Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток В. Вихідні дані для виконання завдання № 5
Додаток А

Вихідні дані для виконання завдання № 5

 

Показники     Варіанти
1 .Первісна вартість об'єкту, тис.грн. 255,4 456,8 321,6 244,6 325,9 147,6 228,2 652,6 335,8 623,2 385,5 485,1 323,5 344,5 155,4
2.Ліквідаційна вартість об'єкту (у % до первісної) 5,5 4,4 5,6 4,8 4,7 5,4 5,2 5,1 5,3 5,1 4,9 4,8 4,5
3. Термін корисного використання об'єкту, роки
4. Обсяг випуску продукції в 1-й рік, тис.од.
5. Річні витрати на ремонт (у % до первісної вартості)
                                 
Показники     Варіанти
27 .
1 .Первісна вартість об'єкту, тис. грн. 254,6 244,2 422,2 280,5 333,3 277,7 288,8 299,9 345,4 365,3 298,9 229,6 307,2 202,3
2.Ліквідаційна вартість об'єкту (у % до первісної) 5,1 4,7 3,9 5,2 5,6 5,3 5,8 5,7 6,1 3,8 4,2 4,5 4,6 4,1 5,7
3. Термін корисного використання об'єкту, роки
4, Обсяг випуску продукції в 1-й рік, тис.од.
5. Річні витрати на ремонт (у % первісної вартості вартості)

 

Продовження дод. А

 

 


Додаток В

Вихідні данні для виконання індивідуального завдання №2

 

Показники Варіанти
1 .Випуск продукції, тис.т
2.Собівартість продукції (грн./т) у т.ч: - матеріальні витрати. 152,4 70 160,8 74 138,6 100 148,4 105
3.Інтервал постачання днів; - матеріалів; - інструментів                    
4Час знаходження у дорозі, днів: - матеріалів; - інструментів           б          
5. Час документообороту, днів: - матеріалів; - інструментів                    
б.Тривалість підготовчих операцій, днів: - матеріалів; - інструментів                    
7.Тривалість виробничого циклу , днів
8.3міна тривалості виробничого циклу, дн. зм.3 зм.4 зб.2 зм.5 зм.1 зм.З зб.З зм.2 зб.4 зм.4
9.Норма запасу готової продукції на складі, днів
10.Витрати майбутніх періодів, не погашені на початок розрахункового періоду, тис.грн б
11. Витрати майбутніх періодів розрахункового періоду, тис.грн б
12. Витрати майбутніх періодів, що будуть включені у собівартість продукції у розрахунковому періоді, тис.грн
13. Норма витрачання інструменту, шт. / тис.т ЗО
14. Ціна одиниці інструменту, грн./ шт. 1,5 2,0 2,0 2,3 1,8 2,5 2,3 1,7 3,0 3,0

Для всіх варіантів: тривалість інтервалу постачання в результаті зміни постачальника зменшиться на 3 дні  

Показники Варіанти
1 .Випуск продукції, тис. т
2.Собівартість продукції (грн./т) у т.ч: - матеріальні витрати. .238 120 240,6 105 270,3 180 105,2 65 87,6 50,4 89,7
3.Інтервал постачання днів; - матеріалів; - інструментів                    
4Час знаходження у дорозі, днів: - матеріалів; - інструментів                    
5. Час документообороту, днів: - матеріалів; - інструментів                      
б.Тривалість підготовчих операцій, днів: - матеріалів; - інструментів                    
7.Тривалість виробничого циклу , днів
8.3міна тривалості виробничого циклу, дн. зм.З Зб.4 зб.2 зб.З зм.З зм.5 зб.2 зм.4 зм.8 зм.З
9.Норма запасу готової продукції на складі, днів
10.Витрати майбутніх періодів, не погашені на початок розрахункового періоду, тис. грн
11. Витрати майбутніх періодів розрахункового періоду, тис. грн
12. Витрати майбутніх періодів, що будуть включені у собівартість продукції у розрахунковому періоді, тис. грн
13. Норма витрачання інструменту, шт. / тис. т
14. Ціна одиниці інструменту, грн./ шт. 3,5 2,5 2,0 2,0 3,2 2,5 .3,0 3,0 3,5 3.5
                       

Продовження дод. В

Для всіх варіантів: тривалість інтервалу постачання в результаті зміни постачальника зменшиться на 3 дні

 

Показники     Варіанти
1 .Випуск продукції, тис.т
2.Собівартість продукції (грн./т) у т.ч: - матеріальні витрати. 150,4 280,5 75,4 30,5 85,2 55,3 130,7 126,4
3.Інтервал постачання днів; - матеріалів; - інструментів                      
4Час знаходження у дорозі, днів: - матеріалів; - інструментів                      
5. Час документообороту, днів: - матеріалів; - інструментів                            
б.Тривалість підготовчих операцій, днів: - матеріалів; - інструментів                      
7.Тривалість виробничого циклу , днів
8.3міна тривалості виробничого циклу, дн. зм.4 зб.2 зм.4 зб.3 зм.3 зм.4 зб.2 зм.2 зб.2 зм.4
9.Норма запасу готової продукції на складі, днів
10.Витрати майбутніх періодів, не погашені на початок розрахункового періоду, тис.грн
11. Витрати майбутніх періодів розрахункового періоду, тис.грн
12. Витрати майбутніх періодів, що будуть включені у собівартість продукції у розрахунковому періоді, тис.грн
13. Норма витрачання інструменту, шт. / тис.т
14. Ціна одиниці інструменту, грн./ шт. 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 1,7 1,7 2,5 2,5
                         

Продовження дод. В

Для всіх варіантів: тривалість інтервалу постачання в результаті зміни постачальника зменшиться на 3 дні

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.04 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал