Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шум, ультразвук та інфразвук. Шум — будь-який небажаний звук, котрий заважає


Шум — будь-який небажаний звук, котрий заважає. Виробничим шумом називається шум на робочих місцях, на дільницях або на територіях підприємств, котрий виникає під час виробничого процесу.

Наслідком шкідливої дії виробничого шуму можуть бути професійні захворювання, підвищення загальної захворюваності, зниження працездатності, підвищення ступеня ризику травм та нещасних випадків, пов'язаних з порушенням сприйняття попереджувальних сигналів, порушення слухового контролю функціонування технологічного обладнання, зниження продуктивності праці.

За характером порушення фізіологічних функцій шум поділяється (на такий, що • заважає (перешкоджає мовному зв'язку), І подразнювальний (викликає нервове напруження і внаслідок цього — зниження працездатності, загальну перевтому), шкідливий (порушує І фізіологічні функції на тривалий період і викликає розвиток хронічних І захворювань, котрі безпосередньо або опосередковано пов'язані зі (слуховим сприйняттям, погіршення слуху, гіпертонію, туберкульоз, (виразку шлунку), травмуючий (різко порушує фізіологічні функції (організму людини).

Шум як фізичне явище — це коливання пружного середовища. Він (характеризується звуковим тиском як функцією частоти та часу. ІЗ фізіологічної точки зору шум визначається як відчуття, що (сприймається органами слуху під час дії на них звукових хвиль в діапазоні (частот 16 — 20000 Гц. Загалом шум — це безладне поєднання звуків (різної частоти та інтенсивності.

 

АКУСТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ

Звуковими хвилями називаються коливні збурення, що поширюються від джерела шуму в навколишнє середовище.

Довжина хвилі — це відстань, котру проходить звукова хвиля протягом періоду коливання (відстань між двома сусідніми шарами повітря, що мають однаковий звуковий тиск, виміряний одночасно).

В ізотропному середовищі довжина хвилі прямо пропорційна швидкості поширення звукових хвиль С (для повітря С=340 м/с при 1=20 °С) і обернено пропорційна частоті коливань /, Гц

Швидкість звуку залежить від фізичних властивостей тіла (густини, ужності тиску тощо), в котрому поширюється звук та від температури. повітрі збільшення швидкості складає 0, 6 м/с при підвищенні вмператури на 1 °С.

Частота коливань / — число коливань за одну секунду. Одне пивання за секунду — 1 Гц. Октавна смуга частот — смуга в котрій

При розташуванні джерела на одній площині (на підлозі, стіні, біля екрана, котрий відбиває звукові хвилі) Ф=2, поряд з двогранним кутом Ф=4, поряд з тригранним — Ф=8.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.