Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За 2013 рік


Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

 

(Звіт про фінансові результати)

 

за 2013 рік

 

      (тис.грн.)  
Найменування статті Примітки 2013 рік 2012 рік  
         
 
Процентні доходи  
Процентні витрати ( 32372) (29528)  
Чистий процентний дохід /(Чисті    
процентні витрати)    
       
Комісійні доходи  
Комісійні витрати ( 320) (213)  
Результат від операцій з цінними   (5)  
паперами в торговому портфелі банку    
       
Результат від переоцінки інших        
фінансових інструментів, що    
обліковуються за справедливою вартістю    
з визнанням результату переоцінки через        
прибутки або збитки        
Результат від продажу цінних паперів у    
портфелі банку на продаж    
       
Результат від операцій з іноземною    
валютою    
       
Результат від переоцінки іноземної   ( 69) ( 85)  
валюти    
       
Результат від переоцінки об"єктів   ( 5)  
інвестиційної нерухомості    
       
Відрахування до резерву під знецінення 8, 9 ( 8) ( 3123)  
кредитів та коштів в інших банках        
Знецінення цінних паперів у портфелі  
банку на продаж  
       
Відрахування до резервів за ( 77)  
зобов’язаннями  
       
Інші операційні доходи  
Адміністративні та інші операційні ( 24973) ( 25576)  
витрати  
       
Прибуток/(збиток) до оподаткування    
       
Витрати на податок на прибуток ( 687) ( 91)  
Прибуток/(збиток) від діяльності, що    
триває    
       
Прибуток/(збиток) за рік    
       


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал