Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВСТАВКА НАПИСІВ.
Для того, щоб вставити в текст у форматі Word напис потрібно:

1) виконати команду Вставка→Надпись або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів “Рисование”;

2) форма мишки прийме вигляд хрестика;

3) натиснувши ЛКМ створити напис.

 

Для того, щоб відформатувати напис, потрібно:

1) виділити напис (ЛКМ по напису);

2) ПКМ→Формат надписи, (або Формат→Надпись..., або двічі ЛКМ по надпису).

 

Для вставки об’єкту WordArt слід виконати:

1) Вставка→Рисунок→Объект WordArt… (або через кнопку на панелі інструментів “Рисование”);

2) вибрати стиль надпису з колекції WordArt;

3) ввести текст та вибрати гарнітуру й розмір шрифта.

При виділенні об’єкта WordArt автоматично з’являється “панель інструментів WordArt”:

- додати новий об’єкт WordArt

- змінити текст у виділеному об’єкті WordArt

- змінити стиль надпису виділеного об’єкта WordArt

- викликати вікно формат об’єкта WordArt

- вибрати форму WordArt

- здійснити вільне обертання

- вирівняти літери WordArt

- змінити горизонтальний текст на вертикальний і навпаки

- вирівнювання WordArt

- встановлення міжсимвольного інтервалу.

 

ДЛЯ ВСТАВКИ АВТОФІГУР СЛІД ВИКОНАТИ:

Вставка→Рисунок→Автофігури…

Або використовуючи кнопку на панелі інструментів “Рисование”.

Автофігури розбиті на блоки: Лінії, основные фигуры, фигурные стрелки, блок-схема, звезды и ленты, выноски.

На панель винесено основні автофігури: лінія, лінія з стрілкою, а також кнопка вибору товщини кольору, типу лінії і типу лінії зі стрілкою, а також тип автофігури.

Для того щоб добавити текст до автофігури: ПКМ→Добавить текст

 

 

Хід роботи.

 1. Увімкнути комп’ютер.
 2. Запустити текстовий редактор Word.
 3. Увімкнути панель інструментів Таблицы и границы, якщо вона вимкнена. (натиснути Вид, Панелиінструментів і тоді поставити P навпроти панелі інструментів Таблиці та межі).
 4. Продивитись спливаючі підказки кожного інструмента.
 5. Створити таблицю за зразком з допомогою стандартної панелі інструментів або за командою Таблица → Вставити → Таблица.
№ п/п Прізвище та ініціали студента Розмір стипендії з державного фонду Розмір стипендії осіб, відряджених на навчання Поведінка Успішність Пропуски
Кількість оцінок
Середній бал Всього В т.ч. без поважних причин Примітка
                       
                       
                       
  Всього                      
 1. В заголовку таблиці використовувати кнопку Об’єднати коміркидля набору стрічок: Успішність, Кількість оцінок, Пропуски.
 2. Змінити у потрібних комірках орієнтацію тексту з горизонтального на вертикальний одним із трьох способів:

· використати кнопку панелі інструментів Таблиці та межі;· використати відповідний пункт контекстного меню;

· виконати команду Формат → Направлення тексту.

 1. Перший стовпець заповнити автоматично. Для цього використати кнопку панелі інструментів Форматування.
 2. Вставити додатковий рядок в таблицю (рядків має бути стільки, щоб вмістився список усієї групи).
 3. В другому стовпці набрати прізвища та ініціали студентів вашої групи в будь-якому порядку. Відсортувати дані цього стовпця по алфавіту в порядку зростання за допомогою кнопки Сортировка по возрастанию.
 4. Заповнити третій рядок таблиці числовими даними.
 5. В стрічці Всього знайти автосуму третього стовпця. (Виділити мишкою числові значення третього стовпця і натиснути кнопку Автосумана панелі інструментів Таблиці та межі).
 6. Вилучити 4-й стовпець з таблиці.
 7. Виділити таблицю, натиснувши лівою клавішею миші на прямокутник у верхньому лівому кутку таблиці.
 8. Викликати діалогове вікно Властивості таблиці за допомогою:
  • команди Таблиця → Властивості таблиці;
  • контекстного меню;
  • натиснувши два рази лівою клавішею миші на прямокутник у верхньому лівому кутку таблиці.
 9. Натиснути кнопку Границі і заливка. У вкладці Таблиця вибрати тип таблиці, тип лінії, колір лінії тощо і два рази натиснути кнопку ОК.

17. Виділити стовпець, де дано оцінку «5» студентів і знову викликати вікно властивостей таблиці, але одним із двох способів:  • виконати команду Таблиця → Властивості таблиці;
  • використати відповідний пункт контекстного меню.

18. У вкладці Стовпець активізувати перемикач Ширина і встановити ширину стовпця 1 см. Після цього натиснути кнопку Наступний стовпець.

19. Аналогічні дії (такі ж як у пункті 18) виконати для стовпців з оцінками «4», «3», «2».

 1. Виділити заголовок таблиці, викликати вікно Властивості таблиці,відкрити вкладкуРядок, поставити прапорець у віконечку повторять на каждой странице і натиснути кнопку ОК.
 2. Переглянути створений документ в режимі попереднього перегляду.
 3. Внести потрібні поправки, щоб таблиця виглядала на папері естетично.
 4. Виконати команду Вид → Колонтитули. Створити верхній та нижній колонтитули. У верхньому колонтитулі вказати назву відділення, назву групи та № лабораторної роботи; у нижньому – прізвище студента, який виконував лабораторну роботу та прізвище викладача, який її перевіряв.
 5. Включити панель інструментів Рисование, якщо вона виключена. (натиснути Вид, Панели инструментов і тоді поставити P навпроти панелі інструментів Рисование).
 6. Продивитись спливаючі підказки кожного інструмента.
 7. Знайти значок Надпись і клацнути на ньому мишкою.
 8. Створити візитку зі своїми даними, використовуючи різні шрифти. Наприклад:

 

 
 


 

 

 1. Відкрити колекцію картинок Microsoft Office за допомогою кнопки Добавить картинку і вставити картинку в свій документ. Наприклад:

 1. Намалювати пряму лінію, скопіювати її, поміняти товщину і вигляд лінії за допомогою кнопки Тип лінії. Наприклад:

       
   
 
 

 


 1. Намалювати стрілку і проробити ті ж дії, що і з прямою.

Наприклад:


 1. Створити об’ємну фігуру засобами панелі Рисование. (Створити прямокутник, потім надати йому об’єм і поекспериментувати з кнопкою Стиль тени)

 
 

 


 1. Створити текстовий надпис використовуючи кнопку Добавить объектWordArt. Поміняти колір і контур шрифта. Наприклад:

 1. Створити малюнок типу:

 

 


 1. Згрупувати даний малюнок.
 2. Створити блок-схему:

 
 

 


 1. Записати готовий документ на диск в папку з назвою групи (підпапка з вашим прізвищем) назвавши файл „Лаб-4”.
 2. Покликати викладача для оцінювання роботи.
 3. Закрити текстовий редактор Word.
 4. Завершити роботу на комп’ютері.
 5. Виключити ПЕОМ.

Запитання для контролю

1. З якою метою був створений текстовий редактор Word?

2. Які можливості забезпечує текстовий редактор Word?

3. Які є панелі інструментів? Яке їх призначення і суть? Які дві панелі інструментів з’являються на екрані за замовчуванням?

4. Як можна вибрати спосіб оточення таблиці текстом?

5. Що відбувається з текстом при вилученні, вирізанні або копіюванні?

6. Призначення колонтитулів.

7. Розкажіть про можливості створення таблиць в Word, редагування і сортування даних в цих таблицях.

8. Якими способами можна змінити розміри рядків і стовпців у таблиці?

9. Для чого служить режим попереднього перегляду документа?

10. Яка панель інструментів призначена для роботи з графічними об’єктами?

11. На якій панелі знаходиться значок для увімкнення/вимкнення панелі інструментів Рисование?

12. Як можна видалити малюнок в Word?

13. Як згрупувати розрізнені графічні об’єкти?

14. Як змінити контур оточення об’єкта текстом?

15. Яка панель інструментів автоматично з’являється при виділенні об’єкта WordArt?

16. Назвіть способи виклику діалогового вікна Властивості об’єкта.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал