Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Колонтитули


Урок 9 (продовження)

РОБОТА З КОЛОНТИТУЛАМИ. СТИЛІ. ШАБЛОНИ

ПЛАН

1. Колонтитули

2. Стилі

3. Створення та використання шаблонів

Колонтитули

Колонтитулом називається область у верхній чи нижній частині сторінки, призначена для розміщення спеціальної інформації. Найчастіше всередині колонтитулів розміщають номера сторінок, назви розділів ім'я автора і т.п при створенні книг і великих документів. Іншими словами, будь-яка інформація, що повинна повторюватися на ряді сторінок, міститься в колонтитулі. При бажанні там можна розмістити і малюнок, але його розмір повинний відповідати розміру колонтитула: висота не занадто велика, а ширина не більше ширини сторінки.

У WORD існує поняття колонтитулів:

· першої сторінки (інколи на першій сторінці документу, наприклад, титульній, не повинно бути ніяких підписів, то у такому випадку встановлюють колонтитул першої сторінки у якому нічого не вводять, а починаючи з другої сторінки вводять колонтитули);

· парних та непарних сторінок (у книгах часто на парних сторінках, наприклад, друкують назву книги, розділу, а на непарних – прізвище автора);

· верхній і нижній колонтитули.

Щоб вставити колонтитул слід виконатикомандуВставка/Колонтитулы, вибрати верхній чи нижній колонтитули (рис. 1). Якщо ви не знайшли серед готових зразків колонтитулів потрібний, то викличте команду Изменить верхний колонтитул або Изменить нижний колонтитул, що розміщуються відповідно в меню кнопки Верхний колонтитул або Нижний колонтитул. Після її виклику відобразиться вкладка Работа с колонтитулами.

На ній містяться інструменти для модифікації колонтитулів. Найчастіше використовують такі:

- номер сторінки;

- дата та час;

- засоби вставлення зображень;

- можливість задавати парні та непарні сторінки;

- експрес-частини — інші готові елементи, які можна вставляти в колонтитули.

Відступ до колонтитулу можна вибрати на стрічці Работа с колонтитулами у розділі Положение або задати командою Файл®Параметры страницы у вкладинці Источник бумаги (рис.2), де вказують відстань до верхнього та нижнього колонтитулів.

Для встановлення парності та непарності колонтитулів потрібно вибрати у стрічці Работа с колонтитулами у розділі Параметр ы або у діалоговому вікні Параметры страницы на вкладинці Источник бумаги.

В області вікна Различать колонтитул ы встановити прапорець парних і непарних сторінок або прапорець першої сторінки. Клацнути на кнопці ОК

Якщо потрібно зробити колонтитул так, щоб на першій сторінці був один текст (напиклад, фірмовий бланк), а наступні сторінки: на парній – назва фірми, на непарній - адреса фірми. То насамперед, потрібно задати у вікні Параметри сторінки Розрізняти колонтитули парних і непарних сторінок та першої сторінки, а після того вводити текст бланку.

Вставивши колонтитул MS Word переключиться в режим розмітки сторінки і покаже колонтитул поточної сторінки, ув'язнений у пунктирну рамку, що не друкується. Звичайний текст документа стає тьмяним, і з'являється панель інструментів Работа с колонтитулами. На цій стрічці у розділі Переход ы можна здійснювати переключення між різними колонтитулами поточної сторінки.

Ввести текст верхнього або нижнього колонтитула, використовуючи звичайні прийоми редагування Word.

По закінченні клацнути на кнопці Закрыть окно колонтитулов для повернення до тексту документа.

2. Стилі

Стиль – це сукупність шрифтів і атрибутів форматування, якій присвоєно ім’я. Замість того, щоб для кожного абзацу вибирати шрифти, задавати відстань між, величину відступів та інші параметри, можна об’єднати різні атрибути форматування в один стиль, а потім цей стиль застосувати до інших абзаців.

Призначення стилів – це полегшення роботи форматування шрифту, абзаців, що займає багато часу, а операція застосування стилю виконується не більше секунди.

Що дає застосування стилів?

§ при використанні стилів можна бути впевненим, що всі заголовки і абзаци будуть узгодженні один з одним;

§ якщо якийсь стиль не підходить, можна змінити його атрибути форматування, а це в свою чергу приведе до зміни зовнішнього вигляду всіх абзаців, до яких застосовано даний стиль;

§ стилі мають вагоме значення для тих, хто займається бізнесом. Фірма складає про себе гарне враження тоді коли всі записки, факси, рахунки, мають стандартний вигляд.

У WORD існує два типи стилів: стиль абзацу і стиль символів.

Стиль абзацу: можна застосувати як до тексту, так і до абзаців. Застосовується для встановлення відступів, міжрядкових інтервалів, шрифтів. При застосуванні стилю абзацу його параметри застосовуються до тексту абзацу, в якому знаходиться курсор.

Стиль символів: застосовується для тексту (тільки виділеного). У випадку складних комбінацій шрифтів, наприклад, для верхніх та нижніх індексів.

Створення стилю методом прототипів

1. Вибрати в якості моделі абзац, атрибути форматування якого потрібно втілити у новий стиль.

2. Розкрити список Стиль у розділі Стили (рис.2) і вибрати команду:

.

Microsoft Office Word 2007 пропонує вже готові стилі, що містяться в колекції стилів. За допомогою динамічного відображення змін можна побачити, якого вигляду набуде текст.

Застосування стилю до виділеного абзацу

Найпростіший спосіб застосувати стиль –– обрати його у колекції стилів. У ній містяться стилі, які використовують найчастіше. Помістити курсор у будь-якому місці абзацу до якого потрібно застосувати стиль. У меню Главная знайдіть область Стили та клацніть кнопку Дополнительно (рис.2). У меню стилів виберіть стиль, що найкраще підходить для абзацу. Абзац зміниться відповідно до ваших потреб відразу після того, як ви підтвердите вибір стилю.

Плаваюче вікно стилів

Стилі розміщені в меню Главная. Якщо потрібно, щоб спи­сок стилів був постійно відкритим, скористайтеся плаваючим вікном стилів. У разі частого застосування стилів варто використовувати саме це вікно (рис.3).

Вивівши на екран плаваюче вікно стилів, ви отримаєте доступ до стандартного набору стилів.

Зміна параметрів наявного стилю

Щоб змінити параметри наявного стилю, виконайте такі дії.

1. У плаваючому вікні стилів клацніть правою кнопкою миші назву стилю, який ви хочете змінити.

2. Оберіть у контекстному меню команду Изменить.

3. Після внесення необхідних змін клацніть OK, щоб підтвердити їх.

Створення стилю на основі відформатованого абзацу

Це одна з найпростіших операцій у роботі зі стилями.

1. Спочатку змініть формат текстового абзацу, застосувавши до нього параметри, що визначатимуть майбутній стиль.

2. Потім виділіть відформатований абзац за допомогою миші, після чого розкрийте меню стилів і в нижній його частині виберіть команду Зберегти виділений фрагмент як новий експрес-стиль. Відкриється діалогове вікно, в якому необхідно ввести ім’я стилю.

3. Введіть ім’я нового стилю і збережіть його, клацнувши кнопку OK.

 

3. Створення та використання шаблонів

 

Ще один спосіб спрощення процедури форматування — використання шаблонів. На відміну від стилю, окрім видів форматування, шаблон зазвичай включає певні ділянки тексту, які користувач просто доповнює своїми даними. Серед шаблонів, що входять в стандартний пакет Microsoft Word - шаблони для створення резюме, листів, факсів і ін. Шаблони можуть істотно прискорити підготовку документів різних типів. По замовчуванні Word завантажує шаблон Normal, і саме в нім працюють більшість користувачів програми. Щоб відкрити список шаблонів потрібно клацнути на кнопці Office і вибрати команду Создать. У вікні, що відкрилося (рис.79), перейти в розділ Установленные шаблоны. Користуватися шаблонами дуже просто: досить лише вибрати потрібний із списку і натискувати кнопку Создать. У кожному шаблоні є підказки по використанню. Це може бути коротка інструкція в кінці документа або ж написи типу «Тут впишіть назву Вашої фірми» в самому тексті. Всі подібні підказки необхідно замінити відповідним текстом. Шаблони можна використовувати цілком або частково.

Окрім шаблонів, які входять в постачання Word 2007, можна використовувати шаблони з сайту Microsoft (при цьому потрібне підключення до Інтернету). Для цього потрібно перейти в розділ області Microsoft Office Online (завантаження списку може зайняти деякий час), вибрати потрібний шаблон і натискувати кнопку Загрузить.

 

Завдяки шаблонам можна заощадити багато часу. Наприклад, якщо ви постійно працюєте з якою-небудь організацією і кожного разу вводите стандартне вітання, реквізити і т. д., зручно буде створити власний шаблон на основі будь-якого стандартного. Для цього задайте наступне:

1. Відкрийте документ, який служитиме шаблоном.

2. Клацніть на кнопці Office і виконайте команду Сохранить как / Шаблон Word.

3. У вікні збереження файлу, що з'явилося, перевірте, щоб в списку Тип файла був вибраний пункт Шаблон Word. Введіть ім'я шаблону і виберіть папку для збереження.

4. Натисніть кнопку Сохранить.

При створенні шаблону заносьте в нього лише загальну інформацію, яка потрібна вам в кожному документі, заснованому на такому шаблоні. Наприклад, не варто при створенні шаблону для ділового листа набирати дані, які можуть змінюватися, інакше кожного разу, коли ви захочете скористатися своїм шаблоном, вам доведеться видаляти їх і вносити нові. Краще створіть шаблон, який містить лише адресу і вітання, а потім, узявши його за основу, приступайте до поточних справ.

 

Контрольні запитання

1. Що таке Колонтитули?

2. Які є види колонтитулів?

3. Як встановити колонтитули?

4. Як задати відступи до колонтитулів?

5. Яке призначення стилів у WORD?

6. Скільки у WORD існує способів створення стилів? Назвіть і опишіть їх.

7. На якій стрічці розміщене плаваюче меню стилів?

8. Як можна змінити параметри наявного стилю?

9. Для чого використовують шаблони?

10. Як використати шаблон з бібліотеки готових шаблонів?

11. Як використати шаблон завантаженням з Інтернет?

12. Як створити власний шаблон?

13. Яка назва стандартного шаблону у WORD?

14. Які формати (розширення) мають шаблони у WORD?

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.