Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Орталықтан сығылған элементтер есебi


Орталықтан сығылған элементтердiң берiктiк есебiн (13.1) формуласы бойынша жүргiзедi. Орталықтан сығылған элементтер орнықтылығын

(13.12)

формуласымен анықтайды, мұндағы - бойлық иілу коэффициенті, немесе , ал , мұнда - стержень иiлгiштiгi; - серпiмдiлiк модулi, - көлденең қиманың ауданы. Иiлгiштiк өте маңызды сипаттама, себебі - мәнi оған тікелей байланысты: .

Конструкция серпiмдiлiк сатысында жұмыс істесе, иiлгiштiкті өрнегімен, ал созымдылық сатысы жағдайында жұмыс істесе шартты иiлгiштiкті (қысқа, қатты стерженьдер үшiн) өрнегімен анықтайды. Жобалау тәжірибесінде бойлық иілу коэффициентін анықтауда есептеуді жеңілдету үшін арнайы кестелер құрылған.

Орталықтан сығылған элементтерді жобалауда келесі факторларды ескерген жөн: элемент орнықтылықтығы қаттылығы аз жазықтықта өтеді, сол себепті алдымен екі жазықтықтағы иілгішікті есептеу керек. Содан соң, олардың мәні азына байланысты коэффициентін анықтау керек.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал