Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутність, мета та функціональні цілі економічної безпеки підприємства


За ринкових умов господарювання вирішальне значення має економічна безпека всіх суб’єктів підприємницької діяльності.

Економічна безпека підприємства – це такий стан виробничо-комерційної діяльності підприємства, при якому забезпечується дотримання його стійких економічних інтересів і гарантується найбільш ефективне використання виробничих ресурсів (капіталу, персоналу, інформації, техніки і технології) для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам.

Рівень економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки ефективно його менеджери здатні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.

Джерелами негативних впливів на економічну безпеку можуть бути:

1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб’єктів господарювання (органів державної влади, міжнародних організацій, підприємств-конкурентів);

2) різноспрямованість економічних інтересів держави, регіонів і підприємств;

3) негативні явища в роботі підприємства (високий рівень зношення активної частини основних засобів, значна дебіторська і кредиторська заборгованість, низький рівень зацікавлення працівників у покращенні роботи підприємства);

4) збіг об’єктивних обставин (стан ринкової кон’юнктури, наукові відкриття та технологічні розробки, форс-мажорні обставини тощо).

Головна мета економічної безпеки підприємстваполягає в тому, щоб гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціонування сьогодні і високий потенціал розвитку в майбутньому.

До основних функціональних цілей економічної безпеки належать:

– забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості та незалежності підприємства;

– забезпечення технологічної незалежності і досягнення високої конкурентоспроможності технічного потенціалу суб’єкта господарювання;

– досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та ефективної організаційної структури управління підприємством;

– досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу, належної ефективності корпоративних НДДКР;

– мінімізація руйнівного впливу підприємства на навколишнє середовище;

– якісний правовий захист усіх аспектів діяльності підприємства;

– надійне забезпечення безпеки персоналу підприємства, його капіталу і майна, а також комерційних інтересів;

– забезпечення захисту інформації, комерційної таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи підрозділів підприємства.

Основними принципами забезпечення економічної безпеки підприємства є:

1. Забезпечення економічної безпеки підприємства повинно здійснюватися на основі законних методів та інструментів.

2. Збалансованість економічних, фінансових та майнових інтересів підприємства в особі його власників і керівництва.

3. Моніторинг реальних та потенційних загроз економічній безпеці підприємства і розробка заходів щодо уникнення виявлених загроз.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал