Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За допомогою двофакторної моделі


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

ТЕМА: КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ ЙОГО БАНКРУТСТВА

завдання: Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за допомогою Z-рахунку Альтмана (табл. 8.1), двофакторної моделі (табл. 8.2), моделей Спрінгейта (табл. 8.3), Ліса (табл. 8.4) та Таффлера (табл. 8.5).

Z-рахунок Альтмана:

Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 1,0Х5

де Z- інтегральний показник рівня погрози банкрутства;

Х1 - відношення власного оборотного капіталу до суми всіх активів підприємства;

Х2 - відношення нерозподіленого прибутку до суми всіх активів;

Х3 - рівень прибутковості активів;

Х4- коефіцієнт фінансового ризику;

Х5 - коефіцієнт оборотності активів.

Таблиця 8.1

Оцінювання ймовірності банкрутства ________________________

За допомогою Z рахунку Альтмана

Назва показника Коефіцієнт вагомості Значення показника Узагальню-ючий результат
200__р. 200__р. 200__р.
Частка оборотного капіталу в активах підприємства          
Співвідношення нерозподіленого прибутку та активів          
Співвідношення прибутку від реалізації та активів          
Відношення ринкової вартості акцій до позикового капіталу підприємства          
Оборотність активів          
Значення Z рахунку х х х х  

Двофакторна модель оцінки ймовірності банкрутства підприємства:

 

Z = - 0,3877 – 1,0736 • Кпл + 0,0579 • Кпз

 

де Кпл – коефіцієнті поточної ліквідності (покриття);

Кпз– відношення позикових засобів до валюти балансу (коефіцієнт заборгованості).

Якщо Z < 0 – ймовірно, що підприємство залишиться платоспроможнім; при Z > 0 – прогнозують банкрутство.

Таблиця 8.2

Оцінювання ймовірності банкрутства _________________________

за допомогою двофакторної моделі

Назва показника Коефіцієнт вагомості Значення показника Узагальню-ючий результат
200__р. 200__р. 200__р.
Вільна складова моделі          
Коефіцієнті поточної ліквідності (покриття)          
Відношення позикових засобів до валюти балансу          
Значення Z рахунку х х х х  

 Модель Спрінгейта:

 

Z = 1,03 • A + 3,07 • B + 0,66 • C + 0,4 • D

де A – співвідношення робочого капіталу та загальної вартості активів;

B – рентабельність активів;

C – співвідношення прибутку до сплати податків та короткострокової заборгованості;

D – оборотність активів.

Якщо Z < 0,862 – підприємство є потенційним банкрутом.

Таблиця 8.3mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал