Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, які належать
__________________, керівник підприємства _______________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

надалі "Товариство", з одного боку, і працівник ______________________________(відділу, секції, складу)

(прізвище, ім'я та по батькові)

надалі працівник, з іншого боку, уклали дану угоду про наступне:

1."Працівник", що обіймає посаду _________________________або виконує

роботу, безпосередньо пов'язану із______________________________________ _________________________________________________________________________

(збереження, обробка, продаж (відпуск), перевезення або використання в процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей)

приймає на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження довірених йому підприємством матеріальних цінностей і у зв'язку з викладеним зобов'язується:

а) дбайливо ставитися до переданих йому на зберігання або інших цілей матеріальних цінностей підприємства і вживати заходи для попередження збитків;

б) своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених йому матеріальних цінностей;

в) вести облік, складами і передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та залишки довірених Йому матеріальних цінностей;

г) брати участь в інвентаризації довірених йому матеріальних цінностей.

2. Товариство зобов'язується:

а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальної праці і забезпечення повного збереження довірених йому матеріальних цінностей;

б) знайомити працівника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за збитки, нанесені підприємству, а також з чинними інструкціями, нормативами та правилами зберігання, приймання, обробки, продажу (збуту), перевезення або використання в процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей

в) проводити у встановленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей

3. У випадку незабезпечення з вини працівника збереження довірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству, та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства.

4.Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо збитки завдані не з його вини.

Дія цього Договору розповсюджується на весь час роботи з довіреними працівникові матеріальними цінностями товариства.

5. Цей Договір складено у двох примірниках, з яких перший знаходиться у керівника товариства, а другий у працівника.

 

Реквізити сторін Договору Підписи сторін Договору

 

Керівник підприємства _________________________

Працівник __________________________

ТОВ «ВКХП № 2»

Витяг

Графік документообігу


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал