Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пароніми в сучасній українській мові
СПИСОК мовознавчих праць

з дисципліни«Сучасна українська літературна мова (Вступ. Лексикологія і семасіологія. Фразеологія. Лексикографія)» для конспектування

 

викладач доц. МАМЧИЧ І. П.

 

Сучасна українська літературна мова як об’єкт наукового вивчення

1. Ганцов, В. М. Проблеми нашої літературної мови [Текст] / В. М. Ганцов // Мовознавство. – 1990. – № 3. – С. 69–72 (*).

2. Єрмоленко, С. Я. Літературна мова [Текст] / С. Я. Єрмоленко // Українська мова: Енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), М. П. Зяблюк [та ін.]. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 293–294 (*).

3. Печерна, Г. С. Етногенез та антропологія українців [Текст] / Г. С. Печерна // Укр. мова і літ. в шк. – 1992. – № 2. – С. 64–68 (*).

Національно-мовні питання в Україні на сучасному етапі

1. Тараненко, О. О. Українська мова і сучасна мовна ситуація в Україні [Текст] / О. О. Тара-ненко // Мовознавство. – 2001. – № 4. – С. 3–19 (*).

2. Ткаченко, О. Шляхи мовного самоствердження і становище української мови [Текст] / О. Ткаченко // Українська мова. – 2005. – № 1. – С. 3–16; № 2. – С. 3–21; № 3. – С. 3–21 (*).

Лексема як одиниця мови

1. Тараненко, О. О. Слово [Текст] / О. О. Тараненко // Українська мова: Енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), М. П. Зяблюк [та ін.]. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 565–568 (*).

Лексичне значення. Однозначність і багатозначність слова

1. Кочерган, М. П. Лексична сполучуваність і семна структура слова [Текст] / М. П. Ко-черган // Мовознавство. – 1984. – № 1. – С. 25–32 (*).

2. Левицький, В. В. Сучасне розуміння структури лексичного значення [Текст] / В. В. Леви-цький // Мовознавство. – 1982. – № 5. – С. 12–19 (*).

Лексико-семантична система української мови

1. Кочерган, М. П. Про системність у лексиці та семантиці [Текст] / М. П. Ко-черган // Укр. мова і літ. в шк. – 1976. – № 4. – С. 38–45 (*).

2. Муромцев, І. В. Про системну організацію лексики сучасної української мови [Текст] / І. В. Муромцев // Урок української. – 2001. – № 3. – С. 39–41 (*).

Синоніми в сучасній українській мові

1. Лисиченко, Л. А. Типи синонімів за значенням [Текст] / Л. А. Лисиченко // Укр. мова і літ. в шк. – 1973. – № 11. – С. 40–46 (*).

2. Регушевський, Є. С. Чи є у мові зайві слова (Лексичні паралелізми) [Текст] / Є. С. Регу-шевський // Культура слова. – 1978. – Вип. 14. – С. 69–73 (*).

Антоніми й конверсиви в сучасній українській мові

1. Полюга, Л. М. Про антоніми та їх використання [Текст] / Л. М. Полюга // Полюга Л. М. Словник антонімів. – К.: Рад. шк., 1987. – С. 4–12 (*).2. Регушевський, Є. С. Мезоніми в українській мові [Текст] / Є. С. Регу-шевський // Культура слова. – К., 1980. – Вип. 18. – С. 14–17 (*).

Омоніми в сучасній українській мові

1. Полюга, Л. М. Омонімія і багатозначність слова [Текст] / Л. М. Полюга // Укр. мова і літ. в шк. – 1985. – № 7. – С. 40–45 (*).

2. Тараненко, О. О. Деомонімізація [Текст] / О. О. Тараненко // Українська мова: Енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), М. П. Зяблюк [та ін.]. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 125–126 (*).

3. Тараненко, О. О. Омоніми [Текст] / О. О. Тараненко // Українська мова: Енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), М. П. Зяблюк [та ін.]. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 401–403 (*).

Пароніми в сучасній українській мові

1. Критенко А. П. Паронімія в українській мові // Мовознавство. – 1968. – №3. – С. 48–59(*).

2. Чак Є. Д. Пароніми в сучасній українській мові // Укр. мова і літ. в шк. – 1965. – №5. – С. 73–76 (*).


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал