Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Заняття №3


Тема. Особливості будови хребців поперекового, крижового та хвостового відділів хребетного стовпа.

Мета заняття. Забезпечити засвоєння загальних закономірностей та характерних особливостей будови хребців поперекового, крижового та хвостового відділів хребетного стовпа.

Матеріальне забезпечення. Поперекові, крижові та хвостові хребцірізних видів тварин, скелети різних видів тварин, схеми, таблиці.

Методичні особливості викладання та підходи до вивчення матеріалу під час лабораторного заняття під керівництвом викладача.

Під час викладення матеріалу акцентувати увагу, що поперековий відділ хребетного стовпа передає імпульси руху від тазових кінцівок та крижового відділу тулуба на грудний, а також формує остов дорсальної стінки черевної порожнини. В зв’язку з таким функціональним значенням він повинен бути міцним, обширним і відносно рухливим.

Поперековий відділ хребетного стовпа утворений поперековими хребцями, під час вивчення будови яких необхідно звертати увагу на наступні характерні ознаки:

1. масивні пластинчасті поперечнореберні відростки, які поставлені майже горизонтально (розташовані у фронтальній площині);

2. масивні тіла з плоскими голівкою і ямкою;

3. пластинчасті остисті відростки.

Далі звернути увагу, що крижовий відділ хребетного стовпа передає імпульси руху від тазових кінцівок на тулуб, формує остов дорсальної стінки тазової порожнини, тому він повинен бути особливо міцний. Звідси випливає характерна особливість крижових хребців вони зростаються між собою, утворюючи єдину крижову кістку.

Хвостовий відділ самий рухомий (в цілому, а не за окремими кістками) відділ хребетного стовпа, представлений хвостовими хребцями. Відмітити, що хвостові хребці в каудальному напрямі підлягають різному ступеню редукції. Характерні деталі будови (тіло, голівка, ямка, дуга, остисті, поперечнореберні і суглобові відростки) є лише на перших хребцях. Поступово в каудальному напрямку дужка зникає, а разом із нею відростки і хребетний канал, від хребців залишаються лише тіла з невеликими горбками замість редукованих частин.

Зміст і послідовність самостійної роботи студентів за темою

Під час вивчення особливостей будови поперекових хребців, насамперед, зверніть увагу на їх характерні особливості, а саме масивні поперечнореберні відростки, які поставлені у фронтальній площині, масивні тіла з плоскими голівкою і ямкою, а також пластинчасті остисті відростки. Знайдіть соскоподібні відростки, що знаходяться на краніальних суглобових відростках.

Далі приступіть до вивчення особливостей будови крижових хребців, згадайте, що вони зростаються між собою і утворюють крижову кістку. Відзначте, що тіла їх у каудальному напрямі зменшуються і відокремлюються одне від одного поперечними лініями та міжхребцевими крижовими отворами, котрі відкриваються на вентральній поверхні кістки як вентральні крижові отвори (тазові крижові отвори), а на дорсальній – як дорсальні крижові отвори. Далі в ділянці перших сегментів знайдіть крила крижової кістки, що утворилися в результаті зрощення поперечнореберних відростків, а в каудальному напрямі – її бічні частини. На латеральній (дорсо-латеральній) поверхні крил виділіть вушкоподібні суглобові поверхні, що служать для з’єднання з крилами клубової кістки. Знайдіть середній крижовий гребінь, який утворений зрощеними остистими відростками, а з боків від нього – латеральні гребені, що утворені зрощеними суглобовими відростками. Відмітьте, що передній край тіла першого хребця, що випинається краніально називається мис або промонторіум.

Наприкінці розгляньте хвостові хребці та відмітьте різну ступінь їх редукції залежно від положення в хвостовому відділі хребетного стовпа. На перших хребцях знайдіть класичні деталі – тіло, голівку, ямку, дужку, остисті, поперечнореберні і суглобові відростки. Далі відмітьте, що каудальному напрямі дужка зникає, а разом із нею відростки і хребетний канал, від хребців залишаються лише тіла з невеликими горбками замість редукованих частин.

Питання для самоконтролю:

1.За якими характерними ознаками будови виділяють поперекові хребці?

2. Які особливості будови має крижовий відділ хребетного стовпа?

3. Яку будову має крижова кістка?

4. Як змінюється будова хвостових хребців у каудальному напрямі?

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.