджера: суть, значення, форми.

17. Формальне і неформальне лідерство: суть і значення.

18. Поведінські фактори стилів керівництва менеджера

19. Культура кадрового діловодства.

20. Організація інформаційного обслуговування менеджера.

2.10. Основи зовнішньоекономічної діяльності

1. Суть та функції лізингу.

2. Поняття та види зовнішньоторговельних контрактів.

3. Міжнародний контракт купiвлi-продажу товару, його структура.

4. Способи визначення якості в зовнішньоторговельному контракті.

5. Базові умови поставки товару. Їх види за "Iнкотермс – 2000".

6. Процедура укладання зовнішньоторговельного контракту.

7. Умови, які забезпечують виконання зовнішньоторговельного контракту.

8. Суть розрахункового механізму зовнішньоторгових операцій.

9. Суть кореспондентських відносин. Овердрафт.

10. Характеристика основних комерційних документів, що використовуються у міжнародному товарообігу.

11. Акредитивна форма розрахунків. Суть, переваги та недоліки застосування.

12. Інкасові платежі. Їх переваги та недоліки, особливості використання.

13. Аванси, оплата після відвантаження та по відкритому рахунку. Їх суть, переваги та недоліки, особливості використання.

14. Розрахунки чеками та векселями. Їх переваги та недоліки, особливості використання.

15. Основні форми міжнародної торгівлі, особливості їх проведення.

16. Техніка проведення торгів на міжнародних біржах.

17. Угоди з реальним товаром. Особливості їх укладання та здійснення.

18. Техніка проведення операцій з ф’ючерсними контрактами.

19. Здійснення учасниками ЗЕД хеджевих та спекулятивних операцій на міжнародних біржах.

20. Операції на давальницькій сировині.

21. Причини та передумови виникнення ЗЕД в Україні.

2.11. Управління бізнесом

1. Стратегія і тактика бізнесу

2. Рушійні сили бізнесу3. Сфери та елементи системи бізнесу

4. Форми стартового капіталу і фінансової підтримки в бізнесі.

5. Обмеження в здійсненні бізнесу

6. Організаційно-правові форми ведення бізнесу

7. Мета і завдання бізнес-плану

8. Економічна ефективність бізнес-проекту

9. Комерційний ризик, зовнішні і внутрішні чинники комерційного ризику, заходи щодо його зменшення.

10. Економічна безпека підприємств; джерела загрози економічній безпеці підприємства

11. Оподаткування в бізнесі

12. Механізм державної підтримки бізнесу

13. Можливості й обмеження щодо здійснення бізнес-діяльності

14. Товарний знак і репутація фірми

15. Проблеми становлення малого бізнесу в Україні

16. Процедура складання і структура бізнес-плану

17. Техніко-економічне обґрунтування створення малого підприємства

18. Підприємницька таємниця та її захист

19. Умови розвитку бізнесу та підприємництва у вільних економічних зонах

20. Господарське товариство в системі бізнесу

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал