Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Висновки за результатами роботи. 6.1. Переконайтесь у тому, що в межах точності вимірювань розрахунками підтверджується співвідношення:
6.1. Переконайтесь у тому, що в межах точності вимірювань розрахунками підтверджується співвідношення:

.

6.2. Проаналізуйте побудовані векторні діаграми. Зверніть увагу на те, як впливає на коефіцієнт потужності кола з активно-індуктивним навантаженням паралельне ввімкнення конденсатора.

Запитання для самоперевірки та тестового контролю

1. З яких елементів складається коло однофазного змінного струму з паралельним з’єднанням споживачів?

2. Яке значення змінної величини називають миттєвим і як його визначають?

3. Яке значення струму називають діючим, його фізична суть і способи визначення?

4. Чому прилади для вимірювання діючого значення змінної величини можна використовувати як у колах постійного струму, так і змінного?

5. Яке значення струму називають середнім, його фізична суть і способи визначення?

6. Як записують і формулюють закон Ома для розгалуженого кола змінного струму?

7. Як записують і формулюють перший закон Кірхгофа для розгалуженого кола змінного струму?

8. На які складові може бути розкладений струм, що не збігається за фазою з напругою, і як їх можна визначити?

9. Як розраховують активну та реактивні складову струмів у вітках?

10. Як розраховують загальний струм кола (ділянки кола) до розгалуження?

11. Що таке трикутник струмів і як його будують?

12. Які провідності розрізняють у колах змінного струму і їх фізична суть?

13. Як можна визначити активну, реактивну та повну провідності віток і кола?

14. Як зображують трикутник провідностей для кола змінного струму?

15. Який взаємозв’язок між провідностями та відповідними опорами?

16. Чим відрізняється реальна котушка індуктивності від ідеальної?

17. Як побудувати векторну діаграму кола змінного струму з паралельним ввімкненням приймачів з активним, активно-індуктивним та ємнісним опорами?

18. Як визначають активну, реактивну та повну потужності кола?

19. Як зображують трикутник потужностей кола змінного струму?

20. У яких одиницях вимірюють активну, реактивну та повну потужності кола?

21. У чому фізична суть та економічна важливість cos j?

22. Як і чому зміниться cos j і загальний струм кола з активно-індуктивними навантаженням після ввімкнення конденсатора паралельно до котушки індуктивності?

23. Що таке резонанс струмів, умови його виникнення та застосування?

24. За яких умов і чому обмежується використання резонансу струмів у колах змінного струму?

Література:17, 3.22—3.27; 13, 2-8—2-10; 12, 4.6—4.8; 14, 4.9, 4.10—4.13.

Лабораторна робота № 5


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал