Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінка ризиків і форми їх страхування


 

Вихід на ринок даного виду бізнес достатньо обмежений і пов’язаний з високими ризиками. По-перше, тому що цей сегмент достатньо насичений. По-друге, у даній сфері успішно працюють професіонали, конкурувати з якими достатньо важко. Можливі комерційні ризики (пов’язані з реалізацією товару, доставкою продуктів і т.д.), політичні (пов’язані з політичною ситуацією у країні). Джерелами виникнення цих ризиків може бути: недостатнє вивчення ринку збуту, недооцінка конкурентів, зниження відвідування кафе та інші.

Директор і менеджер кафе мають великий досвід у цьому бізнесі, а у разі виникнення проблем вони завжди можуть звернутися до консалтингових фірм. Також для того, щоб реалізація проекту була успішна існує багато способів (прийомів та секретів). Основними з них є:

1. Стандартна націнка на продукти у кафе повинна складати 300%. При правильному підході до організації бізнесу і управлінні фінансовими потоками, оборотними засобами і прибутком, який вони приносять, повинно вистачити на постійний розвиток кафе.

2. Необхідно регулярно оновлювати меню, вносити зміни у оформленні залу, постійно вдосконалювати систему обслуговування.

3. Ресторан, повинен мати привабливу вивіску. Непоганою є реклама в Інтернеті – може стати ефективним інструментом залучення нових клієнтів.

4. У залі можна розкласти буклети і листівки. Рекламно-поліграфічну продукцію можна розповсюджувати з допомогою адресної розсилки чи розкладати по почтовим скринькам.

5. Великою популярністю користується сувенірна продукція: фірмові сірники, запальнички бокали, оформлені у стилі ресторану та інше. На кожному предметі повинен бути розміщений фірмовий знак закладу.

Для страхування згаданих ризиків створюється резервний фонд у розмірі, вказаному у таблиці 11.1.

 

6.1 Фінансовий план

 

Фінансовий план є найважливішим розділом бізнес-плану, тому до його розробки слід підходити дуже ретельно.

При достатньому рівні його обгрунтованості він є головним критерієм прийняття інвестиційного проекту до реалізації. Відповідно при недостатній розробці цього розділу бізнес-плану прийняття інвестиційного проекту до реалізації є нереальним, так як запропонований бізнес-план не відповів на головне питання, яке цікавить інвестора – як швидко і в яких формах буде забезпечено повернення капіталу, що інвестується.

Графік потоку інвестицій, пов’язаних з будівництвом і впровадженням об’єкта в експлуатацію представлено у таблиці 11.1.

План доходів і витрат, пов’язаних з експлуатацією об’єкта представлено у таблиці 11.2.

Таблиця 11.1. – Графік потоку інвестицій, пов’язаний з впровадженням підприємства експлуатацію, тис. грн.Показники Перший рік за місяцями
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й
1. Обсяг інвестицій на будівництво об’єкту (розширення, реконструкцію, технічне переозброєння) 69,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
1.1. Прямі та об’ємні затрати у відповідності з розробленим кошторисом 67,52 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
1.2. Накладні витрати підрядників 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1.3. Накладні витрати інвестора по контролю реалізації проекту 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26
2. Обсяг інвестицій в оборотні активи 3.82
3. Обсяг створеного страхового (резервного) фонду по реалізації інвестиційного проекту 131,4 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86

 


Визначимо показник чистої поточної вартості за формулою:

 
 

(11.1)

де CFt – грошовий потік у році t;

It – інвестиційні витрати у році t;

k – коефіцієнт дисконтування, візьмемо k = 10%.

Показник NPV > 0, значить, проект слід реалізувати.

Визначимо показник рентабельності інвестицій за формулою:

(11.2)

Показник рентабельності інвестицій більше 1, відповідно, проєкт ефективний.Визначимо період окупності інвестиційного проєкта за формулою:

(11.3)

Період окупності складає 3,85 років. Він менше, за період реалізації інвестиційного проекту, тому ми зможемо достатньо швидко відшкодувати здійснені витрати.

Визначимо внутрішню норму дохідності за формулою.

(11.4)

Для визначення IRR знайдемо NPV2:

 

 


Графік для визначення точки беззбитковості буде мати вид:

Рисунок 2 - Визначення точки беззбитковості

Сумарні постійні витрати складають 163920 грн.

Сумарні змінні витрати складають 913360 грн.

Змінні витрати на одиницю продукції складають 10.83 грн.

Виручка від реалізації обсягу продаж 33.5. грн.

Визначимо точку беззбитковості виходячи з формули:

,

де ∑Зпост – сумарні постійні витрати;

ВРо. пр. – виручка від реалізації до обсягу продажу;

Зпер. ед. – змінні витрати до обсягу продажу;

Рівноважний обсяг продажу складає 7230 одиниці продукції. Це означає, що при такому обсязі реалізації підприємство почне отримувати прибуток.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал