Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хід та результати робити
Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Кафедра інформаційних систем і технологій

Звіт

з дисципліни системи управління базами даних

 

 

Лабораторна робота №6

Використання об’єкта

Запит для групової обробки даних

 

Група КН-І-І

Виконала: Обезюк В. В.

Викладач: Струневич Л. М.

 

Київ 2015

Завдання

1.Створити запит на вибірку із використанням групової функції Sum.

2.Створити запит на вибірку із використанням декількох групових функцій

3.Включити умови відбору у груповий запит

Хід та результати робити

Вправа 6.1 Створення запиту на вибірку із використанням групової функції Sum.

За допомогою запитів можна не лише знаходити в таблицях записи, які відповідають певним умовам, але й обчислювати підсумкові значення певної групи значень. Для цього в конструкторі запитів передбачено можливість використання групових операцій, які за замовчуванням не відображаються на бланку запиту. Якщо в меню Вигляд або контекстному меню вибрати вказівку Групові операції, то у бланку запиту з'явиться додатковий рядок з такою ж назвою. При цьому відбувається автоматичне групування значень кожного поля, але результат не відображається. Якщо ж потрібно виконати підсумкові обчислення для утворених груп, то у відповідному полі замість значення Групування треба застосувати одну з дев'яти можливих групових операцій або додаткові можливості Вираз та Умова. Таким чином даний вид запитів дає можливість аналізувати та виконувати необхідні розрахунки з певною групою записів.

Задача. Визначити сумарну вартість нових запасних частин, що були видані на автомобіль (гаражний номер задається параметрично) за період (дата початку й кінця періоду задаються параметрично) стосовно видів ремонту.

Порівнюючи дану задачу із запитом Підсум варт витр на авт, можна зробити висновок, що дана вправа є продовженням обробки попереднього запиту. Відмінність полягає у тому, що деякі поля із попереднього запиту є зайвими і також необхідно підсумувати значення поля Вартість деталей.

Тому створюємо новий запит на вибірку однак необхідні поля обираємо із попередньо створеного запиту.

 

Рис.1 Конструктор створення нового запиту

 

Після цього переносимо необхідні нам поля і переходимо на вкладку Конструктор у вікно Приховати чи показати та натискаємо на кнопку Групові операції. Після цього відповідна команда з’являється і бланку запиту. Відкриваємо її і обираємо необхідну нам операції та виконуємо запит. Зберігаємо запит під назвою Підсум варт витр на авт. 

 

Рис.2 Таблиця результатів запиту

 

Вправа 6.2 Створення запиту на вибірку із використанням декількох групових функцій

Задача. Визначити сумарну вартість нових запасних частин, що були видані на кожний із автомобілей автоколони АТП за період (дати початку й кінця періоду задаються параметрично). у порядку збільшення гаражних номерів. Гаражні номери автоколони включають серію послідовних номерів, що задаються параметрично, як мінімальний і максимальний гаражні номери. Крім того, слід визначити середню вартість виданої номенклатури.

Аналізуючи вправу можемо зробити висновок, що вона є продовженням обробки запиту Витрати на автомобілі за період (який створюємо аналізуючи рисунки 5.6 та 5.7). Подальша обробка полягає у групуванні витрат на деталі стосовно гаражних номерів автомобілів у порядку їх збільшення і у підсумку значень поля Вартість деталей на основі функції Sum, а також у знаходженні середнього значення цього ж поля на основі функції Avg.

Рис.3 Конструктор створення запиту

 

Далі переносимо необхідні поля, переходимо на вкладку Конструктор у вікно Приховати чи показати та натискаємо на кнопку Групові операції. Після цього відповідна команда з’являється і бланку запиту. Відкриваємо її і обираємо необхідну нам операції, однак вже не по одному а по двох полях та виконуємо запит.

Рис.4 Результати виконання запиту

 

Виконавши даний запит ми провели такі типові процедури обробки БД при виконанні запиту я фільтрація та обробка даних іншого запиту та проведення операцій над ними. 

Вправа 6.3 Включення умов відбору у груповий запит

Задача. Визначити сумарну вартість нових запасних частин, які перевищують суму у 10,0 грн. , і яки були видані на кожний із автомобілів автоколони АТП за період (дати початку й кінця періоду задаються параметрично) у порядку збільшення гаражних номерів. Гаражні номери автоколони включають серію послідовних номерів, що задаються параметрично, як мінімальний і максимальний гаражні номери.

Порівнюючи задачу п.3 Вправи 6.2 із задачею Вправи 6.3 можна зробити висновок, що задача Вправи 6.3. є подальшою обробкою результуючої таблиці запиту Витрати на автомобілі за період. Таким чином створюємо запит на вибірку. Обираємо за джерело даних запит Витрати на автомобілі за період. Далі переносимо необхідні поля, переходимо на вкладку Конструктор у вікно Приховати чи показати та натискаємо на кнопку Групові операції. Після цього відповідна команда з’являється і бланку запиту. Відкриваємо її і обираємо в першому полі групову операцію, а в іншому Умову далі в Умову відбору вводимо необхідне значення.

Рис.5 Конструктор створення запиту

 

Запускаємо запит на виконання та отримуємо результат.

Рис.6 Результати виконання запиту

 

Виконавши даний запит ми провели такі типові процедури обробки БД при виконанні запиту я фільтрація та обробка даних іншого запиту та проведення операцій над ними з накладанням умови.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал