Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДОДАТКОВА. 7. Алаев Е.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический справочник
 

7. Алаев Е.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический справочник. - М., 1993. – 342 с.

8.Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера . – М., 2002.- 567 с.

9. Горев Л.Н., Дорогунцов С.И., Хвесик М.А. Оптимизация экосред. Кн. 1. – Оценка и процессы .– К.: Наукова думка, 1997. – 538с.

10. Горев Л.Н., Дорогунцов С.И., Хвесик М.А. Оптимизация экосред. Кн. 2. – Прогнозирование и оптимизация. – К.: Наукова думка, 1997. – 558 с.

11. Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Фащевський М.І. та ін. Продуктивні сили економічних районів України. – К: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2000. – 517с.

12. Дорогунцов С.І., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Теорія розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. Навч.посіб. – К.: “Стафед-2”, 2001. – 144с.

13. Дорогунцов С.І., Ральчук О.М. Управління техногенно-екологічною безпекою у парадигмі сталого розвитку. – К.: Наукова думка, 2001. – 172 с.

14. Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України. – К.: Ака-демвидав, 2002. – 368 с.

15. Колосовский Н. Н. Теория экономического районирования. – М: Мысль, 1969. – 335 с.

 

16. Лишиленко В.І. Регіональна економіка: підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 384 с.

17. Манів З.О., Луцький І.М., Манів С.З. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. –. С. 562.

18. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь, 1994. – 450с.

19. Регіональна економіка: Підручник / Жук М.В. – К.: ВЦ “Академія”, 2008. – 416 с.

20. Регіональна економіка та природокористування / за ред. Голікова А.П.: Навч. посіб. – К: Центр учбової літератури, 2011. – 352 с.

21. Реймерс М.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. -М.: Мысль. 1990. - 637 с.

22. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь, 1994. – 450 с.

23. Регіональна економіка та природокористування / за ред.. Голікова А.П.: Навч. Посіб. - К: Центр учбової літератури, 2011. – 352 с.

24. Стеченко Д.М. Розміщення і регіональний розвиток. – К., 1999.

25. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. Навч.посіб. – К.: Вікар, 2001. – 377 с.

26. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: навчальний посібник- К.: Вища школа, 2000.

27. Томпсон А., Формби В. Економіка фірми. - М.: ЗАТ «Вид. БІНОМ», 1998.

28. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / С.І. Дорогунцов, Б.М. Данилишин, Л.Г. Чернюк та ін. – К.: РВПС України НАН України, 1998. – т.1. – 163 с.; т.2 – 117 с.

29. Флюд І.В. Теорія міжнародної торгівлі: екологізація поглядів // Економіка та держава. – 2009. - №4. – С. 38-41.

30. Хвесик М.А. Загоровська І.З. Еколого-економічні особливості водного фактора у прогнозуванні розвитку продуктивних сил // Економіка АПК. – 2000. - №9. – С. 11-14.31. Хвесик М.А., Збагерська Н.В. Економічна оцінка природних ресурсів: основні методологічні підходи. – Рівне: Вид-во РДТУ, 2000. – 194 с.

32. Чернюк Л.Г., Д.В. Клиновий „Розміщення продуктивних сил України". Навчальний посібник. - Київ: ПУЛ, 2002.- 470 с.

33. Шомпол О. Загальнотеоретичні засади правових форм удосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов’язань // Юридична Україна. – 2009. - №7. – С. 95-101.

34. Шомпол О. Поняття “вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку” в контексті міжнародно-правових зобов’язань // Юридична Україна. – 2009. - №1. – С. 82-87.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал