Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Економічне районування України
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

САМОСТІЙНА РОБОТА

(письмово)

1. Надати визначення понять «агломерація», «анклав», «ексклав».

2. Кластери галузей М. Портера.

3. Теорія полюсів росту Ф. Перру.

4. Теорія розвитку Т. Мальтуса.

5. Територіально-виробничі комплекси за М.М. Колосовським.

6. Теорії абсолютних і порівняльних переваг А. Сміта та Д. Рікардо.

7. Теорія Хекшера-Оліна (Е. Хекшер, Б. Олін).

8. Теорія просторової організації А. Льоша.

9. Оптимальне розміщення промислових підприємств Е. Гувера.

10. Розташування підприємств за М. Грінхатом.

 

ЕСЕ

(спільна праця)

Тематика есе: Порівняльний аналіз економічного розвитку двох сусідніх регіонів (на вибір студента).

Адміністративне районування України


 1. АР Крим
 2. Вінницька обл.
 3. Волинська обл.
 4. Дніпропетровська обл.
 5. Донецька обл.
 6. Житомирська обл.
 7. Закарпатська обл.
 8. Запорізька обл.
 9. Івано-Франківська обл.
 10. Київська обл.
 11. Кіровоградська обл.
 12. Луганська обл.
 13. Львівська обл.
 14. Миколаївська обл.
 15. Одеська обл.
 16. Полтавська обл.
 17. Рівненська обл.
 18. Сумська обл.
 19. Тернопільська обл.
 20. Харківська обл.
 21. Херсонська обл.
 22. Хмельницька обл.
 23. Черкаська обл.
 24. Чернігівська обл.
 25. Чернівецька обл.

Економічне районування України

1. Столичний (Київська, Чернігівська, Житомирська обл.)

2. Північно-Східний (Харківська, Полтавська, Сумська обл.)

3. Донецький (Донецька, Луганська обл.)

4. Придніпровський (Запорізька, Дніпропетровська обл.)

5. Центральний (Кіровоградська, Черкаська обл.)

6. Подільський (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська обл.)

7. Карпатський (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька обл.)

8. Північно-Західний (Поліський) (Волинська, Рівненська обл.)

9. Причорноморський (Одеська, Миколаївська, Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)


Зразковий план:

а) Аналіз об’єктивних факторів розвитку регіонів (загальна оцінка економіко-географічного положення регіону; економічна оцінка природних умов і ресурсів регіону; характер освоєння; щільність населення й характер розселення, досягнутий рівень загального економічного розвитку; структура й рівень розвитку господарства регіонів; місце регіонів у загальній системі територіальної організації країни);

б) Аналіз суб’єктивних факторів економічного розвитку регіонів (насиченість і повнота законодавчої бази економічного розвитку регіонів, обрана модель економічного розвитку регіонів);

в) Дослідження регіональної економічної ситуації (внесок регіонів у ВВП країни, показники динаміки виробництва, ринку праці, інвестиційній активності, зовнішньоекономічній діяльності);

г) Резюме про сучасний характер економічного розвитку двох обраних сусідніх регіонів і про те, завдяки яким факторам він відбувається, про характер детермінованості економічних і соціальних процесів у регіонах і про рівень соціально-економічного розвитку регіону.Спеціальні вимоги до змісту есе з курсу «Регіональна економіка»:

а) оформлення – титульний аркуш, план, список літератури;

б) список літератури – повинен містити не менш 5 найменувань джерел, використаних при написанні роботи. Обов’язковим є наявність у ньому статистичних джерел. Джерела мережі Інтернету повинні вказуватися з адресами й назвами відповідних сайтів;

в) структурованість – робота повинна мати розділи в чіткій відпоідності до плану;

г) у тексті есе повинні бути проаналізовані показники у динаміці, які відображають рівень розвитку двох обраних сусідніх регіонів, і зіставлені об’єктивні й суб’єктивні фактори їх розвитку;

д) висновок – робота повинна містити короткі резюме по виділених розділах і загальний висновок у її закінченні про сучасний характер економічного розвитку двох обраних сусідніх регіонів і про те, завдяки яким факторам він відбувається;

е) додаток – виносяться необхідні для ілюстрації і пояснення тексту статистичні й розрахункові таблиці, графіки, схеми, діаграми, малюнки;

ж) обсяг есе – не повинен перевищувати 10 сторінок машинописного тексту.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал