Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Відповідальність


IЕ несе персональну відповідальність згідно чинного законодавства України за:

8.1. Невиконання даної посадової інструкції.

8.2. Порушення вимог нормативних документів, інструкцій та положень.

8.3. Порушення законодавчих та нормативних актів з ОП та ПБ, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представникам професійних спілок.

8.4. Відмову виконувати розпорядження вищого керівництва, адміністрації ВП РАЕС.

8.5. Випадки аварій, загоряння, виробничого травматизму, які відбулися з його вини та підлеглого персоналу.

8.6. Надання недостовірної інформації та неправильність оформлення документів у відповідності з вимогами нормативних документів.

8.7. Незбереження закріпленого обладнання, що обслуговує, приладів, техдокументації.

8.8. Недотримання пропускного режиму особисто та підлеглим персоналом.

8.9. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку ВП РАЕС.

8.10. Неналежну чистоту обладнання та приміщень, закріплених за зміною.

8.11. Допуск сторонніх осіб у приміщення і до закріпленого устаткування.

8.12. Ухилення від проходження, періодичного медичного огляду.

 

 


Додаток А

Перелік нормативно-правових документів та виробничої документації ВП “Рівненська АЕС”, які повинен знати та виконувати інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції І категорії

 

Позначення документу Назва документу Обсяг знань

 

     
Закони України, постанови Кабінету Міністрів України
  Кодекс законів про працю України. Глави: III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII
  Закон України “Про охорону праці” Статті: 1¸ 12; 14, 17¸ 20; 44.
Правила та норми з ядерної та радіаційної безпеки ПНЯРБ
ПН АЭ Г-7-008-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок Глави та пункти: 1.,, 5.1.1¸ 5.1.8, 5.1.12, 5.2.÷ 5.5., 5.6., 5.7, 6., 7.1., 7.3., 8÷ 12.
ПН АЭ Г-10-021-90   Правила устройства, эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций Крім розділів 5, 6, 7.
ПНАЭ Г-5-020-90 Правила устройства и эксплуатации систем аварийного охлаждения и отвода тепла от ядерного реактора к конечному поглотителю Крім розділу 5.
НП 306.2.145-2008 Правил ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском В повному обсязі.
НП 306.2.141-2008 Загальні положення безпеки атомних станцій В повному обсязі
НРБУ-97 ДГН 6.6.1.-6.5.001-98   Норми радіаційної безпеки України Глави: 1÷ 5, 7
Нормативно-правові акти з охорони праці та пожежної безпеки НПАОП, НАПБ
НПАОП 0.00-1.07-94 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. (С изменениями 1997г.) Розділи: 1; 4: п.4.6, 4.9; 5; 6: п.6.2, 6.3; 7: п.7.2, 7.3; 10: п.п. 10.1.1, 10.1.2, 10.1.6, 10.1.9, 10.1.11, 10.1.12, 10.3.1÷ 10.3.5, 10.3.13, 10.3.24, 10.3.26.
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води Розділи: 1; 4: п. 4.6, 4.9; 5; 7; 11; 13¸ 15.
НПАОП 40.1-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж Розділи 1; 2; 3; 4: п. 4.1¸ 4.4, 4.7¸ 4.12, 4.13.1÷ 4.13.3; 5. Додатки 1¸ 4.
РД 34.03.702 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования В повному обсязі
НАПБ Б.01.014-2007 Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій Глави: 1; 3; 5; 6; 7: п. 7.1¸ 7.2.2., 7.2.4, 7.3; 8; 9: п.9.1, 9.4; 10; 11; 13: п.13.2; 14; Додатки: 8, 9, 12
НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова КМУ № 1112 від 25.08.04р.)   Пункти: - 1÷ 6; - 7÷ 39; - 40; - 93÷ 106.
Галузеві керівні документи (керівні документи) - ГКД (КД).
ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила(зі змінами). Розд.: 1; 5: п.5.1÷ 5.3, 5.5, 5.6, 5.7.2, 5.12÷ 5.19; 6: п.6.2; 7: п.7.3; 8: п.8.7, 8.9; 9; 10; 12: п.12.2, 12.11, 12.13, 12.15; 13: п.13.3÷ 13.5, 13.7, 13.9.
Виробнича документація
111-5-ПІ-РЦ1 Посадова інструкція. Реакторний цех № 1. Провідний інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції В повному обсязі
  Регламенти, експлуатаційні схеми, інструкції з експлуатації обладнання, з охорони праці, з пожежної безпеки Згідно переліку 111-4-ПЕ-РЦ-1
  Правила внутрішнього трудового розпорядку ВП РАЕС В повному обсязі
132-4-Э-РБ Инструкция о порядке перемещения груза и персонала через границы зоны строгого режима и территории АЭС Глави: 2; 3.
132-1-Э-РБ Инструкция по радиационной безопасности Ривненской АЭС. Глави: 1÷ 5, 7; додатки: 1÷ 4, 7, 9÷ 12.
1-ПБ-РАЕС Загальнооб'єктова інструкція про заходи з пожежної безпеки в ВП " Рівненська АЕС" Глави та пункти: 1÷ 4; 5: 5.1.1÷ 5.1.8, 5.3.8; 6: 6.1, 6.2, 6.5, 6.8, 6.15÷ 6.18; 7; 8: 8.1, 8.2. 8.4, 8.7; 11.
081-2-02-ПБ-РАЕС Інструкція по застосуванню і утриманню первинних засобів пожежегасіння та внутрішніх пожежних кранів (кран-комплектів) на об'єктах ВП " Рівненська АЕС" В повному обсязі
111-1-ПБ-РЦ1 Инструкция о мероприятиях по пожарной безопасности. РЦ-1 В повному обсязі
181-2-П-НТЦ Положення про професійне навчання працівників ВП РАЕС Глави: 1÷ 3; 4: 4.1÷ 4.3; 5: 5.1÷ 5.2.
111-1-ПЛ-РЦ-1 План захисту персоналу реакторного цеху №1 в умовах радіаційної аварії, пожеж та інших надзвичайних ситуацій. В повному обсязі
031-1-01-QA-04-111 Положення про реакторний цех №1 В повному обсязі

Лист ознайомлення

 

П.І.П Посада Вивчив та знаю Ознайомлений
      підпис дата підпис дата
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Лист перегляду

 

  Дата Перелік змін та доповнень з вказівкою № пов.п.п., стор., дати їх внесення та ким затверджені Начальник РЦ-1 Начальник ВТС Генеральний директор
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Лист ознайомлення із змінами

(Наказ) Повідомлення. № ________

 

П.І.П Посада Підпис Дата Примітка
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Лист зауважень та пропозицій

№ п/п Зміст запису Посада П.І.П
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.