Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Студентами 4 курсу
напряму підготовки 6.030503 Міжнародна економіка

 

Тиждень Завдання Місце проходження Примітка
  Оформлення підготовчих документів практики КиМУ До початку практики
1.1 Оглядова лекція з питань проходження практики, оформлення звітних документів КиМУ Отримання завдання на практику, щоденника, вимог до оформлення і структури звіту, вимог до оцінювання від керівника практики
1.2 Пошук періодичної літератури щодо організації міжнародної економічної діяльності підприємств, напрямів вдосконалення процесів планування, управління та контролю за напрямом діяльності бази практики Бібліотеки, мережа Інтернет Пошук не менше 4 статей періодики за напрямом діяльності бази практики
1.3 Аналіз нормативної та законодавчої бази, що регламентує функціонування бази практики в Україні Бібліотеки, мережа Інтернет Визначення переліку та змісту вітчизняних законодавчих документів, якими керується у роботі база практики
1.4 Виявлення та аналіз існуючих методів планування міжнародної торгівельної діяльності, оцінки ефективності діяльності підприємства (установи, організації) та ефективності використання ресурсів Бібліотеки, мережа Інтернет Визначення: - переліку та змісту методів планування міжнародної торгівельної діяльності підприємства (установи, організації); - визначення показників оцінки ефективності діяльності підприємства (установи, організації); - визначення показників оцінки ефективності використання ресурсів підприємства (установи, організації).
1.5 Визначення особливостей діяльності підприємств відповідно до специфіки бази практики Бібліотеки, мережа Інтернет Визначення: - особливостей діяльності підприємств на вітчизняних та зарубіжних ринках.
  Продовження додатку Б
2.1 Ознайомча лекція на підприємстві, аналіз структури підприємства в цілому, функціональних обов’язків посадових осіб економічного відділу База практики (відділ та архів) Визначення: - організаційної, виробничої та технологічної структури підприємства (установи, організації); - історії становлення бази практики; - структури і особливостей роботи відділу, пов’язаного із спеціальністю; - ознайомлення з посадовими обов’язками; - переліку і змісту нормативних документів бази практики; - переліку і змісту нормативних документів відділу (інструкцій, угод, проектів, контрактів).
2.2 Вивчення досвіду організації процесів управління міжнародною економічною діяльністю, прийняття господарських рішень і контролю за їх виконанням База практики Вивчення: - діяльності підприємства, асортименту його продукції (послуг), розмірів; - форм організації виробництва і праці на підприємстві; - досвіду організації роботи щодо управління міжнародною економічною діяльністю; - досвіду прийняття та виконання управлінських рішень.
2.3 Визначення особливостей організації ділових контактів підприємства із зовнішнім середовищем та його позиціонування База практики Вивчення: - питань впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства; - можливості зовнішньоекономічних зв’язків, - здійснення пошуку перспективних іноземних партнерів; - місця підприємства у відповідному сегменті ринку; - вітчизняних та зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку.

 
Продовження додатку Б

2.4 Розроблення ефективної організації міжнародної фінансово-інвестиційної діяльності та міжнародного науково-технічного співробітництва База практики Вивчення: - потреби в інвестиційних і фінансових ресурсах; - методів оцінки фінансової ефективності та розрахунку фінансових показників інвестиційних проектів; - інформаційного забезпечення учасників науково-технічного співробітництва.
2.5 Вивчення порядку та механізмів контролю експортно-імпортної діяльності на підприємстві База практики Оцінка: - проектів зовнішньоекономічних договорів з експорту та імпорту товарів; - процесу збирання і систематизації інформації про стан виконання планових завдань з експортно-імпортної діяльності по структурних підрозділах і підприємству в цілому.
3.1 Визначення ефективності міжнародної економічної діяльності підприємства (установи, організації) та контроль за виконанням управлінських рішень і аналіз їх ефективності База практики Оцінка: - міжнародної економічної діяльності бази практики за останні 5 років; - документарного забезпечення міжнародної економічної діяльності; - нормативних показників діяльності підприємства на зовнішніх ринках; - інформаційної, організаційної підтримки прийняття управлінських рішень.
3.2 Діагностування конкурентного середовища підприємства База практики Оцінка: - інформаційної бази щодо конкурентного середовища підприємства; - опрацювання параметрів становища підприємства в порівнянні з конкурентами; - визначення конкурентних переваг підприємства

 
Продовження додатку Б

3.3 Визначення особливостей розроблення ефективних систем мотивації праці та створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі на підприємстві База практики Оцінка: - узгодження інтересів працівників з інтересами підприємства; - визначення ефективності використання чинних форм і систем заробітної плати, матеріального стимулювання; - пропозицій щодо удосконалення ефективних систем мотивації праці; - методів пропаганди у створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі на підприємстві.
3.4 Оформлення звітних матеріалів за результатами практики та подання на кафедру звіту, щоденника практики КиМУ  
3.5 Складання заліку з практики КиМУ  

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал