Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 7.5-7.7. Електромагнітні поля. Випромінювання радіочастотного і оптичного діапазону. Іонізуючі випромінювання


1.Електромагнітні поля.

2.Випромінювання радіочастотного і оптичного діапазону

3.Іонізуючі випромінювання

 

Мета роботи: вивчити шкідливі фактори (оптичні випромінювання, електромагнітні поля і випромінювання), їх вплив та засоби захисту від шкідливої дії на людину.

Література:

1. Гандзюк М.П. Основи охорони прац: навч.посібн./ М.П.Гандзюк, Є.П.Желібо, М.О.Халімовський. - К.: " Каравела”, 2003.- С.212-233.

2. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: навч.посібн. / В.Ц.Жидецький. - Львів: Укр.академія друкарства, 2006.- С.158-175.

3. Москальова В.М. Основи охорони праці: підручник / В.М.Москальова -К.: Професіонал, 2005. - С.301-339.

 

На основі набутих теоретичних знань студент повинен

знати:

- основні поняття та характеристики електромагнітних випромінювань;

- як визначаються рівні названих факторів та їх нормування;

- як впливає випромінювання на організм людини;

- заходи щодо зниження електромагнітних, лазерних випромінювань;

- засоби індивідуального захисту.

вміти:

- визначати рівні випромінювань;

- нормувати ці показники;

- застосовувати заходи щодо зниження рівнів електромагнітних, лазерних випромінювань;

- використовувати засоби індивідуального захисту.

 

При вивченні теми необхідно:

1. Надати характеристику електромагнітного поля, джерела виникнення, вплив на організм людини, шляхи захисту від нього.

2. Розглянути випромінювання радіочастотного і оптичного діапазону, джерела виникнення, вплив на людину, шляхи захисту.

3. Надати характеристику іонізуючих випромінювань, вказати джерела виникнення, шляхи захисту.

 

Питання для контролю (письмове опитування)

1. Що таке електромагнітні поля та випромінювання.

2. Що таке випромінювання оптичного діапазону.

3. Визначення рівнів випромінювань та їх нормування.

4. Які заходи зниження електромагнітних, лазерних випромінювань.

 

СР 7.7

Тема 7.8. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих і допоміжних приміщень

 

1.Класи шкідливості підприємства за санітарними нормами. Санітарно-захисні зони підприємств.

2.Основні санітарно-гігієнічні вимоги до території підприємства і розташування будівель і споруд.

3.Вимоги до виробничих та допоміжних приміщень.

4.Системи водопостачання та каналізації.

5.Вимоги до розташування виробничого та офісного обладнання та організації робочих місць.

 

Мета роботи: вивити основні санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих і допоміжних приміщень

Література:

1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: навч.посібн. / В.Ц.Жидецький. - Львів: Укр.академія друкарства, 2006. - С.183-187.

2. Москальова В.М. Основи охорони праці: підручник / В.М.Москальова -К.: Професіонал, 2005. - С.340-352.

3. Федоров М.І. Охорона праці в галузі АПК: навч.посібн. / М.І.Федоров, Т.Г.Лапенко, О.У.Дрожчана. - Полтава: Інтеграфіка, 2005. - С. 159-168.

 

На основі набутих теоретичних знань студент повинен

знати:

- класи шкідливості підприємства;

- санітарно-захисні зони;

- санітарно-гігієнічні вимоги до територій підприємства і розташування будівель і споруд;

- вимоги до розташування офісного обладнання;

вміти:

- оцінити правильність вибору території підприємства, розташування будівель і споруд;

- правильно організувати робоче місце при роботі з офісним обладнанням.

1. Розглянути і законспектувати класи шкідливості підприємства, в залежності від цього визначити санітарно-захисні зони (СЗЗ) підприємств. Вимоги до СЗЗ.

2. Законспектувати санітарно-гігієнічні вимоги до території підприємства і розташування будівель і споруд.

3. Визначити які приміщення відносяться до виробничих, а які до допоміжних; розглянути санітарні вимоги до них та законспектувати.

4. Розглянути які існують системи водопостачання та каналізації і вимоги до них та законспектувати.

5. Розглянути та законспектувати санітарні вимоги до розташування виробничого обладнання. Так як в адміністративних приміщеннях, офісах широко користуються персональними комп’ютерами і іншою офісною технікою необхідно розкрити вимоги до розташування офісної техніки і правильної організації робочого місця.

Питання для контролю (письмове опитування)

1. Класи шкідливості підприємства.

2. Санітарно-захисні зони

3. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих та допоміжних приміщень

4. Системи водопостачання та каналізації

5. Вимоги до розташування офісного обладнання.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.